Taka-Diastase 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Taka-Diastase

T00040 Pfaltz & Bauer 25G 366.25 EUR

Native Aspergillus oryzae Diastase

NATE-0190 Creative Enzymes 2 kg 780 EUR
Description: 5,000 DP/g

Periodic Acid Schiff Diastase Stain Kit

K1433-250 Biovision each 574.8 EUR

Periodic Acid Schiff Diastase Stain Kit

K1433-30 Biovision each 405.6 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Diastase Stain Kit

PAD-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 132.41 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Diastase Stain Kit

PAD-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 65.57 EUR

Diastase Malt S-Amylase activity 8,000-11,000 units/gram minimum

D06920 Pfaltz & Bauer 25G 448.6 EUR

a-Amylase ex. Malt 1:2000 (Fungal Diastase ex. Aspergillus Oryzae)

46504 Sisco Laboratories 100 Gms 3.83 EUR
Description: Part B

DiaStar Taq Reaction Buffer 10X

11170005-1 Bio-WORLD 5 mL Ask for price

genesig Easy kit for S.diastaticus

Z-Path-S.diastaticus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR
Description: S.diastaticus

Recombinant Streptomyces diastaticus Xylose isomerase (xylA)

MBS1066956-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Streptomyces diastaticus Xylose isomerase (xylA)

MBS1066956-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Streptomyces diastaticus Xylose isomerase (xylA)

MBS1066956-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Streptomyces diastaticus Xylose isomerase (xylA)

MBS1066956-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Streptomyces diastaticus Xylose isomerase (xylA)

MBS1066956-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Diastovaricin I

GL2663 Glentham Life Sciences 500ug 472.71 EUR

Diastovaricin I

GL2663-1 Glentham Life Sciences 1 204.5 EUR

Diastovaricin I

GL2663-1MG Glentham Life Sciences 1 mg 274.8 EUR

Diastovaricin I

GL2663-5 Glentham Life Sciences 5 516.3 EUR

Diastovaricin I

GL2663-500 Glentham Life Sciences 500 145.5 EUR

Diastovaricin I

GL2663-500UG Glentham Life Sciences 500 ug 206.4 EUR

Diastovaricin I

GL2663-5MG Glentham Life Sciences 5 mg 661.2 EUR

YK-11 (Mixture of diasteromers)

Y120025 Toronto Research Chemicals 250mg 215 EUR
Description: 1370003-76-1

FR 236924 (Mixture of Diastereomers)

F763813 Toronto Research Chemicals 50mg 1200 EUR
Description: 28399-31-7

Eliglustat (SR) Diastereomer

E508040 Toronto Research Chemicals 75mg 15000 EUR
Description: 1092472-65-5

D-43787(Mixture of Diastereomers)

D100080 Toronto Research Chemicals 50mg 184 EUR

Alliin (Mixture of Diastereomers)

A543520 Toronto Research Chemicals 100mg 1200 EUR
Description: 17795-26-5

MK-4232 (Mixture of Diastereomers)

M425020 Toronto Research Chemicals 25mg 43000 EUR
Description: 1263291-17-3

Eliglustat (SR) Diastereomer-D15

E508042 Toronto Research Chemicals 75mg 15000 EUR

Tulathromycin A Diastereomer

T897157 Toronto Research Chemicals 25mg 4500 EUR
Description: 217500-34-0

FP-Biotin(Mixture of Diastereomers)

F755400 Toronto Research Chemicals 10mg 1148 EUR
Description: 259270-28-5

Lopinavir D-Valine Diastereomer

L469545 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR
Description: 1623021-24-8

Menthone (Mixture of Diastereomers)

M219130 Toronto Research Chemicals 10g 242 EUR
Description: 10458-14-7

Pinic Acid (Diastereomeric Mixture)

P468200 Toronto Research Chemicals 500mg 234 EUR
Description: 28664-02-0

Hepoxilin A3(Mixture of Diastereomers)

H265050 Toronto Research Chemicals 1mg 800 EUR
Description: 85589-24-8

Menthol-d4 (mixture of diastereomers)

M218902 Toronto Research Chemicals 100mg 707 EUR
Description: 1217765-02-0

Promagnon 25 (Mixture of Diastereomers)

P756200 Toronto Research Chemicals 100mg 224 EUR
Description: 35937-40-7

PSI-7977-D5 (Mixture of Diastereomers)

P839643 Toronto Research Chemicals 2.5mg 1694 EUR

Kitol Diacetate(Mixture of Diastereomers)

K570505 Toronto Research Chemicals 50mg 230 EUR
Description: 13828-13-2

(R,S)-Equol-d4 (Major)(Mixture of Diastereomers)

E593002 Toronto Research Chemicals 50mg 215 EUR
Description: 1216469-13-4

Eriocitrin (Mixture of Diastereomers)

E600070 Toronto Research Chemicals 10mg 150 EUR
Description: 13463-28-0

Endosulfan (Mixture of Diastereomers)

E555505 Toronto Research Chemicals 100mg 167 EUR
Description: 115-29-7

Clerosterol (Mixture of Diasteromers)

C441410 Toronto Research Chemicals 500mg 12800 EUR
Description: 62776-91-4

Galaxolide (Mixture of Diastereomers) (>80%)

G189000 Toronto Research Chemicals 100mg 85 EUR
Description: 1222-05-5

Formoterol (mixture of Diastereomers)

F693395 Toronto Research Chemicals 10mg 230 EUR
Description: 128954-45-0

Nabilone Diol (Mixture of Diastereomers)

N200010 Toronto Research Chemicals 100mg 9200 EUR

Lopinavir D-Valine Diastereomer-d9

L469547 Toronto Research Chemicals 10mg 1800 EUR

Propargite(Mixture of Diastereomers)

P762500 Toronto Research Chemicals 10g 1449 EUR
Description: 2312-35-8

Amrubicinol (Mixture of Diastereomers)

A635210 Toronto Research Chemicals 25mg 33000 EUR
Description: 186353-53-7

Bedaquiline (Mixture of Diastereomers)

B119550 Toronto Research Chemicals 100mg 257 EUR
Description: 654655-80-8

Fluvalinate (Mixture of 4 Diastereomers)

F602985 Toronto Research Chemicals 100mg 1200 EUR
Description: 69409-94-5

Fellutamide B (Mixture of Diastereomers, >80%)

F138000 Toronto Research Chemicals 0.5mg 1880 EUR
Description: 138752-26-8

Folitixorin (~80%)(Mixture of Diastereomers)

F680350 Toronto Research Chemicals 50mg 293 EUR
Description: 3432-99-3

Neoponcirin (Mixture of diastereomers)

N390058 Toronto Research Chemicals 100mg 184 EUR

9-Methyl Biotin (mixture of diastereomers)

M294075 Toronto Research Chemicals 10mg 187 EUR
Description: 415725-35-8

Taka-Diastase