Szczepionka wektorowa o szerokim spektrum HVT-H5 przeciwko ptasiej grypie, która indukuje szybki początek odporności

Obecne metody zwalczania ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) u drobiu polegają na wyeliminowaniu i prewencyjnym uboju, co może prowadzić do dużych strat ekonomicznych i wywołać opór etyczny. Szczepienia interwencyjne mogą być alternatywą , ponieważ szczepienie jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych środków ochrony drobiu przed zakażeniem HPAI, zapobiegając rozprzestrzenianiu się na inny drób i znacznie zmniejszając potencjalną transmisję na ludzi.

Obecne konwencjonalne szczepionki inaktywowane przeciwko AI mogą być przydatne do zwalczania epidemii AI, ale nie spełniają wszystkich celów idealnej szczepionki przeciwko AI, w tym masowego zastosowania i szybkiego początku odporności. Naszym celem było dalsze zbadanie potencjału Herpesvirus of Turkeys (HVT) jako wektora zawierającego rekombinowaną hemaglutyninę H5 z HPAI H5N1.

Ten wektor HVT-H5 analizowano in vitro, testowano pod kątem początku odporności przeciwko prowokacji AI, zakresu ochrony, zmniejszenia wydalania wirusa i indukcji odpowiedzi zarówno przeciwciał, jak i komórek u niosek SPF lub kurcząt brojlerów zawierających przeciwciała matczyne (MDA+).

W warstwach SPF HVT-H5 zapewniał pełną ochronę przed śmiertelną prowokacją z 4 antygenowo zróżnicowanymi szczepami HPAI H5N1 od 2 tygodni po szczepieniu (wpv), podczas gdy u ptaków MDA+ pełna ochrona była zapewniona od 3 wpv do homologicznej prowokacji.

  1. Zmniejszono również wydalanie wirusa prowokacyjnego zarówno u ptaków SPF, jak i MDA+. HVT-H5 indukował ochronne miano HI (≥4) na 11 szczepów HPAI H5N1 przy 3 tygodniach pv u 3-tygodniowych niosek SPF i na HPAI H5N8 A/ch/Neth/14015531/2014 . Oprócz indukowania ochronnej odpowiedzi przeciwciał, HVT-H5 indukował również odpowiedź komórek T specyficzną dla grypy.
  2. Dane te pokazują, że szczepionka HVT-H5 wydaje się spełniać wiele kryteriów idealnej szczepionki przeciwko AI, w tym wczesny początek odporności, szeroka ochrona, zmniejszone wydalanie wirusa, ochrona w obecności AI-MDA i może być użytecznym narzędziem w walce epidemii sztucznej inteligencji na całym świecie.
  3. Epidemia wirusa ptasiej grypy w 1997 r. podkreśliła potencjał wysoce zjadliwego wirusa H5N1 do wywoływania poważnych chorób u ludzi.
  4. Dlatego potrzebne są skuteczne szczepionki przeciwko wirusom H5N1, aby przeciwdziałać potencjalnemu zagrożeniu globalną pandemią. Wcześniej opracowaliśmy szybko działającą i skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola (EBOV) przy użyciu platformy wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). W tym badaniu wygenerowaliśmy rekombinowane wektory wirusa grypy H5N1 oparte na VSV, aby zademonstrować wykonalność tej platformy dla szybko działającej szczepionki przeciwko wirusowi grypy pan-H5.
  5. Wybraliśmy wiele podejść dotyczących projektowania antygenów i lokalizacji genomu, aby zdefiniować bardziej zoptymalizowane podejście do szczepionki. Po odzyskaniu i scharakteryzowaniu in vitro konstruktów wirusa grypy H5N1 opartych na VSV, myszy zaszczepiono pojedynczą dawką lub schematem szczepienia pierwotnego/przypominającego, a następnie prowokacji śmiertelną dawką homologicznego wirusa H5 kladu 1. Stwierdziliśmy, że pojedyncza dawka wektorów VSV wyrażających pełnej długości hemaglutyninę (HAfl) była wystarczająca do zapewnienia 100% ochrony.
  6. Wektory szczepionkowe działały szybko, co wykazano przez jednorodną ochronę po podaniu 3 dni przed śmiertelną prowokacją. Co więcej, pojedyncze szczepienie indukowało krzyżowo ochronne przeciwciała swoiste dla H5 i chroniło myszy przed śmiertelną prowokacją różnymi wirusami kladu 2 H5, podkreślając potencjał HAfl opartego na VSV jako szczepionki ratunkowej przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Uzyskano szybkie, łatwe i selektywne wykrywanie przeciwciał przeciwko podtypowi H5 wirusa ptasiej grypy (AIV) w surowicy za pomocą testu immunologicznego polaryzacji fluorescencyjnej (FPIA). Wytworzono fragment rekombinowanej hemaglutyniny AIV podtypu H5 i wyznakowano fluoresceiną w celu wykorzystania jej jako znakowanego antygenu w FPIA. Ten znakowany antygen zmieszano z surowicami anty-AIV (podtypy H1-H16) i zmierzono FP mieszaniny za pomocą przenośnego analizatora FP na mikrourządzeniu. Stwierdzono, że FP wzrastało proporcjonalnie do stężenia przeciwciała anty-H5 AIV (surowica) i było znacznie wyższe niż FP uzyskane z innymi surowicami. Potwierdzono selektywne wykrywanie przeciwciała anty-H5 podtyp AIV. Wymagana objętość oryginalnej próbki wynosiła 2 µl, a czas analizy mieścił się w ciągu 20 min. Ten system wykrywania realizuje skuteczną diagnostykę na miejscu i nadzór nad AIV.

Epidemia wirusa ptasiej grypy w 1997 r. podkreśliła potencjał wysoce zjadliwego wirusa H5N1 do wywoływania poważnych chorób u ludzi.

Dlatego potrzebne są skuteczne szczepionki przeciwko wirusom H5N1, aby przeciwdziałać potencjalnemu zagrożeniu globalną pandemią. Wcześniej opracowaliśmy szybko działającą i skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola (EBOV) przy użyciu platformy wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). W tym badaniu wygenerowaliśmy rekombinowane wektory wirusa grypy H5N1 oparte na VSV, aby zademonstrować wykonalność tej platformy dla szybko działającej szczepionki przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Wybraliśmy wiele podejść dotyczących projektowania antygenów i lokalizacji genomu, aby zdefiniować bardziej zoptymalizowane podejście do szczepionki. Po odzyskaniu i scharakteryzowaniu in vitro konstruktów wirusa grypy H5N1 opartych na VSV, myszy zaszczepiono pojedynczą dawką lub schematem szczepienia pierwotnego/przypominającego, a następnie prowokacji śmiertelną dawką homologicznego wirusa H5 kladu 1. Stwierdziliśmy, że pojedyncza dawka wektorów VSV wyrażających pełnej długości hemaglutyninę (HAfl) była wystarczająca do zapewnienia 100% ochrony.

Wektory szczepionkowe działały szybko, co wykazano przez jednorodną ochronę po podaniu 3 dni przed śmiertelną prowokacją. Co więcej, pojedyncze szczepienie indukowało krzyżowo ochronne przeciwciała specyficzne dla H5 i chroniło myszy przed śmiertelną prowokacją różnymi wirusami kladu 2 H5, podkreślając potencjał HAfl opartego na VSV jako szczepionki ratunkowej przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Zakażenie wirusem ptasiej grypy (AIV), wywołane przez wirus grypy typu A, jest zakaźną, ostrą chorobą układu oddechowego ptaków związaną z epidemiami grypy na całym świecie. Wysoce zjadliwy podtyp AIV H5N1 przekroczył bariery gatunkowe, aby zarażać ssaki, w tym ludzi, ze skutkiem śmiertelnym i zwrócił uwagę jako potencjalne zagrożenie pandemiczne. Szybkie i terminowe wykrycie u drobiu jest niezwykle ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Pomimo dużej czułości konwencjonalne metody wykrywania, takie jak reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym oraz test strącania w żelu agarowym, są czasochłonne i pracochłonne oraz wymagają specjalnego przeszkolenia .

W tej pracy urządzenie immunowall zostało ocenione jako łatwiejszy i szybszy sposób wykrywania hemaglutyniny AIV H5 (AIV H5-HA). Do wykrywania, jako przeciwciało znakujące w teście immunologicznym typu „sandwich” zastosowano znakowane fluorescencyjnie lub znakowane enzymatycznie przeciwciało.

Ag Rapid AIV Ag Test Kit

RG15-01 Bionote 1 box/30 tests 320.4 EUR

Bionote Rapid AIV Ag_NDV Ag Test Kit

RG15-09 Bionote 1 box 197.42 EUR

Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit

RC12-04-DD Bionote 10 tests/Kit  182.64 EUR

Anigen Rapid FIV Ab Test Kit

RB22-01-DD Bionote 10 tests/Kit 155.76 EUR

Ag rapid CDV Ag Test Kit

RG11-03 Bionote 1 box 165.84 EUR

Ag Rapid H5AIV Ag test kit

RG15-05 Bionote 1 box 555.6 EUR

Rapid PED Ag Test Kit

RG14-01 Bionote 1 box 191.88 EUR

Ag Rapid CIRD-3 Ag Test Kit

RG11-09 Bionote 1 box 148.37 EUR

Rapid TGE/PED Ag Test Kit

RG14-03 Bionote 1 box 289.02 EUR

Ag Rapid Bov. TB Ab Test Kit

RB23-02 Bionote 1 box 174 EUR

Ag Rapid FMD NSP Ab Test Kit

RB28-02 Bionote 1 box 130.22 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

AIV Ag ELISA kit (96wells)

EB45-02-96 Bionote 1 kit 444.72 EUR

PCRAgH5 AIV Detection Test Kit

PD55-02 Bionote 1 kit 1082.96 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 115.2 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092014-40tests Abbexa 40 tests 585.6 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092031-50tests Abbexa 50 tests 585.6 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antibody (AIV-H5-Ab) ELISA Kit

abx364811-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

NDV rapid test kit

RG15-03 Bionote 1 box 166.86 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 114 EUR

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Ciprofloxacin (CPFX) Rapid Test Kit

abx092066-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Rapid Leishmania Ab Test Kit

RB2104 Bionote 1 box 152.4 EUR

IBD rapid test strip

RG15-04 Bionote 10 boxes 177.6 EUR

Rabies rapid test strip

RG18-01 Bionote 10 boxes 182.3 EUR

Purified Dog CRP | AG-40CRP

AG-40CRP Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1120 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Purified Bovine CRP- Recombinant | AG-10CRP

AG-10CRP Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1423 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092040-50tests Abbexa 50 tests 326.4 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092042-50tests Abbexa 50 tests 360 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092043-50tests Abbexa 50 tests 410.4 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092045-50tests Abbexa 50 tests 427.2 EUR

Quinolones Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092046-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092047-50tests Abbexa 50 tests 661.2 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092048-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092051-50tests Abbexa 50 tests 493.2 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092052-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092053-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Aflatoxin Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092054-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092056-50tests Abbexa 50 tests 510 EUR

Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Pig Parvovirus Antibody Rapid Test Kit

abx092074-50tests Abbexa 50 tests 385.2 EUR

Rapid Bovine Brucella Ab Test Kit

RB23-01-DD Bionote 1 kit/10 tests 182.15 EUR

Rapid Bovine TB Ab Test Kit

RB23-02-DD Bionote 1 box 154.08 EUR

Rapid FMD NSP Ab Test Kit

RB28-02-DD Bionote 1 box 162.48 EUR

NOVATest Antigen Rapid Kit (NOVA Test)

nCov-500 Atlas Link Technology 20 Tests 162 EUR

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

Procalcitonin rapid test (Colloidal Gold)

abx095264-80Units Abbexa 80 Units 1144.8 EUR

AgRapidFeLV Ag/FIV Ab Test Kit

RC12-04 Bionote 10 tests/kit 204.48 EUR

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Furaltadone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092035-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Furazolidone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092036-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Aminohydantoin Hydrochloride Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092037-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Nitrofurazone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092038-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092041-10tests Abbexa 10 tests 360 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092044-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092050-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092055-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Human Echovirus (ECHO) IgM Rapid Test Kit

abx092093-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Toxoplasma (TOX) IgG Rapid Test Kit

abx092098-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-1 UnScience 1T 9.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit

UNCOV-20 UnScience 20T/kit 186 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Fetal Fibronectin rapid test (Colloidal Gold)

abx095261-80Units Abbexa 80 Units 1863.6 EUR

Chlamydia Rapid Test Device (Swab/Urine)

173-8537306 Abbott 20 Tests/Kit 300 EUR

Human Hepatitis A Virus IgG Rapid Test Kit

abx092012-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

Pseudorabies Virus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092026-50tests Abbexa 50 tests 385.2 EUR

Canine Parvovirus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092032-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Rabies Virus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092033-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Clenbuterol-Ractopamine-Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092039-40tests Abbexa 40 tests 444 EUR

Cattle and Goat Hydatid Antibody Rapid Test Kit

abx092072-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Avian Influenza H5N1 Virus Antibody Rapid Test Kit

abx092075-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgG Rapid Test Kit

abx092079-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgM Rapid Test Kit

abx092080-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgG Rapid Test Kit

abx092081-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgM Rapid Test Kit

abx092082-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Mycobacterium Tuberculosis (MT) IgG Rapid Test Kit

abx092084-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Helicobacter Pylori (HP) IgG Rapid Test Kit

abx092090-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Enterovirus 71 (EV71) IgM Rapid Test Kit

abx092091-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Human Hantavirus (HV) IgM / IgG Rapid Test Kit

abx092094-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Streptococcus Pneumoniae (SP) Antigen Rapid Test Kit

abx092096-20tests Abbexa 20 tests 477.6 EUR

Human Rubella Virus (RV) IgG Rapid Test Kit

abx092097-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Human Rabies Virus (HRV) IgG Rapid Test Kit

abx092100-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Human Treponema Pallidum (TP) Antibody Rapid Test Kit

abx092101-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Purified Dog CRP - Recombinant | AG-40CRP-REC

AG-40CRP-REC Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1423 EUR

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DL-1,5-AG-Ge-96 Cusabio 1 kit of 96 tests 866.4 EUR

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DLR-1,5-AG-Ge-48T Cusabio 48T 690 EUR

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DLR-1,5-AG-Ge-96T DL Develop 96T 903.6 EUR

W tym artykule wykazano, że oba te testy są łatwiejsze i szybsze w wykrywaniu w porównaniu z konwencjonalnym zestawem do testu immunoenzymatycznego (ELISA). Ponadto osiągnięto wysoką selektywność wykrywania AIV H5-HA po ocenie innych różnych podtypów wirusa HA. Granica wykrywalności wynosiła 0,23 ng/ml dla przeciwciała znakowanego enzymatycznie. Ta wartość była równoważna z konwencjonalnym zestawem ELISA, ale 8 razy szybsza (31 min w porównaniu do 260 min). Zakres wykrywania wynosił 0,23-100 ng/ml. Urządzenie immunowall z przeciwciałem znakowanym enzymem oferuje szybki, czuły, selektywny i prosty system testów immunologicznych do wykrywania prawdziwych próbek H5 AIV w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.