Szczepionka wektorowa o szerokim spektrum HVT-H5 przeciwko ptasiej grypie, która indukuje szybki początek odporności

Obecne metody zwalczania ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) u drobiu polegają na wyeliminowaniu i prewencyjnym uboju, co może prowadzić do dużych strat ekonomicznych i wywołać opór etyczny. Szczepienia interwencyjne mogą być alternatywą , ponieważ szczepienie jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych środków ochrony drobiu przed zakażeniem HPAI, zapobiegając rozprzestrzenianiu się na inny drób i znacznie zmniejszając potencjalną transmisję na ludzi.

Obecne konwencjonalne szczepionki inaktywowane przeciwko AI mogą być przydatne do zwalczania epidemii AI, ale nie spełniają wszystkich celów idealnej szczepionki przeciwko AI, w tym masowego zastosowania i szybkiego początku odporności. Naszym celem było dalsze zbadanie potencjału Herpesvirus of Turkeys (HVT) jako wektora zawierającego rekombinowaną hemaglutyninę H5 z HPAI H5N1.

Ten wektor HVT-H5 analizowano in vitro, testowano pod kątem początku odporności przeciwko prowokacji AI, zakresu ochrony, zmniejszenia wydalania wirusa i indukcji odpowiedzi zarówno przeciwciał, jak i komórek u niosek SPF lub kurcząt brojlerów zawierających przeciwciała matczyne (MDA+).

W warstwach SPF HVT-H5 zapewniał pełną ochronę przed śmiertelną prowokacją z 4 antygenowo zróżnicowanymi szczepami HPAI H5N1 od 2 tygodni po szczepieniu (wpv), podczas gdy u ptaków MDA+ pełna ochrona była zapewniona od 3 wpv do homologicznej prowokacji.

  1. Zmniejszono również wydalanie wirusa prowokacyjnego zarówno u ptaków SPF, jak i MDA+. HVT-H5 indukował ochronne miano HI (≥4) na 11 szczepów HPAI H5N1 przy 3 tygodniach pv u 3-tygodniowych niosek SPF i na HPAI H5N8 A/ch/Neth/14015531/2014 . Oprócz indukowania ochronnej odpowiedzi przeciwciał, HVT-H5 indukował również odpowiedź komórek T specyficzną dla grypy.
  2. Dane te pokazują, że szczepionka HVT-H5 wydaje się spełniać wiele kryteriów idealnej szczepionki przeciwko AI, w tym wczesny początek odporności, szeroka ochrona, zmniejszone wydalanie wirusa, ochrona w obecności AI-MDA i może być użytecznym narzędziem w walce epidemii sztucznej inteligencji na całym świecie.
  3. Epidemia wirusa ptasiej grypy w 1997 r. podkreśliła potencjał wysoce zjadliwego wirusa H5N1 do wywoływania poważnych chorób u ludzi.
  4. Dlatego potrzebne są skuteczne szczepionki przeciwko wirusom H5N1, aby przeciwdziałać potencjalnemu zagrożeniu globalną pandemią. Wcześniej opracowaliśmy szybko działającą i skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola (EBOV) przy użyciu platformy wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). W tym badaniu wygenerowaliśmy rekombinowane wektory wirusa grypy H5N1 oparte na VSV, aby zademonstrować wykonalność tej platformy dla szybko działającej szczepionki przeciwko wirusowi grypy pan-H5.
  5. Wybraliśmy wiele podejść dotyczących projektowania antygenów i lokalizacji genomu, aby zdefiniować bardziej zoptymalizowane podejście do szczepionki. Po odzyskaniu i scharakteryzowaniu in vitro konstruktów wirusa grypy H5N1 opartych na VSV, myszy zaszczepiono pojedynczą dawką lub schematem szczepienia pierwotnego/przypominającego, a następnie prowokacji śmiertelną dawką homologicznego wirusa H5 kladu 1. Stwierdziliśmy, że pojedyncza dawka wektorów VSV wyrażających pełnej długości hemaglutyninę (HAfl) była wystarczająca do zapewnienia 100% ochrony.
  6. Wektory szczepionkowe działały szybko, co wykazano przez jednorodną ochronę po podaniu 3 dni przed śmiertelną prowokacją. Co więcej, pojedyncze szczepienie indukowało krzyżowo ochronne przeciwciała swoiste dla H5 i chroniło myszy przed śmiertelną prowokacją różnymi wirusami kladu 2 H5, podkreślając potencjał HAfl opartego na VSV jako szczepionki ratunkowej przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Uzyskano szybkie, łatwe i selektywne wykrywanie przeciwciał przeciwko podtypowi H5 wirusa ptasiej grypy (AIV) w surowicy za pomocą testu immunologicznego polaryzacji fluorescencyjnej (FPIA). Wytworzono fragment rekombinowanej hemaglutyniny AIV podtypu H5 i wyznakowano fluoresceiną w celu wykorzystania jej jako znakowanego antygenu w FPIA. Ten znakowany antygen zmieszano z surowicami anty-AIV (podtypy H1-H16) i zmierzono FP mieszaniny za pomocą przenośnego analizatora FP na mikrourządzeniu. Stwierdzono, że FP wzrastało proporcjonalnie do stężenia przeciwciała anty-H5 AIV (surowica) i było znacznie wyższe niż FP uzyskane z innymi surowicami. Potwierdzono selektywne wykrywanie przeciwciała anty-H5 podtyp AIV. Wymagana objętość oryginalnej próbki wynosiła 2 µl, a czas analizy mieścił się w ciągu 20 min. Ten system wykrywania realizuje skuteczną diagnostykę na miejscu i nadzór nad AIV.

Epidemia wirusa ptasiej grypy w 1997 r. podkreśliła potencjał wysoce zjadliwego wirusa H5N1 do wywoływania poważnych chorób u ludzi.

Dlatego potrzebne są skuteczne szczepionki przeciwko wirusom H5N1, aby przeciwdziałać potencjalnemu zagrożeniu globalną pandemią. Wcześniej opracowaliśmy szybko działającą i skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola (EBOV) przy użyciu platformy wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). W tym badaniu wygenerowaliśmy rekombinowane wektory wirusa grypy H5N1 oparte na VSV, aby zademonstrować wykonalność tej platformy dla szybko działającej szczepionki przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Wybraliśmy wiele podejść dotyczących projektowania antygenów i lokalizacji genomu, aby zdefiniować bardziej zoptymalizowane podejście do szczepionki. Po odzyskaniu i scharakteryzowaniu in vitro konstruktów wirusa grypy H5N1 opartych na VSV, myszy zaszczepiono pojedynczą dawką lub schematem szczepienia pierwotnego/przypominającego, a następnie prowokacji śmiertelną dawką homologicznego wirusa H5 kladu 1. Stwierdziliśmy, że pojedyncza dawka wektorów VSV wyrażających pełnej długości hemaglutyninę (HAfl) była wystarczająca do zapewnienia 100% ochrony.

Wektory szczepionkowe działały szybko, co wykazano przez jednorodną ochronę po podaniu 3 dni przed śmiertelną prowokacją. Co więcej, pojedyncze szczepienie indukowało krzyżowo ochronne przeciwciała specyficzne dla H5 i chroniło myszy przed śmiertelną prowokacją różnymi wirusami kladu 2 H5, podkreślając potencjał HAfl opartego na VSV jako szczepionki ratunkowej przeciwko wirusowi grypy pan-H5.

Zakażenie wirusem ptasiej grypy (AIV), wywołane przez wirus grypy typu A, jest zakaźną, ostrą chorobą układu oddechowego ptaków związaną z epidemiami grypy na całym świecie. Wysoce zjadliwy podtyp AIV H5N1 przekroczył bariery gatunkowe, aby zarażać ssaki, w tym ludzi, ze skutkiem śmiertelnym i zwrócił uwagę jako potencjalne zagrożenie pandemiczne. Szybkie i terminowe wykrycie u drobiu jest niezwykle ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Pomimo dużej czułości konwencjonalne metody wykrywania, takie jak reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym oraz test strącania w żelu agarowym, są czasochłonne i pracochłonne oraz wymagają specjalnego przeszkolenia .

W tej pracy urządzenie immunowall zostało ocenione jako łatwiejszy i szybszy sposób wykrywania hemaglutyniny AIV H5 (AIV H5-HA). Do wykrywania, jako przeciwciało znakujące w teście immunologicznym typu „sandwich” zastosowano znakowane fluorescencyjnie lub znakowane enzymatycznie przeciwciało.

AIV H5 Ab Rapid Test Kit

T20192 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

AIV Ab Rapid Test Kit

T20191 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

AIV H7 Ab Rapid Test Kit

T20197 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

BVDV Ag Rapid Test Kit

T41131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Giardia Ag Rapid Test Kit

HG034 EnoGene 10 Tests/Kit 22.4 EUR

Avian influenza virus(AIV) antigen rapid test card

LSY-20033 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Avian influenza virus(AIV) antibody rapid test card

LSY-20094 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Canine Heartworm Ag (CHW Ag) Rapid Test Kit

HG037 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Rotavirus Ag (CRV Ag) Rapid Test Kit

HG040 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Adenovirus Ag (CAV Ag) Rapid Test Kit

HG038 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Avian Influenza H5 Virus Rapid Test Kit

abx092014-100l Abbexa 100 µl 393.75 EUR

Avian Influenza H5 Virus Rapid Test Kit

abx092014-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Avian Influenza H5 Virus Rapid Test Kit

abx092014-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Avian Influenza H5 Virus Antibody Rapid Test Kit

abx092031-100l Abbexa 100 µl 393.75 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antibody Rapid Test Kit

abx092031-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Avian Influenza H5 Virus Antibody Rapid Test Kit

abx092031-200l Abbexa 200 µl Ask for price

FCV& FHV Ag Rapid Test Card

C11591 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Swine Transmissible Gastroenteritis Ag Rapid Test Kit

T31081 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Bird Flu H5 antigen rapid test card

LSY-20059 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Rapid Test Kit

HG001 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag) Rapid Test Kit

HG003 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Herpesvirus Antigen (FHV Ag) Rapid Test Kit

HG005 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) Rapid Test Kit

HG030 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Feline Coronavirus Antigen (FCoV Ag) Rapid Test Kit

HG006 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

Peste des petits ruminants (PRRV) Ag Rapid Test Kit

T41151 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Lead Rapid Test Kit

700001 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag) Rapid Test Kit

HG002 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Influenza virus Antigen (CIV Ag) Rapid Test Kit

HG028 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen (FeLv Ag) Rapid Test Kit

HG029 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Canine Relaxin Antigen (RLN Ag) Rapid Pregnancy Test Kit

HG043 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) Ag Rapid Test Kit

T31091 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Estriol Rapid Test Kit

100058 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen (FPV Ag) Rapid Test Kit

HG004 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Neomycin Rapid Test Kit

100010 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Colistin Rapid Test Kit

100026 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Flunixin Rapid Test Kit

100028 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Melamine Rapid Test Kit

400002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Paraquat Rapid Test Kit

N002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbaryl Rapid Test Kit

N007 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Fipronil Rapid Test Kit

N013 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Estradiol Rapid Test Kit

100055 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Natamycin Rapid Test Kit

101305 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Cefalexin Rapid Test Kit

E1012 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11621 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11622 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-200l Abbexa 200 µl 262.5 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Lincomycin Rapid Test Kit

100005 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

100011 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Spiramycin Rapid Test Kit

100031 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Avermectin Rapid Test Kit

100045 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Bacitracin Rapid Test Kit

100046 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

100061 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Olaquindox Rapid Test Kit

100062 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metamizole Rapid Test Kit

100064 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Pirlimycin Rapid Test Kit

100066 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Macrolides Rapid Test Kit

100323 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Albendazol Rapid Test Kit

300001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Cyromazine Rapid Test Kit

N006 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbofuran Rapid Test Kit

N010 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092014-40tests Abbexa 40 tests 585.6 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-1ml Abbexa 1 ml 487.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-200l Abbexa 200 µl 325 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

100032 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

100059 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

100060 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

100334 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

100335 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

E1020 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

N001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

N004 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-100l Abbexa 100 µl 287.5 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-1ml Abbexa 1 ml 625 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-200l Abbexa 200 µl 450 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

100008 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Streptomycin Rapid Test Kit

100012 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

100047 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Erythromycin Rapid Test Kit

100065 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Trimethoprim Rapid Test Kit

100070 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

102205 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

E1014 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Imidacloprid Rapid Test Kit

N005 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Thiamethoxam Rapid Test Kit

N008 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

*Rapid HiEnterococci Test Kit

K017-1KT EWC Diagnostics 1 unit 5.03 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100006 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Dexamethasone Rapid Test Kit

100044 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Betamethasone Rapid Test Kit

100067 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100307 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Cefalosporins Rapid Test Kit

E1011 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metronidazole Rapid Test Kit

E1025 Ring Biotechnology Co 72T 200 EUR

Avian Influenza H5 Virus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092031-50tests Abbexa 50 tests 585.6 EUR

Chlorothalonil Rapid Test Kit

N003 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Dermatophytosis Rapid Test Kit

C10901 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-1ml Abbexa 1 ml 412.5 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100014 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100314 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

E1705 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

PCV Ab Rapid Test Kit

T30051 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Fluoroquinolones Rapid Test Kit

100009 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Quinolones Rapid Test Kit Kit

100309 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

LYME Ab Rapid Test Kit

HG035 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

PRRS Ab Rapid Test Kit

T30021 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

BVDV Ab Rapid Test Kit

T40131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-100l Abbexa 100 µl 1750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-1ml Abbexa 1 ml 23750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-200l Abbexa 200 µl 6000 EUR

CCBTS 5in1 Rapid Test Kit

100056 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Melamine Rapid Test Kit Card (test cassette)

C400002 Ring Biotechnology Co 50T 85 EUR

Quinolone rapid test strip Fluoroquinolone rapid test strip

LSY-20047 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-1ml Abbexa 1 ml 4200 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-200l Abbexa 200 µl 1225 EUR

TriTest BTG Rapid Test Kit

100071 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest CCB Rapid Test Kit

100072 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest SQT Rapid Test Kit

100336 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest TME Rapid Test Kit

100337 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest MDL Rapid Test Kit

100338 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest CAC Rapid Test Kit

N017 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Canine Influenza Virus(CIV) Ag Rapid Test card

LSY-20092 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-96tests Abbexa 96 tests 262.5 EUR

Flu A & Flu B & Covid-19 Ag Rapid Test

GF101A3 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 Test/kit Ask for price

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Beta Lactams Rapid Test Kit

100001 Ring Biotechnology Co 96T 80 EUR

Benzoic Acid Rapid Test Kit

100030 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

QuaTest MTST Rapid Test Kit

100052 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

QuaTest BTPL Rapid Test Kit

100053 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Bisphenol A Rapid Test Kit

100068 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

QuaTest DEMN Rapid Test Kit

100339 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

QuaTest BTSC Rapid Test Kit

103018 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

400001 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Fumonisin FB Rapid Test Kit

600003 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

*Rapid HiColiform™ Test Kit

K016-1KT EWC Diagnostics 1 unit 4.74 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-1ml Abbexa 1 ml 4200 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-200l Abbexa 200 µl 1225 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Toxoplasma Ab Rapid Test Kit

T30141 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-200l Abbexa 200 µl 475 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-100l Abbexa 100 µl 275 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-1ml Abbexa 1 ml 612.5 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-200l Abbexa 200 µl 437.5 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-96tests Abbexa 96 tests 237.5 EUR

QuaTest BTSCef Rapid Test Kit

100054 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Ochratoxin OTA Rapid Test Kit

600005 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-200l Abbexa 200 µl 731.25 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-1ml Abbexa 1 ml 475 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-200l Abbexa 200 µl 312.5 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-96tests Abbexa 96 tests 250 EUR

Zearalenone ZEA Rapid Test Kit

400004 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Meat Lincomycin Rapid Test Kit

510005 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

Meat Macrolides Rapid Test Kit

510023 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

Meat Olaquindox Rapid Test Kit

510035 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

W tym artykule wykazano, że oba te testy są łatwiejsze i szybsze w wykrywaniu w porównaniu z konwencjonalnym zestawem do testu immunoenzymatycznego (ELISA). Ponadto osiągnięto wysoką selektywność wykrywania AIV H5-HA po ocenie innych różnych podtypów wirusa HA. Granica wykrywalności wynosiła 0,23 ng/ml dla przeciwciała znakowanego enzymatycznie. Ta wartość była równoważna z konwencjonalnym zestawem ELISA, ale 8 razy szybsza (31 min w porównaniu do 260 min). Zakres wykrywania wynosił 0,23-100 ng/ml. Urządzenie immunowall z przeciwciałem znakowanym enzymem oferuje szybki, czuły, selektywny i prosty system testów immunologicznych do wykrywania prawdziwych próbek H5 AIV w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.