Hamowanie katalazy związanej z błoną, zewnątrzkomórkowej sygnalizacji ROS/RNS i akwaporyny

Linia komórkowa ludzkiego raka żołądka MKN-45 jest prototypem komórek nowotworowych w dobrej wierze, ponieważ jest chroniona przed szlakami sygnałowymi indukującymi apoptozę NADPH oksydazą-1 (NOX-1) przez katalazę związaną z błoną. Zastosowanie inhibitorów/zmiataczy pokazuje, że hamowanie katalazy związanej z błoną jest wystarczające do aktywacji sygnalizacji NO/peroksyazotyn lub HOCl.

Jednak ta sygnalizacja nie jest wystarczająca do indukcji apoptozy, ponieważ wewnątrzkomórkowa peroksydaza glutationowa/glutation przeciwdziała tym efektom sygnalizacyjnym . Dlatego też intruzja H2O2 pochodzącej z zewnątrzkomórkowych komórek nowotworowych  przez akwaporyny jest wymagana dla pełnego efektu indukującego apoptozę zewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu/azotu Temu wtórnemu etapowi indukcji apoptozy można zapobiec przez hamowanie akwaporyn, hamowanie NOX1 i rozkład H2O2 .

Wstępne traktowanie inhibitorami syntazy glutationowej lub antyporterem cysteina-glutamina (transporter xC) znosi wymóg zubożenia glutationu, w którym pośredniczy akwaporyna/H2O2 , pokazując w ten sposób, że wewnątrzkomórkowy glutation jest celem wnikania H2O2 .

Dane te pozwalają określić mechanistyczne interakcje między sygnalizacją ROS/RNS po inhibicji katalazy związanej z błoną, uczulające działanie akwaporyn/H2O2 i przeciwdziałanie systemowi  transportera xC/syntazy glutationu. Znajomość tych mechanistycznych interakcji jest wymagana do zrozumienia selektywnej indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych poprzez przywrócenie sygnalizacji ROS/RNS indukującej apoptozę.

 • Mikrośrodowisko hipoksji związane z nowotworem może sprzyjać proliferacji komórek raka żołądka, a autofagia wywołana hipoksją jest głównym mechanizmem ochrony przed hipoksją w komórkach raka żołądka. Izorhamnetyna (ISO) to substancja chemiczna pochodząca z roślin, głównie z rokitnika zwyczajnego.
 • Wcześniejsze badania wykazały, że ISO ma działanie przeciwnowotworowe, ale wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji jest nadal nieznany. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji oraz mechanizmy leżące u podstaw śmierci komórek raka żołądka wywołanej przez ISO.
 • Wyniki pokazują, że ISO celował w PI3K i blokował szlak sygnałowy PI3K-AKT-mTOR, znacząco hamując autofagię komórek raka żołądka w środowisku hipoksji, hamując proliferację komórek, zmniejszając potencjał błony mitochondrialnej i promując apoptozę za pośrednictwem mitochondriów. ISO, składnik żywności funkcjonalnej, jest obiecującym kandydatem do leczenia raka żołądka.
 • MiR-145 jest supresorem guza miRNA, którego ekspresja jest wszechobecna w organizmie, ale w wielu typach nowotworów, takich jak GC, jego ekspresja została zmniejszona lub czasami ustała u wielu pacjentów
 • . Badanie to miało na celu przywrócenie funkcji miR-145 w komórkach MKN-45 i zbadanie funkcji tego miRNA w proliferacji, apoptozie i migracji komórek GC. Komórki MKN-45 transfekowano przy użyciu wektora plazmidowego PCMV-miR-145.
 • W celu oszacowania wpływu ektopowej ekspresji miR-145 in vitro zastosowano testy MTT, barwienia DAPI i gojenia ran . Ponadto zmiany w poziomach ekspresji mRNA K-Ras, c-Myc, kaspazy-3, kaspazy-9, Bax, Bcl-2 i MMP-9 mierzono za pomocą analizy qRT-PCR.
 • Odkrycia wskazują, że wysoka ekspresja miR-145 zmniejsza proliferację i migrację oraz zwiększa apoptozę komórek MKN-45. Efekty te występują przy jednoczesnym tłumieniu c-Myc, K-Ras, Bcl-2 i MMP-9, a także indukcji ekspresji kaspazy-3, kaspazy-9 i Bax. 

Toosendanina (TSN) to tetracykliczny triterpenoid wyekstrahowany z Melia tosendan Sieb, et Zucc, który rośnie głównie w określonych obszarach Chin.

Chociaż tosendanina (TSN) wywiera działanie przeciwnowotworowe na różne ludzkie komórki nowotworowe, jej wpływ na raka żołądka (GC) pozostaje do wyjaśnienia. MikroRNA (miRNA/miR) odgrywają kluczową rolę w apoptozie i proliferacji komórek rakowych. Wykazano, że miR‑23a‑3p jest związany z ludzką GC; jednak konkretna funkcja miR‑23a‑3p w GC pozostaje niejasna.
Dlatego niniejsze badanie miało na celu wyjaśnienie roli miR‑23a‑3p w regulacji proliferacji komórek GC i apoptozy indukowanej in vitro przez leczenie TSN. Następnie poziomy ekspresji genów związanych z apoptozą oszacowano ilościowo za pomocą, odpowiednio, odwrotnej transkrypcji-ilościowej PCR i analizy western blot, a związek docelowy między miR‑23a‑3p i BCL2 określono za pomocą analizy genu reporterowego lucyferazy. Dodatkowo przeprowadzono eksperymenty z proliferacją komórek i apoptozą.
Wyniki wskazują, że TSN hamuje proliferację i indukuje apoptozę w komórkach MKN‑45. Ponadto zwiększał ekspresję miR‑23a‑3p. Chłoniak z komórek B-2 (BCL2) został zidentyfikowany jako potencjalny gen docelowy miR‑23a‑3p, który, jak wykryto w teście reporterowym lucyferazy, wiąże się z nieulegającym translacji regionem 3′-mRNA BCL2.
Dalsze badania wykazały, że ekspresja BCL2 była obniżona po nadekspresji miR‑23a‑3p. Ponadto nadekspresja miR‑23a‑3p hamowała proliferację, indukowała zatrzymanie G1 i zwiększała apoptozę w komórkach MKN‑45. Wyniki niniejszego badania wykazały, że miR‑23a‑3p hamuje proliferację i indukuje apoptozę komórek GC, co może być związane z jego bezpośrednim ukierunkowaniem na BCL2. Wyniki te mogą dostarczyć nowego wglądu w apoptozę komórek GC i mogą prowadzić do badań nad mechanizmami skutków TSN.

Po opublikowaniu powyższego artykułu zainteresowany czytelnik zwrócił nam uwagę, że istnieje szereg widocznych anomalii w danych przedstawionych w powyższym artykule; w szczególności wydawało się, że istnieją uderzająco podobne i replikowane wzory komórek w przedstawionych obrazach komórkowych (wpływające na wszystkie części figury). Po drugie, wydaje się, że badanie było reprodukcją ryc. 3 z następującego artykułu przedstawiającego różnych autorów, aczkolwiek ryc. , Liu. S‑P, Zhao H‑X i Liang Q‑D: Aktywność przeciwnowotworowa in vitro  ekstraktu octanu etylu z  Potentilla chinensis  w komórkach nowotworowych kostniakomięsaka. Mol Med Rep 14: 3634‑3640, 2016].

MKN-45

ABC-TC0687 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-45 Cell Line

CL-0292 Elabscience Biotech 1×10⁶ cells/vial 500 EUR

MKN-45 Cells Complete Medium

CM-0292-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MKN-28

ABC-TC0686 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-74

ABC-TC0689 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-7 [MKN7; MKN 7] cell line

CL-0574 Elabscience Biotech 1×10⁶ cells/vial 500 EUR

MKN-1

ABC-TC0685 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-7

ABC-TC0688 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN 003A

T125078-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

MKN 003A

T125078-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

MKN 003A

T125078-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

MKN 003A

T125078-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

MKN 003A

T125078-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

MKN-7 Cells Complete Medium

CM-0574-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

CD44 Stable Expressing MKN-28 Cell Line

T6185 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

CD44v8-10 Stable Expressing MKN-28 Cell Line

T6186 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

BG-45

B1866-25 Biovision each 548.4 EUR

BG-45

B1866-5 Biovision each 183.6 EUR

L-45

HY-101125 MedChemExpress 5mg 391.2 EUR

APS6-45

563942 MedKoo Biosciences 10.0mg 190 EUR

APS6-45

T8843-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

APS6-45

T8843-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

APS6-45

T8843-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

APS6-45

T8843-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

APS6-45

T8843-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Quaternium-45

T24694-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody

10551-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

BNP-45 Peptide

20-abx265554 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 1078.80 EUR
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 2.5 mg

BNP-45 , rat

5-00832 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Connexin 45 Antibody

ABF5108 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

BNP-45 (rat)

HY-P1573 MedChemExpress 5mg 1416 EUR

L-45 dihydrochloride

HY-101125A MedChemExpress 5mg 391.2 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.1000 Bachem 1.0mg 1197.6 EUR

BNP-45 (mouse)

H-7558.0500 Bachem 0.5mg 381.6 EUR

BNP-45 (mouse)

H-7558.1000 Bachem 1.0mg 649.2 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.0500 Bachem 0.5mg 691.2 EUR

DFF-45 Antibody

E11-13041C EnoGene 100μg 225 EUR

Connexin 45 Antibody

E18-5108-1 EnoGene 50μg/50μl 145 EUR

Connexin 45 Antibody

E18-5108-2 EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Human papillomavirus 45

PCR-H474-PCRH47448D Bioingentech PCR-H474-48D 230 EUR

Human papillomavirus 45

PCR-H474-PCRH47496D Bioingentech PCR-H474-96D 312 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH474100D Bioingentech Oneq-H474-100D 515 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH474150D Bioingentech Oneq-H474-150D 594 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH47450D Bioingentech Oneq-H474-50D 413 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-1 Bio-WORLD 100 mL 26.54 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-2 Bio-WORLD 500 mL 35.69 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-3 Bio-WORLD 1 L 41.18 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-4 Bio-WORLD 10x100 mL 272.69 EUR

Antibacterial agent 45

T38870-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

R 7-45

T34236-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

R 7-45

T34236-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

R 7-45

T34236-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

R 7-45

T34236-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

R 7-45

T34236-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody (Biotin Conjugate)

10551-05021 AssayPro 150 ug 331.2 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) AssayMax ELISA Kit

ERB1202-1 AssayPro 96 Well Plate 500.4 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx318170 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265172 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Connexin 45 (Cx45) Antibody

abx215545-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx326163 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

100mL 45% glucose solution

25-037-CI Scientific Laboratory Supplies EACH 39.6 EUR

GADD 45 gamma antibody

22395-100ul SAB 100ul 468 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Connexin 45 Blocking Peptide

AF5108-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

CD-45 Antibody (CT)

6734-100 Biovision each 379.2 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

5-01661 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92) (human)

5-01815 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx004923 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Ring 45 yellow colour

DD46108 Scientific Laboratory Supplies PK10 18 EUR

Ring 45 green colour

DD46109 Scientific Laboratory Supplies PK10 18 EUR

Ring 45 red colour

DD46110 Scientific Laboratory Supplies PK10 18 EUR

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme1HU Cusabio
 • 398.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme2HU Cusabio
 • 398.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380OA45nacHU Cusabio
 • 398.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380PA45nacHU Cusabio
 • 398.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H3A (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010418OA45nphHU Cusabio
 • 398.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ul
 • 50ul

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078- Cusabio each 402 EUR

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4416-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4416-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4417-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ES4417-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

GADD 45? Polyclonal Antibody

ES2391-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

GADD 45? Polyclonal Antibody

ES2391-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ES7816-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ES7816-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0005 Bachem 5.0mg 181.2 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0025 Bachem 25.0mg 618 EUR

Proadrenomedullin (45-92) (human)

SP-100050-1 Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

SP-100444-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

E20-71047 EnoGene 100ug 225 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E20-71052 EnoGene 100ug 225 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

E20-71942 EnoGene 100ug 225 EUR

Anti-Connexin 45 Antibody

E38A6610 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

anti-Connexin 45 / GJA7

YF-PA25468 Abfrontier 50 ul 400.8 EUR

GJC1 Antibody (Connexin 45)

R31329 NSJ Bioreagents 100 ug 356.15 EUR

Connexin 45 Antibody / GJC1

R32083 NSJ Bioreagents 100 ug 356.15 EUR

Connexin 45 Antibody / GJC1

R32717 NSJ Bioreagents 100ug 356.15 EUR

Anti-HMB-45 antibody

STJ160106 St John's Laboratory 1 mL C 1425.6 EUR

Anti-Connexin 45 antibody

STJ92412 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Connexin-45 antibody

STJ92417 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Golgin 45 antibody

STJ93307 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Hexafluorozirconic 45% aqueous solution

H03939 Pfaltz & Bauer 500G 337 EUR

HMB 45 Control Slides

ICS2023-25 ScyTek Laboratories 25 Slides 137.81 EUR

Chloroacetaldehyde 45% in water

C08025 Pfaltz & Bauer 250G 514.5 EUR

Choline 45% in methanol

C21230 Pfaltz & Bauer 25G 124.93 EUR

Tp p41 45 kDa

PR-1427-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1307.3 EUR

Tp p41 45 kDa

PR-1427-S Jena Bioscience GmbH 200µg 326.7 EUR

Potassium sulfite 45% solution

P23878 Pfaltz & Bauer 600LB 4448.4 EUR

STS-45 SPACER TABS

IB80610 IBI Scientific - 51.46 EUR

STS 45 THERMOPLATE KIT

IB81200 IBI Scientific - 399.89 EUR

TUBE RACK - 45 PLACE

TR-45 IBI Scientific DISCONTINUED - SELL WHATS EFT 60.01 EUR

Connexin 45 / GJA7 / Cx45

E8ER1803-93 EnoGene 100ul 275 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108 Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080 Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

HIV-1 inhibitor-45

T63591-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Rabbit polyclonal antibody to ankyrin repeat domain 45 (ankyrin repeat domain 45)

TA309064 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (HRP)

20-abx317661 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (FITC)

20-abx317662 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (Biotin)

20-abx317663 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265261 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Polyclonal CD-45 Antibody (CT)

APR00358G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Polyclonal GDF15 Antibody (aa30-45)

APR02310G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

ankyrin repeat domain 45 antibody

23181-100ul SAB 100ul 468 EUR

Seals Cap Ptfe 45 mm

2924828 Scientific Laboratory Supplies PK10 45.6 EUR

Duran Cap Yellow Size 45

293382802 Scientific Laboratory Supplies PK10 25.2 EUR

Anti-BLZF1/Golgin 45 Antibody

A09997 BosterBio 100ul 476.4 EUR

Ankyrin repeat domain 45 antibody

70R-13039 Fitzgerald 100 ul 548.4 EUR

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) (human)

5-00309 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

TNF - alfa (31 - 45), human

5-02009 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

HIST1H3A (Ab-45) Polyclonal Antibody

A69367 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 293.70 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843- Cusabio each 402 EUR

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

HMB-45 (Human Melanoma Black)

MO47064 Neuromics 100 ul 418.8 EUR

anti-4E-BP1 (Ab-45)

LF-PA20004 Abfrontier 100 ul 400.8 EUR

Human papillomavirus 45 PCR kit

PCR-H474-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Human papillomavirus 45 PCR kit

PCR-H474-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

TNF-α (31-45), human

HY-P1860 MedChemExpress 1mg 432 EUR

a-Synuclein (45-54) (human)

H-8376.1000 Bachem 1.0mg 240 EUR

a-Synuclein (34-45) (human)

H-8382.1000 Bachem 1.0mg 240 EUR

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) (human)

SP-100445-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

YLD2099-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

YLD2099-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E021216-1 EnoGene 50μg/50μl 100 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E021216-2 EnoGene 100μg/100μl 170 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E11-7002B EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

HMB-45 Antibody (IHC Gold)

E36PA602 EnoGene 100ul 225 EUR

Wettability Standard Solution No.45

36538-54 NACALAI TESQUE 50ML 16.1 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

8B7002 AAT Bioquest 50ug 368 EUR

Recombinant HPV-45 E1 Protein

VAng-Wyb3254-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HPV-45 L1 Protein

VAng-Wyb3258-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

RNU6-45 Recombinant Protein (Human)

RP089130 ABM 100 ug Ask for price

Phalloidin *CAS#: 17466-45-4*

5301-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL98128A-100ul DL Develop 100 ul 299 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL98128A-50ul DL Develop 50 ul 209.3 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL99334A-100ul DL Develop 100 ul 299 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL99334A-50ul DL Develop 50 ul 210 EUR

Bung Silicone Solid No 45

STO5450 Scientific Laboratory Supplies PK5 133.22 EUR

Cupric tetrafluoroborate 45%aqueous Soln.

C27637 Pfaltz & Bauer 1KG 244.9 EUR

OAAF05708-100UG - Connexin-45 Antibody

OAAF05708-100UG Aviva Systems Biology 100ug 329 EUR

STS 45 SPACER SET .2MM

IB80420 IBI Scientific - 111.74 EUR

STS 45 COMB & SPACER SET

IB80424 IBI Scientific - 269.05 EUR

STS 45 SPACER SET .4MM

IB80440 IBI Scientific - 111.74 EUR

STS 45 INNER GLASS PLATE

IB80520 IBI Scientific - 139.68 EUR

STS 45 OUTER GLASS PLATE

IB80540 IBI Scientific - 139.68 EUR

STS 45 REPL. ELECTRODE ASSY

IB80601 IBI Scientific - 144.09 EUR

Fish Gelatin (45%) in Water

40700020-1 Bio-WORLD 100 mL 35.69 EUR

Fish Gelatin (45%) in Water

40700020-2 Bio-WORLD 500 mL 68.06 EUR

Anti-NeuN Antibody [PD01-45]

HA601111 HUABIO 100ul 210 EUR

Anti-Cip4 Antibody [JE63-45]

HA721029 HUABIO 100ul 231 EUR

Anti-RANTES Antibody [JM03-45]

ET1705-70 HUABIO 100ul 231 EUR

Anti-PDX1 Antibody [JM62-45]

ET1705-99 HUABIO 100ul 231 EUR

Anti-Lumican Antibody [JE11-45]

ET7109-24 HUABIO 100ul 231 EUR

Anti-RPL7A Antibody [JE54-45]

ET7110-70 HUABIO 100ul 231 EUR

Sodium dibutyldithiocarbamate 45% aqueous solution

S04840 Pfaltz & Bauer 5G 106.51 EUR

(untagged)-45 Human secreted proteins

SC105429 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

(untagged)-45 Human secreted proteins

SC105505 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Triton X-45(n=4)

T39852-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Triton X-45(n=4)

T39852-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Triton X-45(n=4)

T39852-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Triton X-45(n=4)

T39852-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Triton X-45(n=4)

T39852-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, mouse

T39246-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, mouse

T39246-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, mouse

T39246-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, mouse

T39246-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, mouse

T39246-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNF-α (31-45), human

T19584-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNF-α (31-45), human

T19584-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNF-α (31-45), human

T19584-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNF-α (31-45), human

T19584-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNF-α (31-45), human

T19584-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, rat

TP1207-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Brain Natriuretic Peptide-45, rat

TP1207-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego Redakcja  Oncology Reports  była w stanie zweryfikować twierdzenia zainteresowanego czytelnika; w związku z tym, ze względu na liczbę zidentyfikowanych potencjalnych anomalii oraz brak ogólnego zaufania do przedstawionych danych, Redakcja zdecydowała się na wycofanie powyższego artykułu z publikacji. Z Czasopismem skontaktowali się również niezależnie autorzy, którzy chcieli wycofać pracę ze względu na niemożność odtworzenia wyników przedstawionych na ryc. 2. Redakcja przeprasza czytelników Czasopisma za wszelkie niedogodności. [oryginalny artykuł został opublikowany w Oncology Reports 35: 2328‑2338, 2016; DOI: 10.3892/lub.2016.4610].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.