Złoty otwarty dostęp Subskrypcja


Artykuły są swobodnie dostępne zarówno dla subskrybentów, jak i szerszej publiczności z dozwolonym ponownym wykorzystaniem.

  1. Artykuły są udostępniane subskrybentom, a także krajom rozwijającym się i grupom pacjentów za pośrednictwem naszych programów dostępu .
  2. Otwarty dostęp do publikacji opłata jest płatna przez autorów lub ich fundatora badawczego. Brak opłaty za publikację w otwartym dostępie.
  3. Zgodnie z wymogami instytucji finansującej Gentaur Sp z o.o. oferuje alternatywne opcje publikacji z otwartym dostępem. Aby uzyskać pełne informacje, odwiedź
Gentaur Sopot
Gentaur Sopot