Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Kwartalnik Historyczny nr 2 (2018) Rocznik CXXV | Semper

Jak upadają państwa i jak odradzają się na nowo?

SPIS TREŚCI

Od Redakcji. Jak upadają państwa i jak odradzają się na nowo?

Andrzej Pleszczyński, Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich odbudowa (IX-XI wiek). Zarys problemu

Krystyna Szelągowska, Kryzys państwowości w połowie XVII wieku. Paralela Dania — Rzeczpospolita

Edward Opaliński, Kryzys, rozpad i odrodzenie I Rzeczypospolitej w okresie II wojny północnej

Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie — pierwsze nowoczesne państwo polskie?

Darius Staliūnas, Nowoczesna Litwa — czy istniała alternatywa dla modelu państwa narodowego?

Maciej Górny, Karty na stół. Geografia i granice nowej Europy po I wojnie światowej

 

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — MATERIAŁY
ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ

Václav Bůžek, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych

Igor Kąkolewski, Nigdy nieumierające ciało państwa, czyli o trwałości toposu (re-)born statehood w europejskiej kulturze politycznej

Tomasz Kizwalter, Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej

Boris Nosow, Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa

Grażyna Szelągowska, O zwycięstwie kultury nad polityką. Jak odwieczni wrogowie stworzyli suwerenne państwa i współczesną wspólnotę nordycką

Philipp Ther, Czechosłowacja jako państwo pohabsburskie. Rozważania o ciągłości dziejów przed i po 1918 roku

Michał Jerzy Zacharias, Jak państwa upadają i jak na nowo powstają?

Elżbieta Znamierowska-Rakk, Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii

Janusz Żarnowski, Odbudowa państw narodowych po I wojnie światowej

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Rozważania o upadku i odradzaniu się państw (z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości)

PL ISSN 0023-5903
format B5, s. od 251 do 592

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry