Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej | Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz | Scholar

Książka stanowi istotne novum na polskim i nie tylko polskim rynku wydawniczym. (…) Choć, jak zaznaczają redaktorki we wstępie, autorom nie została narzucona ścisła struktura rozdziałów, monografia prezentuje bardzo spójną koncepcję ujęcia problematyki. W efekcie można uznać, że w każdym przypadku czytelnik otrzymuje całościową prezentację polityki zagranicznej danego kraju. Za istotne uważam też, że we wszystkich rozdziałach znalazł się podrozdział dotyczący kontaktów Polski z omawianym państwem regionu.
prof. dr hab. Marek Dziekan

Autorzy sprawnie przedstawiają główne kierunki, cele i lokalne uwarunkowania polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (…). I nie jest to żadne wprowadzenie, lecz kompendium wiedzy. Autorzy poszczególnych rozdziałów znają od podszewki omawiane państwa (…).
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Marta Woźniak-Bobińska – dr, adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej zainteresowań badawczych należą: zagadnienia mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim Wschodzie, stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, polityka państw bliskowschodnich, kultura arabska, kwestie społeczne – problemy globalizacji, migracji, diaspor i tożsamości. Autorka monografii Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej (2014), ponad siedemdziesięciu artykułów, redaktorka dziewięciu prac zbiorowych.

Anna M. Solarz – dr, pracuje w Zakładzie Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kulturowo- religijnych aspektach stosunków międzynarodowych oraz na regionie Bliskiego Wschodu. W 2017 roku przebywała jako visiting scholar w Mershon Center for  International Security Studies na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz współredaktorką kilku książek, m.in. Religia w stosunkach międzynarodowych (wraz z H. Schreiber, 2012) oraz Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI w. (wraz z W. Lizakiem, 2015).

W tomie publikują:
Radosław Bania, Emilia Brzdąkiewicz, Jan Bury, Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz, Katarzyna Jarecka-Stępień, Jarosław Jarząbek, Michał Lipa, Wiesław Lizak, Szymon Niedziela, Rafał Ożarowski, Marcin Rzepka, Anna M. Solarz, Marcin Szydzisz, Dorota Ściślewska, Paulina Warsza, Marta Woźniak-Bobińska.

autor: redakcja naukowa:
Marta WOŹNIAK-BOBIŃSKA
Anna SOLARZ

format: B-5
ISBN: 978-83-7383-919-9
liczba stron: 476
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2018
uwagi: wydanie pierwsze

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry