Rzeczywista ocena wpływu dwóch schematów leczenia przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę.

Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu. Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący.

Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie zahamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

  • Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby; jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia.
  • Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą. Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością.
  • Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld. Wyniki pokazują trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczenie odpowiedzi komórek T, w przypadku której trudniej jest uniknąć immunoewaporacji.
  • Gammopatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) oznacza zaburzenia wywołane przez białko monoklonalne wydzielane przez komórki plazmatyczne lub klony komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
  • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia. Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID.
  • Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Preferowane cechy produktów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisują preferencje dotyczące cech produktów, które pomogłyby zoptymalizować wartość i wykorzystać je w celu zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach.

Mając wcześniej opublikowaną preferowaną charakterystykę produktu zarówno dla matek, jak i pediatrycznych szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), WHO niedawno opublikowała preferowaną charakterystykę produktu dla przeciwciał monoklonalnych w celu zapobiegania ciężkiej chorobie RSV u niemowląt.

W tym artykule podsumowano kluczowe cechy preferowanych cech produktu i omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłego dostępu i stosowania zapobiegawczych przeciwciał monoklonalnych RSV.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone. Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb.

Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb. W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz.

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10)

KH011 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated

KH011-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Peroxidase conjugated

KH011-02 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G)

KH024 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Biotin conjugated

KH024-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Peroxidase conjugated

KH024-02 Sceti each 1044 EUR

Anti PDG monoclonal Antibody, clone N498

CABT-B8923 Creative Diagnostics 1 mg 814.8 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb1)

ADC-AD-026 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb2)

ADC-AD-027 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb3)

ADC-AD-028 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PEDV monoclonal antibody, clone 3G8D0

CABT-B8970 Creative Diagnostics 1 mg 1404 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM13D1)

A1530-50 Biovision each 366 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1G28)

A1531-50 Biovision each 366 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a1)

ADC-AD-022 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a2)

ADC-AD-023 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a3)

ADC-AD-024 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 322.65

DMABT-Z60015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti PEDF Monoclonal Antibody (Clone No.14K)

KM037 Sceti each 856.8 EUR

Anti-RunX3 Monoclonal Antibody (Clone: ABM28D1)

A1536-50 Biovision each 366 EUR

Anti-EpCAM Monoclonal Antibody (Clone: ABM2C92)

A1538-50 Biovision each 366 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d1)

ADC-AD-008 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d2)

ADC-AD-009 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti AGEs Monoclonal Antibody (Clone No. 6D12)

KH001 Sceti each 856.8 EUR

Monoclonal CD11c FITC Monoclonal Antibody (Clone 3.9), Clone: 3.9

APR15331G Leading Biology 50 tests 580.8 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du1)

ADC-AD-014 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du2)

ADC-AD-015 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du3)

ADC-AD-016 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m1)

ADC-AD-005 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m2)

ADC-AD-006 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c1)

ADC-AD-011 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c2)

ADC-AD-012 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Monoclonal CD28 FITC Monoclonal Antibody (Clone CD28.2), Clone: CD28.2

AMM00025G Leading Biology 0.05mg 475.2 EUR

Mouse Anti-MH monoclonal antibody, clone 9C24

CABT-L3198 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CCV monoclonal antibody, clone B83,4

CABT-L3199 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 6H8

CABT-RM017 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 9I8

CABT-RM018 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-BCoV monoclonal antibody, clone 6B5

CABT-RM020 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti Rat MFH Monoclonal Antibody (Clone No. A3)

KJ091 Sceti each 856.8 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 1076.4 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti Pyrraline Monoclonal Antibody (Clone No. H12)

KH010 Sceti each 856.8 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC18F)

BSV-COV-AB-19 BioServUK 50 ug Ask for price

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC18F)

BSV-COV-AB-20 BioServUK 100 ug Ask for price

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC384)

BSV-COV-AB-24 BioServUK 50 ug Ask for price

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC384)

BSV-COV-AB-25 BioServUK 100 ug Ask for price

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 936 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1318.8 EUR

Mouse Anti-HHV6 EA Monoclonal antibody, clone 700

CABT-RM288 Creative Diagnostics 0.5 mg 1950 EUR

Anti AGE-3 Monoclonal Antibody (Clone No. 9D8)

KG122 Sceti each 856.8 EUR

Anti AGE-1 Monoclonal Antibody (Clone No. 7C1)

KG132 Sceti each 856.8 EUR

Anti CD3 Monoclonal Antibody (Clone No. NU-T3)

KN141 Sceti each 856.8 EUR

Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM5F25)

A1537-50 Biovision each 366 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p1)

ADC-AD-018 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p2)

ADC-AD-019 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p3)

ADC-AD-020 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Mouse Anti-ADV monoclonal antibody, clone 23H07

CABT-L3195 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 2F22

CABT-RM022 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN966

CABT-RM025 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN965

CABT-RM026 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN964

CABT-RM030 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN963

CABT-RM031 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Mouse monoclonal anti-PARP antibody, clone 7A10

TA318859 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-CD2 mouse monoclonal antibody,clone UMAB6

UM500006 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-ERCC1 mouse monoclonal antibody, clone 4F9

UM500008 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-HP mouse monoclonal antibody, clone UMAB10

UM500010 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-CD2 mouse monoclonal antibody,clone UMAB6

UM570006 Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

Anti-ERCC1 mouse monoclonal antibody, clone 4F9

UM570008 Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

Anti-HP mouse monoclonal antibody, clone UMAB10

UM570010 Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

Anti AGE-4 Monoclonal Antibody (Clone No. 14B5)

KG133 Sceti each 856.8 EUR

Anti CEL Monoclonal Antibody (Clone No. KNH-30)

KH025 Sceti each 856.8 EUR

Anti-Glut-1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM4G40)

A1539-50 Biovision each 366 EUR

Mouse Anti-Dioxin monoclonal antibody, clone DXN

CABT-L4232-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Dioxin monoclonal antibody, clone DXN

CABT-L4232-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-FCoV monoclonal antibody, clone IN604

CABT-RM027 Creative Diagnostics 1 mg 2886 EUR

Mouse Anti-FCoV monoclonal antibody, clone IN603

CABT-RM028 Creative Diagnostics 1 mg 2886 EUR

Mouse Anti-MMAF monoclonal antibody, clone G4C22

CABT-B8994 Creative Diagnostics 100 uL 1975.2 EUR

Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM314

M02591-1 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM354

M02591-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-ALK Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM361

M00301-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD4 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM345

M00344-1 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Mouse Anti-Casein monoclonal antibody, clone CSD

HMABPY120D-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Casein monoclonal antibody, clone CSD

HMABPY120D-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Anti-BRAF Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM308

M00075-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-BUB1B mouse monoclonal antibody, clone UMAB7

UM500007 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-BUB1B mouse monoclonal antibody, clone UMAB7

UM570007 Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

Mouse Anti-HHV6 gp90 Monoclonal antibody, clone 400

CABT-RM289 Creative Diagnostics 1 mg 2230.8 EUR

Carboxy Methyl Lysine mouse monoclonal antibody, clone CML26, Purified

AM26347PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Anti Human KOR Monoclonal Antibody (Clone No. 5E3)

KG139 Sceti each 856.8 EUR

Anti Human DOR Monoclonal Antibody (Clone No. 1E7)

KG142 Sceti each 856.8 EUR

Clone OTI7E11, Anti-V5 tag monoclonal antibody

TA150094 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Anti-Src monoclonal antibody, clone KG1058

DCABH-2720 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FOS monoclonal antibody, clone KK1049

DCABH-2940 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CR2 monoclonal antibody, clone TD1792

DCABH-3596 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-DCX monoclonal antibody, clone KK1060

DCABH-5105 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NOS1 monoclonal antibody, clone TU631

DCABH-9674 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Mouse Anti-ICHV monoclonal antibody, clone B21E25

CABT-L3197 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Rabbit Anti-GFP monoclonal antibody, clone TZ1354

CABT-L630 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CCR2 monoclonal antibody, clone TO818

CABT-L754 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FOSB monoclonal antibody, clone TO814

CABT-L759 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CD36 monoclonal antibody, clone KK316

CABT-L823 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-IDE monoclonal antibody, clone KK1050

CABT-L858 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-JUP monoclonal antibody, clone KG1084

CABT-L871 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Mouse Anti-Gliadin monoclonal antibody, clone GDD

CABT-L2556D-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Gliadin monoclonal antibody, clone GDD

CABT-L2556D-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Anti-mTOR Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM274

M00003-1 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-PTEN Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM265

M00006-3 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-HER2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM228

M00010-2 BosterBio 100ul 450 EUR

Anti-Akt1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM252

M00024-3 BosterBio 100ul 450 EUR

Anti-CD44 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM264

M00052-2 BosterBio 100uL 450 EUR

Anti-MSH2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM375

M00140-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD19 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM332

M00154-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD56 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM315

M00184-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-GFAP Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM246

M00213-7 BosterBio 100ul 462 EUR

Anti-T. vaginalis Monoclonal antibody, Clone C987M

DMAB4430 Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti-MSH6 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM376

M00553-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD45 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM291

M00555-2 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-CD29 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM285

M00772-3 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-LC3B Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM293

M01524-1 BosterBio 100uL 498 EUR

Anti-CD21 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM372

M01632-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-PLAP Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM317

M01718-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD3E Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM344

M02675-3 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-PSMA Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM327

M02846-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-CD20 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM272

M03780-2 BosterBio 100uL 546 EUR

Anti-CD10 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM337

M04065-2 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-KI67 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM360

M00254-5 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-JAM1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM275

M02068-1 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Monoclonal FTL Antibody (monoclonal), Clone: 4G7

AMM04622G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Mouse Anti-Human EGFR Monoclonal antibody, clone 225

CABT-L4513-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1076.4 EUR

Mouse Anti-Human EGFR Monoclonal antibody, clone 225

CABT-L4513-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2886 EUR

Mouse Anti-Human EGFR Monoclonal antibody, clone 528

CABT-L4514-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1076.4 EUR

Mouse Anti-Human EGFR Monoclonal antibody, clone 528

CABT-L4514-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2886 EUR

Mouse Anti-Mouse CD45.2 Monoclonal antibody, clone 104.2

CABT-L4528-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1076.4 EUR

Mouse Anti-Mouse CD45.2 Monoclonal antibody, clone 104.2

CABT-L4528-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2886 EUR

Mouse Anti-CDV monoclonal antibody, clone 6-5

CABT-RM015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CDV monoclonal antibody, clone 9-2

CABT-RM016 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti Human RAGE Monoclonal Antibody (Clone No. 1C5)

KG134 Sceti each 856.8 EUR

Clone OTI4C5, Anti-DDK (FLAG) monoclonal antibody

TA50011-1 Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Clone OTI4C5, Anti-DDK (FLAG) monoclonal antibody

TA50011-100 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Clone OTI4C5, Anti-DDK (FLAG) monoclonal antibody

TA50011-5 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

Anti-Dectin-2 Monoclonal Antibody (Clone: ABM2H28)

A1533-50 Biovision each 366 EUR

Rabbit Anti-ACE2 monoclonal antibody, clone TO1865

DCABH-120 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CTSD monoclonal antibody, clone TV1471

DCABH-2974 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PLAT monoclonal antibody, clone KG1069

DCABH-4923 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AGER monoclonal antibody, clone KG1086

DCABH-5751 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Cdk8 monoclonal antibody, clone TO3141

DCABH-6327 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FTH1 monoclonal antibody, clone TD1731

DCABH-9660 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-RARA monoclonal antibody, clone TO1836

DCABH-9675 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-YBX1 monoclonal antibody, clone TU1543

DCABH-9684 Creative Diagnostics 100 ul 1158 EUR

Mouse Anti-Tiamulin monoclonal antibody, clone TML

CABT-L3067-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Tiamulin monoclonal antibody, clone TML

CABT-L3067-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Nifursol monoclonal antibody, clone NFS

CABT-L3079-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Nifursol monoclonal antibody, clone NFS

CABT-L3079-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Procaine monoclonal antibody, clone PRC

CABT-L3083-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Procaine monoclonal antibody, clone PRC

CABT-L3083-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Tadalafil monoclonal antibody, clone TD

CABT-L3085-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Tadalafil monoclonal antibody, clone TD

CABT-L3085-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Carbadox monoclonal antibody, clone CBD

CABT-L4236-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Carbadox monoclonal antibody, clone CBD

CABT-L4236-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Metformin monoclonal antibody, clone MF

CABT-L4251-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Metformin monoclonal antibody, clone MF

CABT-L4251-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Rabbit Anti-LDLR monoclonal antibody, clone TK1208

CABT-L624 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-JAK2 monoclonal antibody, clone TZ1356

CABT-L632 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PIM1 monoclonal antibody, clone TU1624

CABT-L676 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-APOE monoclonal antibody, clone TD1647

CABT-L692 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-GARS monoclonal antibody, clone TD1762

CABT-L708 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-IRF7 monoclonal antibody, clone TD1728

CABT-L721 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-RHOA monoclonal antibody, clone TO1723

CABT-L728 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-YAP1 monoclonal antibody, clone TO1829

CABT-L756 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ARF1 monoclonal antibody, clone TE3113

CABT-L769 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-IRF3 monoclonal antibody, clone TE3173

CABT-L771 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ATF5 monoclonal antibody, clone TE3100

CABT-L787 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FASN monoclonal antibody, clone KK1040

CABT-L856 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-RPSA monoclonal antibody, clone KG1066

CABT-L861 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Tfrc monoclonal antibody, clone KG1067

CABT-L862 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ABL2 monoclonal antibody, clone KG1062

CABT-L863 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-GPX1 monoclonal antibody, clone KG1055

CABT-L865 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AGO2 monoclonal antibody, clone KG1003

CABT-L874 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-SOD1 monoclonal antibody, clone KG2116

CABT-37098RH Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NOX4 monoclonal antibody, clone TZ1325

CABT-38500RH Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-cTnI monoclonal antibody, clone KG1661

CABT-BL8436 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Anti-M. pneumoniae Monoclonal antibody, Clone C753M

DMAB3982 Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti Nitrotyrosine Monoclonal Antibody (Clone No.2H1)

KH036 Sceti each 715.2 EUR

Anti-MYD88 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM306

M00025-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-Smad4 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM277

M00074-1 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-GAPDH Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM114

M00227-5 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Rabbit Anti-LRP1 monoclonal antibody, clone TB1301

LTF09055 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM371

M00812-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-MyoD1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM369

M00964-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-ACTA2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM253

M01072-4 BosterBio 100ul 450 EUR

Anti-CD146 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM249

M01683-2 BosterBio 100ul 450 EUR

Anti-SATB2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM365

M02588-1 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-MART1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM333

M02033-2 BosterBio 100uL 462 EUR

Mouse Anti-Metalaxyl monoclonal antibody, clone MA

HMABPY0003-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Metalaxyl monoclonal antibody, clone MA

HMABPY0003-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Anti-XRCC1 mouse monoclonal antibody, clone UMAB40

UM500037 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-XRCC1 mouse monoclonal antibody, clone UMAB40

UM570037 Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

Monoclonal CST3 Antibody (monoclonal), Clone: 1H4

AMM03425G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Mouse Anti-Berberine monoclonal antibody, clone BBR

CABT-L3096-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Berberine monoclonal antibody, clone BBR

CABT-L3096-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Monoclonal F3 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 4G4

AMM03509G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal F8 Antibody (monoclonal) (M03), Clone: 1E9

AMM03510G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal F9 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2C9

AMM03511G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal IF Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 1B3

AMM03651G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal HD Antibody (monoclonal) (M02), Clone: 4G6

APR12332G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal HD Antibody (monoclonal) (M11), Clone: 3F1

APR12333G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal MB Antibody (monoclonal) (M04), Clone: 3F7

APR08355G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal MT Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F2

APR08559G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal C3 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 5F9

APG03027G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal T Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 5H8

AMM04163G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal T Antibody (monoclonal) (M02), Clone: 5C5

AMM04164G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal FH Antibody (monoclonal) (M09), Clone: 3E8

AMM04544G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Anti Mouse GPR40 Monoclonal Antibody (Clone No. G16)

KG116 Sceti each 919.2 EUR

Clone OTI2B5, Anti-His mouse monoclonal antibody

TA150088 Origene Technologies GmbH 400 µg Ask for price

Clone OTI2A4, Anti-GST mouse monoclonal antibody

TA150101 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Clone OTI4G1, Anti-GST mouse monoclonal antibody

TA150102 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Anti-STMN1 monoclonal antibody, clone TT1564

DCABH-1259 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-STIM1 monoclonal antibody, clone TE1925

DCABH-164 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ACSS2 monoclonal antibody, clone KG1028

DCABH-2851 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NTRK2 monoclonal antibody, clone TD1667

DCABH-2960 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-STAT2 monoclonal antibody, clone KG1995

DCABH-2996 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NR3C1 monoclonal antibody, clone KG1063

DCABH-3614 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PRKCZ monoclonal antibody, clone TO1864

DCABH-3666 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-APOA1 monoclonal antibody, clone KG1659

DCABH-4233 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PDIA6 monoclonal antibody, clone KG1085

DCABH-4301 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ZNRF2 monoclonal antibody, clone KK1035

DCABH-4630 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-HMGCR monoclonal antibody, clone KG1092

DCABH-6047 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PRKCA monoclonal antibody, clone KG1075

DCABH-6947 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-LYVE1 monoclonal antibody, clone KG1080

DCABH-7677 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CCNE2 monoclonal antibody, clone TE3146

DCABH-8531 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Hsp70 monoclonal antibody, clone TB1480

DCABH-8890 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NOTCH1 monoclonal antibody, clone TK316

DCABH-9081 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-UBE2I monoclonal antibody, clone TD1645

DCABH-9655 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AP2M1 monoclonal antibody, clone TE0857

DCABH-9663 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NCAM1 monoclonal antibody, clone KG2132

CAB-5920RH Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ACTN2 monoclonal antibody, clone KG1091

CAB-7689RH Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Mouse Anti-Clonidine monoclonal antibody, clone CLD

CABT-L3053-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Clonidine monoclonal antibody, clone CLD

CABT-L3053-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Azaperone monoclonal antibody, clone AZP

CABT-L3081-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Azaperone monoclonal antibody, clone AZP

CABT-L3081-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Meloxicam monoclonal antibody, clone MLX

CABT-L3084-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-Meloxicam monoclonal antibody, clone MLX

CABT-L3084-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Mouse Anti-Capsaicin monoclonal antibody, clone CPS

CABT-L3087-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.