Ascorbic Acid Colorimetric/Fluorometric 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Lactic Acid Assay, Colorimetric/Fluorometric Assay

TBS2071-100 Tribioscience 100 tests 320 EUR

Sialic Acid (NANA) Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K566-100 Biovision each 660 EUR

L-Amino Acid Quantitation Colorimetric/Fluorometric Kit

K639-100 Biovision each 574.8 EUR

L-Amino Acid Quantitation Colorimetric/Fluorometric Kit

K2141-100 ApexBio 100 assays 602.4 EUR

Free Fatty Acid Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K612-100 Biovision each 732 EUR

Free Fatty Acid Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K2121-100 ApexBio 100 assays 736.8 EUR

Ascorbic Acid Colorimetric Assay Kit II (FRASC)

K671-100 Biovision each 646.8 EUR

Ascorbic Acid Colorimetric Assay Kit II (FRASC)

K2214-100 ApexBio 100 assays 668.4 EUR

Glycerol Colorimetric / Fluorometric Assy

TBS2204 Tribioscience 100 tests 320 EUR

ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2040-100 ApexBio 100 assays 686.4 EUR

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2041-100 ApexBio 100 assays 686.4 EUR

FAD Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2042-100 ApexBio 100 assays 634.8 EUR

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K355-100 Biovision each 698.4 EUR

PEP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K365-100 Biovision each 757.2 EUR

FAD Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K357-100 Biovision each 614.4 EUR

ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K354-100 Biovision each 698.4 EUR

ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

TBS2010 Tribioscience 100 tests 350 EUR

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

TBS2020 Tribioscience 100 tests 350 EUR

Starch Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K647-100 Biovision each 588 EUR

Lactate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K607-100 Biovision each 732 EUR

Glucose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K606-100 Biovision each 614.4 EUR

Alanine Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K652-100 Biovision each 574.8 EUR

Sucrose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K626-100 Biovision each 601.2 EUR

Maltose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K628-100 Biovision each 614.4 EUR

Lactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K624-100 Biovision each 614.4 EUR

Ethanol Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K620-100 Biovision each 673.2 EUR

Citrate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K655-100 Biovision each 646.8 EUR

Glucose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2091-100 ApexBio 100 assays 602.4 EUR

Lactate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2092-100 ApexBio 100 assays 736.8 EUR

Alanine Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2205-100 ApexBio 100 assays 602.4 EUR

Citrate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2207-100 ApexBio 100 assays 652.8 EUR

Ethanol Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2125-100 ApexBio 100 assays 703.2 EUR

Lactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2129-100 ApexBio 100 assays 602.4 EUR

Maltose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2132-100 ApexBio 100 assays 602.4 EUR

Ascorbic Acid Colorimetric/Fluorometric