Hamowanie katalazy związanej z błoną, zewnątrzkomórkowej sygnalizacji ROS/RNS i akwaporyny

Linia komórkowa ludzkiego raka żołądka MKN-45 jest prototypem komórek nowotworowych w dobrej wierze, ponieważ jest chroniona przed szlakami sygnałowymi indukującymi apoptozę NADPH oksydazą-1 (NOX-1) przez katalazę związaną z błoną. Zastosowanie inhibitorów/zmiataczy pokazuje, że hamowanie katalazy związanej z błoną jest wystarczające do aktywacji sygnalizacji NO/peroksyazotyn lub HOCl.

Jednak ta sygnalizacja nie jest wystarczająca do indukcji apoptozy, ponieważ wewnątrzkomórkowa peroksydaza glutationowa/glutation przeciwdziała tym efektom sygnalizacyjnym . Dlatego też intruzja H2O2 pochodzącej z zewnątrzkomórkowych komórek nowotworowych  przez akwaporyny jest wymagana dla pełnego efektu indukującego apoptozę zewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu/azotu Temu wtórnemu etapowi indukcji apoptozy można zapobiec przez hamowanie akwaporyn, hamowanie NOX1 i rozkład H2O2 .

Wstępne traktowanie inhibitorami syntazy glutationowej lub antyporterem cysteina-glutamina (transporter xC) znosi wymóg zubożenia glutationu, w którym pośredniczy akwaporyna/H2O2 , pokazując w ten sposób, że wewnątrzkomórkowy glutation jest celem wnikania H2O2 .

Dane te pozwalają określić mechanistyczne interakcje między sygnalizacją ROS/RNS po inhibicji katalazy związanej z błoną, uczulające działanie akwaporyn/H2O2 i przeciwdziałanie systemowi  transportera xC/syntazy glutationu. Znajomość tych mechanistycznych interakcji jest wymagana do zrozumienia selektywnej indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych poprzez przywrócenie sygnalizacji ROS/RNS indukującej apoptozę.

 • Mikrośrodowisko hipoksji związane z nowotworem może sprzyjać proliferacji komórek raka żołądka, a autofagia wywołana hipoksją jest głównym mechanizmem ochrony przed hipoksją w komórkach raka żołądka. Izorhamnetyna (ISO) to substancja chemiczna pochodząca z roślin, głównie z rokitnika zwyczajnego.
 • Wcześniejsze badania wykazały, że ISO ma działanie przeciwnowotworowe, ale wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji jest nadal nieznany. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji oraz mechanizmy leżące u podstaw śmierci komórek raka żołądka wywołanej przez ISO.
 • Wyniki pokazują, że ISO celował w PI3K i blokował szlak sygnałowy PI3K-AKT-mTOR, znacząco hamując autofagię komórek raka żołądka w środowisku hipoksji, hamując proliferację komórek, zmniejszając potencjał błony mitochondrialnej i promując apoptozę za pośrednictwem mitochondriów. ISO, składnik żywności funkcjonalnej, jest obiecującym kandydatem do leczenia raka żołądka.
 • MiR-145 jest supresorem guza miRNA, którego ekspresja jest wszechobecna w organizmie, ale w wielu typach nowotworów, takich jak GC, jego ekspresja została zmniejszona lub czasami ustała u wielu pacjentów
 • . Badanie to miało na celu przywrócenie funkcji miR-145 w komórkach MKN-45 i zbadanie funkcji tego miRNA w proliferacji, apoptozie i migracji komórek GC. Komórki MKN-45 transfekowano przy użyciu wektora plazmidowego PCMV-miR-145.
 • W celu oszacowania wpływu ektopowej ekspresji miR-145 in vitro zastosowano testy MTT, barwienia DAPI i gojenia ran . Ponadto zmiany w poziomach ekspresji mRNA K-Ras, c-Myc, kaspazy-3, kaspazy-9, Bax, Bcl-2 i MMP-9 mierzono za pomocą analizy qRT-PCR.
 • Odkrycia wskazują, że wysoka ekspresja miR-145 zmniejsza proliferację i migrację oraz zwiększa apoptozę komórek MKN-45. Efekty te występują przy jednoczesnym tłumieniu c-Myc, K-Ras, Bcl-2 i MMP-9, a także indukcji ekspresji kaspazy-3, kaspazy-9 i Bax. 

Toosendanina (TSN) to tetracykliczny triterpenoid wyekstrahowany z Melia tosendan Sieb, et Zucc, który rośnie głównie w określonych obszarach Chin.

Chociaż tosendanina (TSN) wywiera działanie przeciwnowotworowe na różne ludzkie komórki nowotworowe, jej wpływ na raka żołądka (GC) pozostaje do wyjaśnienia. MikroRNA (miRNA/miR) odgrywają kluczową rolę w apoptozie i proliferacji komórek rakowych. Wykazano, że miR‑23a‑3p jest związany z ludzką GC; jednak konkretna funkcja miR‑23a‑3p w GC pozostaje niejasna.
Dlatego niniejsze badanie miało na celu wyjaśnienie roli miR‑23a‑3p w regulacji proliferacji komórek GC i apoptozy indukowanej in vitro przez leczenie TSN. Następnie poziomy ekspresji genów związanych z apoptozą oszacowano ilościowo za pomocą, odpowiednio, odwrotnej transkrypcji-ilościowej PCR i analizy western blot, a związek docelowy między miR‑23a‑3p i BCL2 określono za pomocą analizy genu reporterowego lucyferazy. Dodatkowo przeprowadzono eksperymenty z proliferacją komórek i apoptozą.
Wyniki wskazują, że TSN hamuje proliferację i indukuje apoptozę w komórkach MKN‑45. Ponadto zwiększał ekspresję miR‑23a‑3p. Chłoniak z komórek B-2 (BCL2) został zidentyfikowany jako potencjalny gen docelowy miR‑23a‑3p, który, jak wykryto w teście reporterowym lucyferazy, wiąże się z nieulegającym translacji regionem 3′-mRNA BCL2.
Dalsze badania wykazały, że ekspresja BCL2 była obniżona po nadekspresji miR‑23a‑3p. Ponadto nadekspresja miR‑23a‑3p hamowała proliferację, indukowała zatrzymanie G1 i zwiększała apoptozę w komórkach MKN‑45. Wyniki niniejszego badania wykazały, że miR‑23a‑3p hamuje proliferację i indukuje apoptozę komórek GC, co może być związane z jego bezpośrednim ukierunkowaniem na BCL2. Wyniki te mogą dostarczyć nowego wglądu w apoptozę komórek GC i mogą prowadzić do badań nad mechanizmami skutków TSN.

Po opublikowaniu powyższego artykułu zainteresowany czytelnik zwrócił nam uwagę, że istnieje szereg widocznych anomalii w danych przedstawionych w powyższym artykule; w szczególności wydawało się, że istnieją uderzająco podobne i replikowane wzory komórek w przedstawionych obrazach komórkowych (wpływające na wszystkie części figury). Po drugie, wydaje się, że badanie było reprodukcją ryc. 3 z następującego artykułu przedstawiającego różnych autorów, aczkolwiek ryc. , Liu. S‑P, Zhao H‑X i Liang Q‑D: Aktywność przeciwnowotworowa in vitro  ekstraktu octanu etylu z  Potentilla chinensis  w komórkach nowotworowych kostniakomięsaka. Mol Med Rep 14: 3634‑3640, 2016].

DiagNano Fluorophore Labeled Gold Nanoparticles, 45 nm

GFL-45 Creative Diagnostics 1 mL 1053 EUR

Microscope slides, positive charged, 45° corners, frosted on one end, 25 x 75mm

M7100-45 MTC Bio 72/pack 62.83 EUR

DiagNano Fluorophore Labeled Gold Nanoparticles, 45 nm, Cellular Uptake

GFL-45-CU Creative Diagnostics 1mL 1365 EUR

L-45

HY-101125 MedChemExpress 5mg 326 EUR

BG-45

B1866-25 Biovision 457 EUR

BG-45

B1866-5 Biovision 153 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody

10551-05011 AssayPro 150 ug 217 EUR

BNP-45 (rat)

HY-P1573 MedChemExpress 5mg 1180 EUR

L-45 dihydrochloride

HY-101125A MedChemExpress 5mg 326 EUR

BNP-45 , rat

5-00832 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

BNP-45 Peptide

20-abx265554 Abbexa
 • 384.00 EUR
 • 537.00 EUR
 • 899.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 2.5 mg

BNP-45 (mouse)

H-7558.0500 Bachem 0.5mg 318 EUR

BNP-45 (mouse)

H-7558.1000 Bachem 1.0mg 541 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.0500 Bachem 0.5mg 576 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.1000 Bachem 1.0mg 998 EUR

Connexin 45 Antibody

AF5108 Affbiotech 200ul 304 EUR

Connexin 45 Antibody

ABF5108 Lifescience Market 100 ug 438 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) AssayMax ELISA Kit

ERB1202-1 AssayPro 96 Well Plate 417 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody (Biotin Conjugate)

10551-05021 AssayPro 150 ug 276 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ES7816-100ul ELK Biotech 100ul 279 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ES7816-50ul ELK Biotech 50ul 207 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4416-50ul ELK Biotech 50ul 207 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4417-50ul ELK Biotech 50ul 207 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4416-100ul ELK Biotech 100ul 279 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4417-100ul ELK Biotech 100ul 279 EUR

GADD 45? Polyclonal Antibody

ES2391-100ul ELK Biotech 100ul 279 EUR

GADD 45? Polyclonal Antibody

ES2391-50ul ELK Biotech 50ul 207 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-100ug Abbexa 100 ug 391 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-003ml Abbkine 0.03ml 158 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-01ml Abbkine 0.1ml 289 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-02ml Abbkine 0.2ml 414 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-003ml Abbkine 0.03ml 158 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-01ml Abbkine 0.1ml 289 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-02ml Abbkine 0.2ml 414 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx004923 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Osteocalcin (45-49) (human)

5-01661 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92) (human)

5-01815 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-003ml Abbkine 0.03ml 158 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-01ml Abbkine 0.1ml 289 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-02ml Abbkine 0.2ml 414 EUR

Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265172 Abbexa
 • 328.00 EUR
 • 495.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx318170 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Connexin 45 (Cx45) Antibody

abx215545-100ug Abbexa 100 ug 439 EUR

Anti-Connexin 45 antibody

STJ92412 St John's Laboratory 200 µl 197 EUR

Anti-Connexin-45 antibody

STJ92417 St John's Laboratory 200 µl 197 EUR

Anti-Golgin 45 antibody

STJ93307 St John's Laboratory 200 µl 197 EUR

Anti-HMB-45 antibody

STJ160106 St John's Laboratory 1 mL C 1188 EUR

GADD 45 gamma antibody

22395-100ul SAB 100ul 390 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx326163 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078- Cusabio 335 EUR

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078-100ul Cusabio 100ul 316 EUR

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme1HU Cusabio
 • 332.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme2HU Cusabio
 • 332.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380OA45nacHU Cusabio
 • 332.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380PA45nacHU Cusabio
 • 332.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H3A (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010418OA45nphHU Cusabio
 • 332.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

Proadrenomedullin (45-92) (human)

SP-100050-1 Alpha Diagnostics 1 mg 347 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

SP-100444-1 Alpha Diagnostics 1 mg 164 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0005 Bachem 5.0mg 151 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0025 Bachem 25.0mg 515 EUR

Connexin 45 Blocking Peptide

AF5108-BP Affbiotech 1mg 195 EUR

CD-45 Antibody (CT)

6734-100 Biovision 316 EUR

anti-Connexin 45 / GJA7

YF-PA25468 Abfrontier 50 ul 334 EUR

Uu (Urea Plasma Urealyticum Antibody IgG) ELISA test

45 Biobase 96T/Box Ask for price

TNF-α (31-45), human

HY-P1860 MedChemExpress 1mg 360 EUR

Human papillomavirus 45 PCR kit

PCR-H474-48D Bioingentech 50T 453 EUR

Human papillomavirus 45 PCR kit

PCR-H474-96D Bioingentech 100T 572 EUR

100 ML 45% GLUCOSE SOLUTION

25-037-CI CORNING 100 mL/pk 46 EUR

Anti-BLZF1/Golgin 45 Antibody

A09997 BosterBio 100ul 397 EUR

TNF - alfa (31 - 45), human

5-02009 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) (human)

5-00309 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265261 Abbexa
 • 328.00 EUR
 • 495.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (HRP)

20-abx317661 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (FITC)

20-abx317662 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (Biotin)

20-abx317663 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Polyclonal GDF15 Antibody (aa30-45)

APR02310G Leading Biology 0.05mg 484 EUR

ankyrin repeat domain 45 antibody

23181-100ul SAB 100ul 390 EUR

Recombinant HPV-45 E1 Protein

VAng-Wyb3254-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HPV-45 L1 Protein

VAng-Wyb3258-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HIST1H3A (Ab-45) Polyclonal Antibody

A69367 EpiGentek 100 µl 628.55 EUR

Polyclonal CD-45 Antibody (CT)

APR00358G Leading Biology 0.1ml 484 EUR

HMB-45 (Human Melanoma Black)

MO47064 Neuromics 100 ul 349 EUR

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843- Cusabio 335 EUR

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843-100ul Cusabio 100ul 316 EUR

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) (human)

SP-100445-1 Alpha Diagnostics 1 mg 164 EUR

a-Synuclein (45-54) (human)

H-8376.1000 Bachem 1.0mg 200 EUR

a-Synuclein (34-45) (human)

H-8382.1000 Bachem 1.0mg 200 EUR

anti-4E-BP1 (Ab-45)

LF-PA20004 Abfrontier 100 ul 334 EUR

RNU6-45 Recombinant Protein (Human)

RP089130 ABM 100 ug Ask for price

Ankyrin repeat domain 45 antibody

70R-13039 Fitzgerald 100 ul 457 EUR

TNF-α (31-45), human (TFA)

HY-P1860A MedChemExpress 5mg 980 EUR

Anti-Connexin 45/GJA7/GJC1 Antibody

PA2206 BosterBio 100ug/vial 294 EUR

Anti-Connexin 45/GJA7/GJC1 Antibody

PB9624 BosterBio 100ug/vial 294 EUR

Pituitary gland adenoma, 45 cases (1.5mm)

PIT481 Pantomics 1 339 EUR

Anti-Phosphoserine Antibody (monoclonal, PSR-45)

MA1084 BosterBio 100ug/vial 294 EUR

F-Box Protein 45 (FBXO45) Antibody

abx122515-100ug Abbexa 100 ug 391 EUR

F-Box Protein 45 (FBXO45) Antibody

abx122746-100ug Abbexa 100 ug 391 EUR

Cell Division Cycle 45 (CDC45L) Antibody

20-abx123181 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego Redakcja  Oncology Reports  była w stanie zweryfikować twierdzenia zainteresowanego czytelnika; w związku z tym, ze względu na liczbę zidentyfikowanych potencjalnych anomalii oraz brak ogólnego zaufania do przedstawionych danych, Redakcja zdecydowała się na wycofanie powyższego artykułu z publikacji. Z Czasopismem skontaktowali się również niezależnie autorzy, którzy chcieli wycofać pracę ze względu na niemożność odtworzenia wyników przedstawionych na ryc. 2. Redakcja przeprasza czytelników Czasopisma za wszelkie niedogodności. [oryginalny artykuł został opublikowany w Oncology Reports 35: 2328‑2338, 2016; DOI: 10.3892/lub.2016.4610].

Leave a Reply

Your email address will not be published.