Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka | Hoły-Łuczaj Magdalena | WUW

Autorka publikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu. Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje także, że przedstawiciele ekologii głębokiej nie wykorzystali w pełni potencjału myśli Heideggera do uzasadnienia centralnych założeń dla swojego stanowiska. Dowodzi, że Heidegger był prekursorem paradygmatu radykalnie nieantropocentrycznego w daleko większym stopniu niż dostrzegli to ekologowie głębocy.

“Literatura sekundarna dotycząca myśli Martina Heideggera jest ogromna i już od dawna znacznie przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego badacza. (…) Są jednak obszary, które nie zostały jeszcze wystarczająco przebyte i które domagają się zwrócenia na nie uwagi. Z pewnością należy do nich ekofilozofia i ekologia głęboka, zwłaszcza że jej twórcy sami przywołują myśl Martina Heideggera jako ważne dla nich źródło namysłu i jeden z podstawowych punktów odniesienia. Tę lukę wypełnia książka Magdaleny Hoły-Łuczaj, (…) [która] jest – nie waham się użyć tego słowa – rozprawą wzorową, (…) znaczącym osiągnięciem naukowo-badawczym, zarówno jeśli chodzi o część pierwszą, dotyczącą ekologii głębokiej, jak i o część drugą, poświęconą drodze myślowej Martina Heideggera”.
Z recenzji dr. hab. Janusza Mizery

Magdalena Hoły-Łuczaj – absolwentka filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2016 roku obroniła pracę doktorską poświęconą związkom filozofii Martina Heideggera i ekofilozofii, obecnie adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka książki Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera (Księgarnia Akademicka) oraz artykułów dotyczących myśli Heideggera publikowanych m.in.. W „Environmental Values”, „Ethics and the Environment”, „Ruchu Filozoficznym”, „Analizie i Egzystencji”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

******

Radical Non-Anthropocentrism. Martin Heidegger and Deep Ecology

The book is a polemic on Martin Heidegger’s philosophy associated with anthropocentrism tradition. The author demonstrates that Heidegger was a forerunner of a radically non-anthropocentric paradigm, far more significant than it was recognized by deep ecologists.

Keywords: Martin Heidegger, deep ecology, environmental philosophy, non-anthropocentrism, egalitarianism

Wydanie: 1
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Język publikacji: polski
ISBN/ISSN: 978-83-235-3578-2
EAN: 9788323535782
Liczba stron: 290
Oprawa: Miękka
Format: 17×24 cm
Waga: 380 g
Typ publikacji: Praca naukowa

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry