Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy. Stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów | Sławomir Trusz | Scholar

To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych środowiskach życia, tj. rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Ponadto przeanalizowano w nich odroczone konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców poza granice kraju dla jakości związków partnerskich/małżeńskich „eurosierot” w dorosłym życiu. Badania realizowano w latach 2012–2017, na łącznej próbie 3282 osób (nauczycieli, uczniów, studentów pedagogiki i dorosłych dzieci cyrkularnych migrantów),  a uzyskane wyniki podsumowano w dwóch metaanalizach.

 

Warto podkreślić, że badania prowadzone przez Sławomira Trusza z wykorzystaniem eksperymentu w pedagogice należą do rzadkości, podobnie jak liczebność próby badawczej. Już ten fakt świadczy o naukowej odwadze, zaangażowaniu, wysokim kunszcie metodologicznym oraz wysokich umiejętnościach statystycznego opracowania, analiz i dyskusji.

z recenzji dr hab. Joanny Małgorzaty Łukasik, prof. UP w Krakowie

 

Mamy do czynienia z rzeczywiście unikalną monografią złożonego, pasjonującego i znaczącego społecznie zjawiska. Przewiduję, że praca wzbudzi zainteresowanie zarówno środowiska naukowego (nie tylko psychologów i pedagogów), jak i nauczycieli oraz opiekunów dzieci migrantów zarobkowych. Ponadto, książka wręcz powinna stać się też źródłem (i wzorcem) wielu inspiracji badawczych.

z recenzji dr hab. Doroty Turskiej, prof. nadzw. UMCS w Lublinie

 

Sławomir TRUSZ – pedagog (UJ) i psycholog (SWPS), adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje pracami Laboratorium Mikroprocesów Edukacji. Prowadzi badania dotyczące procesów stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów, efektów oczekiwań intra- i interpersonalnych oraz zjawiska edukacyjnego samospełniającego się proroctwa. Jest autorem lub współautorem 5 książek oraz 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w kraju i za granicą. W wolnych chwilach odpoczywa lub spędza czas z rodziną.

 

autor: Sławomir TRUSZ
format: B-5
ISBN: 978-83-7383- 981-6
liczba stron: 276
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2018
uwagi: wydanie pierwsze

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry