FITES Stain Kit, 125ml 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

GMS Stain Kit

KAA-1000 ScyTek Laboratories 1000 ml ea. 1060.8 EUR

GMS Stain Kit

KAA-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 627.6 EUR

GMS Stain Kit

K1427-125 Biovision each 535.2 EUR

4CN Stain Kit

PW024 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

TMB Stain Kit

PW025 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

Gram Stain Kit

GSK-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 150 EUR

Gram Stain Kit

GSK-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 110.4 EUR

Gram Stain Kit

GSK-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 363.6 EUR

Gram Stain Kit

k1428-125 Biovision each 470.4 EUR

Gram Stain Kit

k1428-30 Biovision each 314.4 EUR

Iron Stain Kit

IRN-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 178.8 EUR

Iron Stain Kit

IRN-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 121.2 EUR

Iron Stain Kit

IRN-125 ScyTek Laboratories 125 ml 84 EUR

Silver Stain kit

AR0171 BosterBio 1 kit (for 30 assays to stain the gel of 5 X8.5) 182.4 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-30 Biovision each 346.8 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-500 Biovision each 561.6 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-125 Biovision each 601.2 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-30 Biovision each 430.8 EUR

Copper Stain Kit

CSK-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 144 EUR

Copper Stain Kit

CSK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 226.8 EUR

Steiner Stain Kit

K1435-125 Biovision each 535.2 EUR

Herovici's Stain Kit

HSK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 76.22 EUR

GlycoGel Stain Kit

24693-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 747 EUR

Reticulum Stain Kit

GRT-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 306 EUR

Reticulum Stain Kit

GRT-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 182.4 EUR

Reticulin Stain Kit

25094-250 Polysciences Europe GmbH 250ml 843 EUR

Reticulin Stain Kit

25094-500 Polysciences Europe GmbH 500ml 1055 EUR

Mucicarmine Stain Kit

26294-250 Polysciences Europe GmbH 250ml Ask for price

Pneumocystis Stain Kit

PCS-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 187.2 EUR

Pneumocystis Stain Kit

PCS-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 124.8 EUR

Pneumocystis Stain Kit

K1434-125 Biovision each 510 EUR

Pneumocystis Stain Kit

K1434-30 Biovision each 379.2 EUR

Papanicolaou Stain Kit

K1440-30 Biovision each 248.4 EUR

Papanicolaou Stain Kit

K1440-500 Biovision each 333.6 EUR

Bielschowsky Stain Kit

25994-250 Polysciences Europe GmbH 1kit 394 EUR

Protein Stain-EZ B, Reversible Zinc Stain Kit

BSP019 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Protein Stain-EZ C, Reversible Copper Stain Kit

BSP017 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

NBT/BCIP Stain Kit

PW032 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

INT/BCIP Stain Kit

PW033 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

Rapid PTAH Stain Kit

25715-250 Polysciences Europe GmbH 250mlkit 265 EUR

Rapid PTAH Stain Kit

25715-500 Polysciences Europe GmbH 500mlkit 381 EUR

Twort's Gram Stain Kit

TGS-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 60.43 EUR

Modified Gram Stain Kit

K1429-125 Biovision each 405.6 EUR

Modified Gram Stain Kit

K1429-30 Biovision each 301.2 EUR

Sensitive DAB Stain Kit

PW023 Bio Basic 5Preps, 5prep 82.97 EUR

NovaUltra PAS Stain Kit

IW-3009 IHC World - 225 EUR

Colloidal Iron Stain Kit

CIK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 187.2 EUR

Colloidal Iron Stain Kit

CIK-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 130.8 EUR

Colloidal Iron Stain Kit

CIK-500 ScyTek Laboratories 500 ml 210 EUR

Fontana Masson Stain Kit

25104-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 959 EUR

Wright-Giemsa Stain Kit

K1438-30 Biovision each 314.4 EUR

Wright-Giemsa Stain Kit

K1438-500 Biovision each 444 EUR

Wright-Giemsa Stain Kit

WGK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 139.2 EUR

Wright-Giemsa Stain Kit

WGK-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 100.8 EUR

NovaUltra Nissl Stain Kit

IW-3007 IHC World - 125 EUR

Picrosirius Red Stain Kit

24901-250 Polysciences Europe GmbH 250g 240 EUR

Picrosirius Red Stain Kit

24901-500 Polysciences Europe GmbH 500g 382 EUR

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-1 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 150 EUR

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 105.6 EUR

Papanicolaou (PAP) Stain Kit

PAP-3 ScyTek Laboratories 1000 ml ea. 240 EUR

Warthin-Starry Stain Kit

K1437-125 Biovision each 535.2 EUR

Warthin-Starry Stain Kit

WSS-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 219.6 EUR

Gomori's Trichrome Stain Kit

24205-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 434 EUR

FITES Stain Kit, 125ml