Hamowanie katalazy związanej z błoną, zewnątrzkomórkowej sygnalizacji ROS/RNS i akwaporyny

Linia komórkowa ludzkiego raka żołądka MKN-45 jest prototypem komórek nowotworowych w dobrej wierze, ponieważ jest chroniona przed szlakami sygnałowymi indukującymi apoptozę NADPH oksydazą-1 (NOX-1) przez katalazę związaną z błoną. Zastosowanie inhibitorów/zmiataczy pokazuje, że hamowanie katalazy związanej z błoną jest wystarczające do aktywacji sygnalizacji NO/peroksyazotyn lub HOCl.

Jednak ta sygnalizacja nie jest wystarczająca do indukcji apoptozy, ponieważ wewnątrzkomórkowa peroksydaza glutationowa/glutation przeciwdziała tym efektom sygnalizacyjnym . Dlatego też intruzja H2O2 pochodzącej z zewnątrzkomórkowych komórek nowotworowych  przez akwaporyny jest wymagana dla pełnego efektu indukującego apoptozę zewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu/azotu Temu wtórnemu etapowi indukcji apoptozy można zapobiec przez hamowanie akwaporyn, hamowanie NOX1 i rozkład H2O2 .

Wstępne traktowanie inhibitorami syntazy glutationowej lub antyporterem cysteina-glutamina (transporter xC) znosi wymóg zubożenia glutationu, w którym pośredniczy akwaporyna/H2O2 , pokazując w ten sposób, że wewnątrzkomórkowy glutation jest celem wnikania H2O2 .

Dane te pozwalają określić mechanistyczne interakcje między sygnalizacją ROS/RNS po inhibicji katalazy związanej z błoną, uczulające działanie akwaporyn/H2O2 i przeciwdziałanie systemowi  transportera xC/syntazy glutationu. Znajomość tych mechanistycznych interakcji jest wymagana do zrozumienia selektywnej indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych poprzez przywrócenie sygnalizacji ROS/RNS indukującej apoptozę.

 • Mikrośrodowisko hipoksji związane z nowotworem może sprzyjać proliferacji komórek raka żołądka, a autofagia wywołana hipoksją jest głównym mechanizmem ochrony przed hipoksją w komórkach raka żołądka. Izorhamnetyna (ISO) to substancja chemiczna pochodząca z roślin, głównie z rokitnika zwyczajnego.
 • Wcześniejsze badania wykazały, że ISO ma działanie przeciwnowotworowe, ale wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji jest nadal nieznany. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ ISO na raka żołądka w środowisku hipoksji oraz mechanizmy leżące u podstaw śmierci komórek raka żołądka wywołanej przez ISO.
 • Wyniki pokazują, że ISO celował w PI3K i blokował szlak sygnałowy PI3K-AKT-mTOR, znacząco hamując autofagię komórek raka żołądka w środowisku hipoksji, hamując proliferację komórek, zmniejszając potencjał błony mitochondrialnej i promując apoptozę za pośrednictwem mitochondriów. ISO, składnik żywności funkcjonalnej, jest obiecującym kandydatem do leczenia raka żołądka.
 • MiR-145 jest supresorem guza miRNA, którego ekspresja jest wszechobecna w organizmie, ale w wielu typach nowotworów, takich jak GC, jego ekspresja została zmniejszona lub czasami ustała u wielu pacjentów
 • . Badanie to miało na celu przywrócenie funkcji miR-145 w komórkach MKN-45 i zbadanie funkcji tego miRNA w proliferacji, apoptozie i migracji komórek GC. Komórki MKN-45 transfekowano przy użyciu wektora plazmidowego PCMV-miR-145.
 • W celu oszacowania wpływu ektopowej ekspresji miR-145 in vitro zastosowano testy MTT, barwienia DAPI i gojenia ran . Ponadto zmiany w poziomach ekspresji mRNA K-Ras, c-Myc, kaspazy-3, kaspazy-9, Bax, Bcl-2 i MMP-9 mierzono za pomocą analizy qRT-PCR.
 • Odkrycia wskazują, że wysoka ekspresja miR-145 zmniejsza proliferację i migrację oraz zwiększa apoptozę komórek MKN-45. Efekty te występują przy jednoczesnym tłumieniu c-Myc, K-Ras, Bcl-2 i MMP-9, a także indukcji ekspresji kaspazy-3, kaspazy-9 i Bax. 

Toosendanina (TSN) to tetracykliczny triterpenoid wyekstrahowany z Melia tosendan Sieb, et Zucc, który rośnie głównie w określonych obszarach Chin.

Chociaż tosendanina (TSN) wywiera działanie przeciwnowotworowe na różne ludzkie komórki nowotworowe, jej wpływ na raka żołądka (GC) pozostaje do wyjaśnienia. MikroRNA (miRNA/miR) odgrywają kluczową rolę w apoptozie i proliferacji komórek rakowych. Wykazano, że miR‑23a‑3p jest związany z ludzką GC; jednak konkretna funkcja miR‑23a‑3p w GC pozostaje niejasna.
Dlatego niniejsze badanie miało na celu wyjaśnienie roli miR‑23a‑3p w regulacji proliferacji komórek GC i apoptozy indukowanej in vitro przez leczenie TSN. Następnie poziomy ekspresji genów związanych z apoptozą oszacowano ilościowo za pomocą, odpowiednio, odwrotnej transkrypcji-ilościowej PCR i analizy western blot, a związek docelowy między miR‑23a‑3p i BCL2 określono za pomocą analizy genu reporterowego lucyferazy. Dodatkowo przeprowadzono eksperymenty z proliferacją komórek i apoptozą.
Wyniki wskazują, że TSN hamuje proliferację i indukuje apoptozę w komórkach MKN‑45. Ponadto zwiększał ekspresję miR‑23a‑3p. Chłoniak z komórek B-2 (BCL2) został zidentyfikowany jako potencjalny gen docelowy miR‑23a‑3p, który, jak wykryto w teście reporterowym lucyferazy, wiąże się z nieulegającym translacji regionem 3′-mRNA BCL2.
Dalsze badania wykazały, że ekspresja BCL2 była obniżona po nadekspresji miR‑23a‑3p. Ponadto nadekspresja miR‑23a‑3p hamowała proliferację, indukowała zatrzymanie G1 i zwiększała apoptozę w komórkach MKN‑45. Wyniki niniejszego badania wykazały, że miR‑23a‑3p hamuje proliferację i indukuje apoptozę komórek GC, co może być związane z jego bezpośrednim ukierunkowaniem na BCL2. Wyniki te mogą dostarczyć nowego wglądu w apoptozę komórek GC i mogą prowadzić do badań nad mechanizmami skutków TSN.

Po opublikowaniu powyższego artykułu zainteresowany czytelnik zwrócił nam uwagę, że istnieje szereg widocznych anomalii w danych przedstawionych w powyższym artykule; w szczególności wydawało się, że istnieją uderzająco podobne i replikowane wzory komórek w przedstawionych obrazach komórkowych (wpływające na wszystkie części figury). Po drugie, wydaje się, że badanie było reprodukcją ryc. 3 z następującego artykułu przedstawiającego różnych autorów, aczkolwiek ryc. , Liu. S‑P, Zhao H‑X i Liang Q‑D: Aktywność przeciwnowotworowa in vitro  ekstraktu octanu etylu z  Potentilla chinensis  w komórkach nowotworowych kostniakomięsaka. Mol Med Rep 14: 3634‑3640, 2016].

MKN-45

ABC-TC0687 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-45

CSC-C0453 Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

MKN-45

C0023010 Addexbio One Frozen vial 420 EUR

MKN-45 Cell Line

CL-0292 Elabscience Biotech 1×10⁶ cells/vial 500 EUR

MKN-45 Cells Complete Medium

CM-0292-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MKN-45 Cells Complete Medium

CM-0292 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

MKN-28

ABC-TC0686 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-74

ABC-TC0689 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-74

CSC-C9495L Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

MKN-7 [MKN7; MKN 7] cell line

CL-0574 Elabscience Biotech 1×10⁶ cells/vial 500 EUR

MKN-1

ABC-TC0685 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN-7

ABC-TC0688 AcceGen 1 vial Ask for price

MKN 003A

T125078-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

MKN 003A

T125078-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

MKN 003A

T125078-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

MKN 003A

T125078-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

MKN 003A

T125078-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

MKN-7

CSC-C6250J Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

MKN-1

CSC-C9493L Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

MKN-7 Cells Complete Medium

CM-0574-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MKN-7 Cells Complete Medium

CM-0574 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

CD44 Stable Expressing MKN-28 Cell Line

T6185 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

CD44v8-10 Stable Expressing MKN-28 Cell Line

T6186 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

BG-45

B1866-25 Biovision each 548.4 EUR

BG-45

B1866-5 Biovision each 183.6 EUR

APS6-45

563942 MedKoo Biosciences 10.0mg 190 EUR

L-45

HY-101125 MedChemExpress 5mg 391.2 EUR

Pyronil 45

P997650 Toronto Research Chemicals 1g 114 EUR

Quaternium-45

T24694-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Quaternium-45

T24694-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Quaternium-45

T24694-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

APS6-45

T8843-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

APS6-45

T8843-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

APS6-45

T8843-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

APS6-45

T8843-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

APS6-45

T8843-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

SAA1(1-45) / SAA2 (1-45) (Human)

020-81 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 439.56 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody

10551-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

BNP-45 , rat

5-00832 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Glucose 45%, Sterile

40120801-1 Glycomatrix 100 mL 26.54 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-2 Glycomatrix 500 mL 35.69 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-3 Glycomatrix 1 L 41.18 EUR

Glucose 45%, Sterile

40120801-4 Glycomatrix 10x100 mL 272.69 EUR

BNP-45 (mouse)

4095506.05 Bachem 0.5 mg 222.5 EUR

BNP-45 (mouse)

4095506.1 Bachem 1 mg 395.43 EUR

BNP-45 Peptide

20-abx265554 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 2.5 mg

DFF-45 Antibody

E11-13041C EnoGene 100μg 225 EUR

Connexin 45 Antibody

E18-5108-1 EnoGene 50μg/50μl 145 EUR

Connexin 45 Antibody

E18-5108-2 EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Connexin 45 Antibody

ABF5108 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

L-45 dihydrochloride

HY-101125A MedChemExpress 5mg 391.2 EUR

BNP-45 (rat)

HY-P1573 MedChemExpress 5mg 1416 EUR

BNP-45 (mouse)

H-7558.0500 Bachem 0.5mg 381.6 EUR

BNP-45 (mouse)

H-7558.1000 Bachem 1.0mg 649.2 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.0500 Bachem 0.5mg 691.2 EUR

BNP-45 (rat)

H-8035.1000 Bachem 1.0mg 1197.6 EUR

DFF-45, Antibody

GWB-4ECF80 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

DFF-45, Antibody

GWB-E52E58 GenWay Biotech 7 ml Ask for price

Human papillomavirus 45

PCR-H474-PCRH47448D Bioingentech PCR-H474-48D 230 EUR

Human papillomavirus 45

PCR-H474-PCRH47496D Bioingentech PCR-H474-96D 312 EUR

MT-45 Hydrochloride

M755550 Toronto Research Chemicals 10mg 213 EUR

Pyronil 45-d34

P997652 Toronto Research Chemicals 10mg 173 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH474100D Bioingentech Oneq-H474-100D 515 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH474150D Bioingentech Oneq-H474-150D 594 EUR

Human papillomavirus 45

Oneq-H474-OneqH47450D Bioingentech Oneq-H474-50D 413 EUR

R 7-45

T34236-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

R 7-45

T34236-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

R 7-45

T34236-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

R 7-45

T34236-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

R 7-45

T34236-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Antibacterial agent 45

T38870-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

EGFR-IN-45

T63070-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

HDAC-IN-45

T63422-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Anticancer agent 45

T63587-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Antitumor agent-45

T64034-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

BNP-45 (Rat)

011-17 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 238.68 EUR

BNP-45 (Mouse)

011-23 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 238.68 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) Antibody (Biotin Conjugate)

10551-05021 AssayPro 150 ug 229 EUR

Human IGHV1-45 / Immunoglobulin heavy variable 1-45 ELISA Kit

E15665h EIAab 96T 736 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

ABP53417-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

ABP53418-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

5-01661 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92) (human)

5-01815 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx004923 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

ABP56817-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

CD-45 Antibody (CT)

6734-100 Biovision each 379.2 EUR

GADD 45 gamma antibody

22395 SAB 100ul 479 EUR

GADD 45 gamma antibody

22395-100ul SAB 100ul 468 EUR

Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265172 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Connexin 45 (Cx45) Antibody

abx215545-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx326163 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

20-abx318170 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Connexin 45 / GJA7 / Cx45

E8ER1803-93 EnoGene 100ul 275 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080 Affbiotech 200ul 420 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

DF4080-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

Anti-Connexin 45 Antibody

E38A6610 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

E20-71047 EnoGene 100ug 225 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E20-71052 EnoGene 100ug 225 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

E20-71942 EnoGene 100ug 225 EUR

Chloroacetaldehyde (~45% in water)

C292780 Toronto Research Chemicals 10g 259 EUR

Chloroacetaldehyde 45% in water

C08025 Pfaltz & Bauer 250G 514.5 EUR

Choline 45% in methanol

C21230 Pfaltz & Bauer 25G 124.93 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108 Affbiotech 200ul 420 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Connexin 45 / GJA7 Antibody

AF5108-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

Connexin 45 Blocking Peptide

AF5108-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme1HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1C (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010378OA45nme2HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380OA45nacHU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H1E (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010380PA45nacHU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul

HIST1H3A (Ab-45) Antibody

1-CSB-PA010418OA45nphHU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078- Cusabio each 402 EUR

EIF4EBP1 (Ab-45) Antibody

CSB-PA174078-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

STS-45 SPACER TABS

IB80610 IBI Scientific - 51.46 EUR

STS 45 THERMOPLATE KIT

IB81200 IBI Scientific - 399.89 EUR

HMB 45 Control Slides

ICS2023-25 ScyTek Laboratories 25 Slides 137.81 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0005 Bachem 5.0mg 181.2 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

H-9125.0025 Bachem 25.0mg 618 EUR

Hexafluorozirconic 45% aqueous solution

H03939 Pfaltz & Bauer 500G 337 EUR

Tp p41 45 kDa

PR-1427-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1307.3 EUR

Tp p41 45 kDa

PR-1427-S Jena Bioscience GmbH 200µg 326.7 EUR

Potassium sulfite 45% solution

P23878 Pfaltz & Bauer 600LB 4448.4 EUR

GJC1 Antibody (Connexin 45)

R31329 NSJ Bioreagents 100 ug 356.15 EUR

Connexin 45 Antibody / GJC1

R32717 NSJ Bioreagents 100ug 356.15 EUR

Connexin 45 Antibody / GJC1

R32083 NSJ Bioreagents 100 ug 356.15 EUR

anti-Connexin 45 / GJA7

YF-PA25468 Abfrontier 50 ul 400.8 EUR

Anti-HMB-45 antibody

STJ160106 St John's Laboratory 1 mL C 1425.6 EUR

Proadrenomedullin (45-92) (human)

SP-100050-1 Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Osteocalcin (45-49) (human)

SP-100444-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Anti-Golgin 45 antibody

STJ93307 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Connexin 45 antibody

STJ92412 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Connexin-45 antibody

STJ92417 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

TUBE RACK - 45 PLACE

TR-45 IBI Scientific DISCONTINUED - SELL WHATS EFT 60.01 EUR

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Proadrenomedullin (45-92), human

TP1488-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

HIV-1 inhibitor-45

T63591-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx004923-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx004923-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx004923-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

Golgin 45 Polyclonal Antibody

E44H01666 EnoGene 100ul 255 EUR

Connexin 45 Polyclonal Antibody

E44H02295 EnoGene 100ul 255 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E44H02296 EnoGene 100ul 255 EUR

Adiponectin (45-57) (Mouse)

028-79 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 136.08 EUR

C4orf40 (20-45) (Human)

052-41 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 243 EUR

BNP-45 (Rat) - Antibody

H-011-17 PHOENIX PEPTIDE 50 μl 238.68 EUR

BNP-45 (Mouse) - Antibody

H-011-23 PHOENIX PEPTIDE 50 μl 469.8 EUR

4E-BP1(Ab-45)

ANTY021216 Antagene 100ug 250 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-20l Abbexa 20 µl 337.5 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx122166-50l Abbexa 50 µl Ask for price

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx034436-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Osteocalcin (45-49) Peptide

abx265172-1mg Abbexa 1 mg 212.5 EUR

Proadrenomedullin (45-92) Peptide

abx265247-10mg Abbexa 10 mg 1987.5 EUR

Proadrenomedullin (45-92) Peptide

abx265247-1mg Abbexa 1 mg 487.5 EUR

Proadrenomedullin (45-92) Peptide

abx265247-5mg Abbexa 5 mg 1237.5 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx326163-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx326163-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx318170-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx318170-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Golgin-45 (BLZF1) Antibody

abx318170-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-13162-120uL Elabscience Biotech 120uL 240 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-13162-200uL Elabscience Biotech 200uL 399 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-13162-20uL Elabscience Biotech 20uL 73 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-13162-60uL Elabscience Biotech 60uL 143 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-16352-120uL Elabscience Biotech 120uL 240 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-16352-200uL Elabscience Biotech 200uL 399 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-16352-20uL Elabscience Biotech 20uL 73 EUR

Connexin-45 Polyclonal Antibody

E-AB-16352-60uL Elabscience Biotech 60uL 143 EUR

Rat Brain Natriuretic Peptide 45 (BNP-45) AssayMax™ ELISA Kit

ERB1202-1 AssayPro 96 Well Plate 395 EUR

Rabbit polyclonal antibody to ankyrin repeat domain 45 (ankyrin repeat domain 45)

TA309064 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

TNF - alfa (31 - 45), human

5-02009 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

8B7002 AAT Bioquest 50ug 368 EUR

Phalloidin *CAS#: 17466-45-4*

5301-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

Anti-BLZF1/Golgin 45 Antibody

A09997 BosterBio 100ul 476.4 EUR

HIST1H3A (Ab-45) Polyclonal Antibody

A69367 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

100mL 45% glucose solution - EACH

25-037-CI Scientific Laboratory Supplies EACH 44.55 EUR

ankyrin repeat domain 45 antibody

23181 SAB 100ul 479 EUR

ankyrin repeat domain 45 antibody

23181-100ul SAB 100ul 468 EUR

Wettability Standard Solution No.45

36538-54 NACALAI TESQUE 50ML 16.1 EUR

α-Synuclein (45-54) (human)

4107365.1 Bachem 1 mg 131.46 EUR

α-Synuclein (34-45) (human)

4107367.1 Bachem 1 mg 131.46 EUR

Fish Gelatin (45%) in Water

40700020-1 Glycomatrix 100 mL 35.69 EUR

Fish Gelatin (45%) in Water

40700020-2 Glycomatrix 500 mL 68.06 EUR

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) (human)

5-00309 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

[Thr46]-Osteocalcin (45-49) Peptide

20-abx265261 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (HRP)

20-abx317661 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (FITC)

20-abx317662 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Golgin-45 (BLZF1) Antibody (Biotin)

20-abx317663 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL98128A-100ul DL Develop 100 ul 299 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL98128A-50ul DL Develop 50 ul 209.3 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL99334A-100ul DL Develop 100 ul 299 EUR

Rabbit anti-Connexin 45 Antibody

DL99334A-50ul DL Develop 50 ul 210 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E021216-1 EnoGene 50μg/50μl 100 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E021216-2 EnoGene 100μg/100μl 170 EUR

4E-BP1 (Ab-45) Antibody

E11-7002B EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Ring 45 yellow colour - PK10

DD46108 Scientific Laboratory Supplies PK10 20.25 EUR

Ring 45 green colour - PK10

DD46109 Scientific Laboratory Supplies PK10 20.25 EUR

Ring 45 red colour - PK10

DD46110 Scientific Laboratory Supplies PK10 20.25 EUR

HMB-45 Antibody (IHC Gold)

E36PA602 EnoGene 100ul 225 EUR

Polyclonal CD-45 Antibody (CT)

APR00358G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Polyclonal GDF15 Antibody (aa30-45)

APR02310G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Ankyrin repeat domain 45 antibody

70R-13039 Fitzgerald 100 ul 550 EUR

Acid Blue 45 (Technical Grade)

A189833 Toronto Research Chemicals 2.5g 82 EUR

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843- Cusabio each 402 EUR

CTNNB1 (Ab-41/45) Antibody

CSB-PA084843-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

Golgin 45 Rabbit Polyclonal Antibody

ES7816-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Golgin 45 Rabbit Polyclonal Antibody

ES7816-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego Redakcja  Oncology Reports  była w stanie zweryfikować twierdzenia zainteresowanego czytelnika; w związku z tym, ze względu na liczbę zidentyfikowanych potencjalnych anomalii oraz brak ogólnego zaufania do przedstawionych danych, Redakcja zdecydowała się na wycofanie powyższego artykułu z publikacji. Z Czasopismem skontaktowali się również niezależnie autorzy, którzy chcieli wycofać pracę ze względu na niemożność odtworzenia wyników przedstawionych na ryc. 2. Redakcja przeprasza czytelników Czasopisma za wszelkie niedogodności. [oryginalny artykuł został opublikowany w Oncology Reports 35: 2328‑2338, 2016; DOI: 10.3892/lub.2016.4610].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.