Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych – dziedzictwo docenione? Perspektywa konserwacji zapobiegawczej | Elżbieta Szmit-Naud | Wydawnictwo UMK

Impulsem do podjęcia tematyki stanowiącej treść niniejszej książki były powzięte przed laty badania zbioru zabytkowych, tradycyjnych dekoracji scenicznych w teatrze Marii Antoniny w Trianon, w Wersalu. W rezultacie eksploracją zostało objętych kilkanaście zachowanych europejskich zbiorów dekoracji teatralnych – od 2. połowy XVIII wieku po lata 20. wieku XX, głównie pochodzących z teatrów dworskich. Jest wśród nich kilka niemieckich, francuskich, czeskich, bogate zbiory szwedzkich teatrów królewskich, zbiór norweski i belgijski oraz jedyny zachowany zbiór polski. W problematykę książki wprowadza przedstawienie scenerii teatralnych tworzących tzw. wystawy sceny włoskiej (tj. tradycyjnej), wychodzące od genezy, typologii, prezentacji niegdysiejszego bogactwa tych szczególnych obiektów malarstwa iluzjonistycznego. Nakreślony został proces budzenia się świadomości ich znaczenia i miejsca w dziedzictwie kulturowym. Sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się zachowane, poddane badaniom zbiory dekoracji teatralnych, została przedstawiona na podstawie ewaluacji ich stanu oraz dokonanego audytu konserwatorskiego – ewaluacji warunków oraz zagrożeń ich dalszego trwania. Zarazem przedstawione treści posłużyły prezentacji metody służącej tego rodzaju ewaluacjom czy „ocenom ryzyka” – przydatnej w obszarze konserwacji zapobiegawczej wszelkich zbiorów i pozwalającej uzyskać obiektywny punkt odniesienia oraz miarodajne przesłanki do tworzenia konserwatorskich projektów.

 

Elżbieta Szmit-Naud — doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Od ukończenia studiów w 1990 roku jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W toku pracy zawodowej kwalifikacje poszerzała m.in. w Ateliers et Laboratoire CREPHART w Szwajcarii, Institut royal du Patrimoine artistique w Brukseli oraz odbywając studia Master 2 professionnel en Conservation Preventive na Université Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Jej zainteresowania badawcze i konserwatorskie obejmują różnorodne obiekty malarstwa i rzeźby polichromowanej, także nietypowe. Dotyczą kwestii ich budowy, przekształceń, szeroko rozumianej problematyki konserwatorskiej, w tym stabilności materiałów stosowanych w procesie konserwacji i restauracji. Jest autorką blisko pięćdziesięciu publikacji, w których przedstawia rezultaty badań i własnych realizacji konserwatorskich.

 

ISBN: 978-83-231-4084-9
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 284
Nr wydania: pierwsze
Typ okładki: miękka

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry