Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych | Marcin Kuzel | Wydawnictwo UMK

Monografia jest wartościowym opracowaniem, w którym Autor umiejętnie powiązał […] problematykę kapitału intelektualnego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie zapominając o imperatywie budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Rozważania osadzone w literaturze przedmiotu […] posłużyły Autorowi do lepszego zrozumienia zależności między tytułowym kapitałem intelektualnym a internacjonalizacją przedsiębiorstwa, dały szansę na zaproponowanie własnego ujęcia kapitału intelektualnego i przyczyniły się do rzetelnej interpretacji uzyskanych wyników badań. […] Prezentowane opracowanie dostarcza ciekawych i oryginalnych spostrzeżeń opartych na danych empirycznych, ale także jest przyczynkiem do dyskusji nad adekwatnością teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich do specyfiki podmiotów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Z recenzji dr hab. Barbary Jankowskiej, prof. UE

Jest to bardzo dobry i naukowo wartościowy tekst, poświęcony ważnemu i nabierającemu przyspieszenia zjawisku, jakim jest umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. […] Oceniana praca jest ważna z dwóch przynajmniej powodów: po pierwsze wyraźnie poszerza wiedzę o procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw; po drugie – koncentruje się na szczególnym zasobie tych przedsiębiorstw, jakim jest kapitał intelektualny. Ci wszyscy, którzy zajmują się omawianą problematyką i znają światowy dorobek w tym zakresie, wiedzą dobrze, że ujęcie dr. M. Kuzela jest nowatorskie.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Popławskiego, prof. WSB

 

Marcin Kuzel — jest adiunktem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce międzynarodowych przepływów kapitału, internacjonalizacji przedsiębiorstw, działalności korporacji transnarodowych, a także na tematyce kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą. W jego dorobku znajduje się blisko 60 publikacji z tego zakresu, których jest autorem lub współautorem. W okresie pracy akademickiej uczestniczył w szeregu projektów badawczych, w tym w kilku finansowanych przez KBN oraz MNiSW, a także w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE i przez regionalne władze samorządowe. Brał aktywny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach realizowanych z udziałem przedstawicieli świata nauki, dyplomacji, centralnych i lokalnych instytucji publicznych, ośrodków wspierania biznesu, a także przedsiębiorstw. Zasiada w radzie nadzorczej Toruńskiego TBS Sp. z o.o., jest członkiem TNOiK, w kadencji 2017–2021 – członkiem Zarządu Oddziału TNOiK w Toruniu, a także współtwórcą Grupy Naukowo-Badawczej „SKOLAR” oraz koordynatorem projektu „Akademia Przyszłego Menedżera”.

 

ISBN: 978-83-231-4106-8
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 550
Nr wydania: pierwsze
Typ okładki: miękka
Format: 158 x 228 mm

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry