Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism, redakcja naukowa Adam Piechowski | Adam Piechowski | Oficyna Naukowa

W przededniu setnej rocznicy powstania Spółdzielczego Instytutu Naukowego oddajemy w ręce Czytelników wybór pism autorów związanych z tą ważną placówką polskiego kooperatyzmu okresu II Rzeczypospolitej. W dorobku Instytutu nieprzemijającą wartość mają jego publikacje. Wśród ich twórców byli wybitni naukowcy, znani politycy i działacze spółdzielczy. Niniejsza antologia prezentuje przykłady prac powstałych w kręgu SIN, które obrazują dyskusje toczone w tamtych latach w środowisku spółdzielczym, a zarazem mogą być szczególnie interesujące dla współczesnego czytelnika w kontekście obecnych problemów ruchu spółdzielczego w Polsce. Wybór został poprzedzony wstępem ukazującym historię Instytutu.

 

Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Adam Piechowski

 

Spis treści

Wstęp. Dla siewców i pracowników polskiej winnicy spółdzielczej. Działalność Spółdzielczego Instytutu Naukowego w latach 1919–1939 (Adam Piechowski) / VII

Początki / VIII

Okres krakowski  /XIV

Okres warszawski /XXIV

Post mortem /XL

Działalność wydawnicza SIN / XLVI

Franciszek Stefczyk Spółdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba narodu i ludu polskiego / 3

  1. Potrzeba Instytutu /3
  2. Urządzenia i sposoby działania Instytutu / 5
  3. III. Organizacja i finansowe podstawy Instytutu / 8
  4. Konkluzje i odezwa / 12

Stanisław Wojciechowski Spółdzielczość w rolnictwie /15

Kazimierz Weydlich Kierunki ideologiczne w polskiej spółdzielczości / 42

Leopold Caro Przez spółdzielczość do solidaryzmu / 54

Tadeusz Kłapkowski Współpraca spółdzielni rolniczych ze spółdzielniami spożywców / 77

Tadeusz Kłapkowski Najnowsze prądy i dążenia w ruchu spółdzielczym /87

Stanisław Thugutt Ustawy spółdzielcze na świecie / 101

Tadeusz Kłapkowski Nauka, kształcenie i wychowanie spółdzielcze na uczelniach akademickich i wyższych w Polsce /127

Wnioski / 138

Ignacy Solarz Historia powstania spółdzielni zdrowia w Markowy [Markowej] /147

Nowina z Jugosławii /147
Wzrastanie od dołu / 149
Statut i budżet / 152
Dzień narodzin /157
Między sądem a Radą Spółdzielczą / 159
W poszukiwaniu lekarza / 165
Spółdzielnia żyje i działa / 168

Stanisław Thugutt Przyszłość spółdzielczości / 171

 

Noty biograficzne / 186

Noty bibliograficzne / 194

Indeks osób / 196

Bibliografia / 200

Bibliografia podmiotowa ./200

Wybrana bibliografia przedmiotowa /204

 

Wstęp

Dla siewców i pracowników polskiej winnicy spółdzielczej Działalność Spółdzielczego Instytutu Naukowego w latach 1919–1939

(fragment)

Nie do przecenienia jest rola, jaką w latach II Rzeczypospolitej w różnorodnych inicjatywach kooperatystycznych odgrywał Spółdzielczy Instytut Naukowy (SIN). Ta zasłużona placówka funkcjonowała w zasadzie przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a także — w warunkach konspiracji — podczas drugiej wojny światowej i w nowych uwarunkowaniach w pierwszych latach powojennych. Za jej sukcesora uznawany był powstały później Spółdzielczy Instytut Badawczy, który przetrwał do roku 2003, a o sile tradycji SIN świadczy to, że tą właśnie nazwą obdarzono powołaną w 2010 roku w ramach systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nową instytucję mającą promować i prowadzić badania nad spółdzielczością.

Fakt powstania Instytutu (co prawda z błędną datą 1921) został odnotowany  w jednym z podstawowych amerykańskich opracowań dotyczących historii spółdzielczości z adnotacją, że był to pierwszy tego typu instytut na świecie; jest to jedna z niewielu informacji w tym wydawnictwie dotyczących Polski w ogóle, świadczy więc dobitnie o znaczeniu, jakie przypisuje się SIN na forum międzynarodowym, ale zarazem o mizernej wiedzy o nim.

Z Instytutem związanych jest wiele nazwisk prominentnych działaczy spółdzielczych, a także wybitnych uczonych tego okresu, wiele jego publikacji weszło zaś na stałe do kanonu literatury kooperatystycznej. Dzieje SIN i jego dorobek są więc bez wątpienia godne upamiętnienia, tym bardziej że poza krótkimi wzmiankami o Instytucie w różnych publikacjach na temat historii spółdzielczości w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ukazała się tylko jedna poświęcona mu monografia, przynosząca bardzo bogatą faktografię, lecz przesiąknięta obowiązującą w czasach jej powstania ideologią.

 

Seria Kooperatyzm
Rok wydania: 2018
Wydanie pierwsze
Format 130 x 208 mm
Liczba stron: 268
Oprawa miękka
ISBN 978-83-64363-90-0
Projekt okładki i stron tytułowych: Daniel Guszta

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry