Rzeczywista ocena wpływu dwóch schematów leczenia przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę.

Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu. Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący.

Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie zahamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

  • Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby; jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia.
  • Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą. Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością.
  • Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld. Wyniki pokazują trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczenie odpowiedzi komórek T, w przypadku której trudniej jest uniknąć immunoewaporacji.
  • Gammopatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) oznacza zaburzenia wywołane przez białko monoklonalne wydzielane przez komórki plazmatyczne lub klony komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
  • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia. Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID.
  • Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Preferowane cechy produktów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisują preferencje dotyczące cech produktów, które pomogłyby zoptymalizować wartość i wykorzystać je w celu zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach.

Mając wcześniej opublikowaną preferowaną charakterystykę produktu zarówno dla matek, jak i pediatrycznych szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), WHO niedawno opublikowała preferowaną charakterystykę produktu dla przeciwciał monoklonalnych w celu zapobiegania ciężkiej chorobie RSV u niemowląt.

W tym artykule podsumowano kluczowe cechy preferowanych cech produktu i omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłego dostępu i stosowania zapobiegawczych przeciwciał monoklonalnych RSV.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone. Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb.

Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb. W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz.

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10)

KH011 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated

KH011-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Peroxidase conjugated

KH011-02 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G)

KH024 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Biotin conjugated

KH024-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Peroxidase conjugated

KH024-02 Sceti each 1044 EUR

Monoclonal CD11c FITC Monoclonal Antibody (Clone 3.9), Clone: 3.9

APR15331G Leading Biology 50 tests 580.8 EUR

Monoclonal CD28 FITC Monoclonal Antibody (Clone CD28.2), Clone: CD28.2

AMM00025G Leading Biology 0.05mg 475.2 EUR

Anti PDG monoclonal Antibody, clone N498

CABT-B8923 Creative Diagnostics 1 mg 814.8 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb1)

ADC-AD-026 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb2)

ADC-AD-027 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb3)

ADC-AD-028 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PEDV monoclonal antibody, clone 3G8D0

CABT-B8970 Creative Diagnostics 1 mg 1404 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 322.65

DMABT-Z60015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM13D1)

A1530-50 Biovision each 366 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1G28)

A1531-50 Biovision each 366 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a1)

ADC-AD-022 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a2)

ADC-AD-023 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a3)

ADC-AD-024 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Monoclonal GPX7 Antibody (clone 2704), Clone: 2704

AMM05213G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Anti PEDF Monoclonal Antibody (Clone No.14K)

KM037 Sceti each 856.8 EUR

Anti-RunX3 Monoclonal Antibody (Clone: ABM28D1)

A1536-50 Biovision each 366 EUR

Anti-EpCAM Monoclonal Antibody (Clone: ABM2C92)

A1538-50 Biovision each 366 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d1)

ADC-AD-008 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d2)

ADC-AD-009 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti AGEs Monoclonal Antibody (Clone No. 6D12)

KH001 Sceti each 856.8 EUR

Monoclonal FTL Antibody (monoclonal), Clone: 4G7

AMM04622G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal Ku (p70/p80)Mouse Monoclonal Antibody [Clone KU729], Clone: KU729

AMM00210G Leading Biology 0.5ml 580.8 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du1)

ADC-AD-014 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du2)

ADC-AD-015 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du3)

ADC-AD-016 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Monoclonal CST3 Antibody (monoclonal), Clone: 1H4

AMM03425G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m1)

ADC-AD-005 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m2)

ADC-AD-006 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Mouse Anti-HHV6 EA Monoclonal antibody, clone 700

CABT-RM288 Creative Diagnostics 0.5 mg 1950 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c1)

ADC-AD-011 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c2)

ADC-AD-012 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Monoclonal F3 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 4G4

AMM03509G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal F8 Antibody (monoclonal) (M03), Clone: 1E9

AMM03510G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal F9 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2C9

AMM03511G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal IF Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 1B3

AMM03651G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal HD Antibody (monoclonal) (M02), Clone: 4G6

APR12332G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal HD Antibody (monoclonal) (M11), Clone: 3F1

APR12333G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal MB Antibody (monoclonal) (M04), Clone: 3F7

APR08355G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal MT Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F2

APR08559G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal C3 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 5F9

APG03027G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal T Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 5H8

AMM04163G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal T Antibody (monoclonal) (M02), Clone: 5C5

AMM04164G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal FH Antibody (monoclonal) (M09), Clone: 3E8

AMM04544G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Mouse Anti-MH monoclonal antibody, clone 9C24

CABT-L3198 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CCV monoclonal antibody, clone B83,4

CABT-L3199 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 6H8

CABT-RM017 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 9I8

CABT-RM018 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Monoclonal T Antibody, Clone: 394CT14.1.4

AMM02391G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Anti Rat MFH Monoclonal Antibody (Clone No. A3)

KJ091 Sceti each 856.8 EUR

Mouse Anti-BCoV monoclonal antibody, clone 6B5

CABT-RM020 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Monoclonal FH Antibody (monoclonal) (M07), Clone: 5C12

AMM04543G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 1076.4 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti Pyrraline Monoclonal Antibody (Clone No. H12)

KH010 Sceti each 856.8 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Monoclonal SDSL Antibody (clone M2), Clone: M2

AMR09854G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal PDGFR Antibody (Clone # 275CT1), Clone: Clone # 275CT1

AMM00020G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Anti AGE-3 Monoclonal Antibody (Clone No. 9D8)

KG122 Sceti each 856.8 EUR

Anti AGE-1 Monoclonal Antibody (Clone No. 7C1)

KG132 Sceti each 856.8 EUR

Anti CD3 Monoclonal Antibody (Clone No. NU-T3)

KN141 Sceti each 856.8 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 936 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1318.8 EUR

Monoclonal APOB monoclonal antibody (M14), Clone: 3E5

APG01949G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal ECT2 monoclonal antibody (M01), Clone: 5D4

AMM04340G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal GDF5 monoclonal antibody (M06), Clone: 1F4

AMM04342G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Mouse Anti-HHV6 gp90 Monoclonal antibody, clone 400

CABT-RM289 Creative Diagnostics 1 mg 2230.8 EUR

Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM5F25)

A1537-50 Biovision each 366 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p1)

ADC-AD-018 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p2)

ADC-AD-019 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p3)

ADC-AD-020 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Mouse Anti-ADV monoclonal antibody, clone 23H07

CABT-L3195 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 2F22

CABT-RM022 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN966

CABT-RM025 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN965

CABT-RM026 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN964

CABT-RM030 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN963

CABT-RM031 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Monoclonal MIF Antibody (clone 4E4), Clone: 4E4

AMM01792G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal FGR Antibody (clone 6G2), Clone: 6G2

AMM01877G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal ATR Antibody (clone 1E9), Clone: 1E9

AMM01903G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal CD4 Antibody (clone 5D9), Clone: 5D9

AMM02279G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal IDS Antibody (clone 3B4), Clone: 3B4

AMM02300G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal STK16 Antibody (clone M2), Clone: M2

AMM08020G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal VCP Antibody (clone 4A8), Clone: 4A8

APR10681G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal VCP Antibody (clone 4G9), Clone: 4G9

APR10682G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal YY1 Antibody (clone 2C4), Clone: 2C4

APR14010G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal YY1 Antibody (clone 4A5), Clone: 4A5

APR14011G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal YY1 Antibody (clone 4D2), Clone: 4D2

APR14012G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal PARP1 Antibody (clone A6.4.12), Clone: A6.4.12

APR08939G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal PGD Antibody (clone 2A5), Clone: 2A5

APR09072G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal CD2 Antibody [Clone BH1], Clone: BH1

APR15338G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal MAG Antibody (clone 3C7), Clone: 3C7

APC00061G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal BAX Antibody (clone 6A7), Clone: 6A7

APG02213G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal CCS Antibody (clone 1G1), Clone: 1G1

APG02474G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.