Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność gospodarek wschodzących. Przypadek Indii | Agata Wancio | Semper

Charakterystyczną cechą przemian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej jest rosnąca rola gospodarek wschodzących w procesach globalizacji. Towarzyszy temu przenoszenie biegunów rozwoju ze świata transatlantyckiego do Azji. Indie w tych przemianach odgrywają znaczącą rolę, stając się tym samym jedną z gospodarek współdecydujących o dalszym rozwoju gospodarki światowej.

Na tym tle powstaje pytanie, jakie obecnie funkcje w rozwoju gospodarek wschodzących pełnią zagraniczne inwestycje bezpośrednie, które, wraz z wymianą handlową i transferem technologii, wpływają na ich innowacyjność, a w konsekwencji awans społeczno-ekonomiczny oraz wzrost znaczenia w gospodarce światowej.

Książka odpowiada na kluczowe pytania związane z wpływem czynników zewnętrznych, zwłaszcza inwestycji bezpośrednich, na rozwój gospodarek wschodzących. Podejmuje problemy ekonomiczne i społeczne towarzyszące internacjonalizacji gospodarki. Pionierski charakter polega również na tym, że Autorka ocenia skutki włączenia się gospodarek wschodzących w międzynarodowe przepływy kapitału w formie inwestycji bezpośrednich równolegle jako importerów i eksporterów.

Przedstawione w pracy rezultaty kompleksowych badań empirycznych, w tym realizowanych w Indiach, oraz sformułowane na ich podstawie nowatorskie oceny i wnioski stają się przydatne do dalszych badań zarówno w dziedzinie ekonomii międzynarodowej, jak i finansów międzynarodowych, zwłaszcza w obszarze wpływu międzynarodowego transferu kapitału i technologii na innowacyjność gospodarki.

Niniejsza książka może być użyteczna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów zajmujących się ekonomicznymi problemami krajów rozwijających się. Jest przydatna również dla praktyki gospodarczej instytucji centralnych kształtujących zagraniczną politykę ekonomiczną oraz przedsiębiorstw podejmujących działalność na rynkach wschodzących, a Indii w szczególności.

Seria „Problemy Gospodarki Światowej” tom 9
red. nauk. Kazimierz Starzyk

ISBN 978-83-7507-257-0
Format B-5, 290 s., ilustr., Summary

 

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry