Rzeczywista ocena wpływu dwóch schematów leczenia przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę.

Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu. Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący.

Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie zahamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

  • Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby; jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia.
  • Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą. Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością.
  • Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld. Wyniki pokazują trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczenie odpowiedzi komórek T, w przypadku której trudniej jest uniknąć immunoewaporacji.
  • Gammopatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) oznacza zaburzenia wywołane przez białko monoklonalne wydzielane przez komórki plazmatyczne lub klony komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
  • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia. Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID.
  • Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Preferowane cechy produktów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisują preferencje dotyczące cech produktów, które pomogłyby zoptymalizować wartość i wykorzystać je w celu zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach.

Mając wcześniej opublikowaną preferowaną charakterystykę produktu zarówno dla matek, jak i pediatrycznych szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), WHO niedawno opublikowała preferowaną charakterystykę produktu dla przeciwciał monoklonalnych w celu zapobiegania ciężkiej chorobie RSV u niemowląt.

W tym artykule podsumowano kluczowe cechy preferowanych cech produktu i omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłego dostępu i stosowania zapobiegawczych przeciwciał monoklonalnych RSV.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone. Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb.

Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb. W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz.

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10)

KH011 Sceti 714 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated

KH011-01 Sceti 870 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Peroxidase conjugated

KH011-02 Sceti 870 EUR

Leukemia - CML Exosome

P141-CML 101Bio - Ask for price

Leukemia - CML Exosome RNA

P241-CML 101Bio - Ask for price

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G)

KH024 Sceti 714 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Biotin conjugated

KH024-01 Sceti 870 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Peroxidase conjugated

KH024-02 Sceti 870 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

DLR-CML-Ge-48T DL Develop 48T 575 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

DLR-CML-Ge-96T DL Develop 96T 753 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RD-CML-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RD-CML-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 816 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RDR-CML-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RDR-CML-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 854 EUR

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN ImmunoStep 50 µg 349 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c1)

ADC-AD-011 Creative Biolabs 50 μg 2940 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c2)

ADC-AD-012 Creative Biolabs 50 μg 2940 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du1)

ADC-AD-014 Creative Biolabs 50 μg 2343 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du2)

ADC-AD-015 Creative Biolabs 50 μg 2343 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du3)

ADC-AD-016 Creative Biolabs 50 μg 2343 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a1)

ADC-AD-022 Creative Biolabs 50 μg 2577 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a2)

ADC-AD-023 Creative Biolabs 50 μg 2577 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a3)

ADC-AD-024 Creative Biolabs 50 μg 2577 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb1)

ADC-AD-026 Creative Biolabs 50 μg 2683 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb2)

ADC-AD-027 Creative Biolabs 50 μg 2683 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb3)

ADC-AD-028 Creative Biolabs 50 μg 2683 EUR

Anti PDG monoclonal Antibody, clone N498

CABT-B8923 Creative Diagnostics 1 mg 679 EUR

Anti-PEDV monoclonal antibody, clone 3G8D0

CABT-B8970 Creative Diagnostics 1 mg 1170 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM13D1)

A1530-50 Biovision 305 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1G28)

A1531-50 Biovision 305 EUR

Anti-RunX3 Monoclonal Antibody (Clone: ABM28D1)

A1536-50 Biovision 305 EUR

Anti-EpCAM Monoclonal Antibody (Clone: ABM2C92)

A1538-50 Biovision 305 EUR

Goat Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-013 Cell Biolabs 100 µg 508 EUR

Rabbit Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-014 Cell Biolabs 100 µg 508 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) Antibody

abx023261-1mg Abbexa 1 mg 1080 EUR

Monoclonal anti-Benzodiazepine, clone 3

BNZD12-M Alpha Diagnostics 1 mg 347 EUR

Monoclonal anti-Benzoylecgonine, clone 1

BNZE11-M Alpha Diagnostics 1 mg 347 EUR

Monoclonal anti-Benzoylecgonine, clone 2

BNZE12-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Barbital, clone 1

BTL11-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Barbital, clone 2

BTL12-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Buprenorphine, clone 3

BUNO11-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Chlamydia, clone 1

CHLM11-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Chlamydia, clone 2

CHLM12-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Cotinine, clone 1

COTN11-M Alpha Diagnostics 1 mg 347 EUR

Monoclonal anti-Oxycodone, clone 2

OXYC11-M Alpha Diagnostics 1 mg 347 EUR

Monoclonal anti-Ketamine, clone 2

KTM11-M Alpha Diagnostics 100ug 347 EUR

Monoclonal anti-Methamphetamine, clone 1

METHA11-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Methamphetamine, clone 2

METHA12-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Methadone, clone 1

METHD11-M Alpha Diagnostics 1 mg 286 EUR

Monoclonal anti-Gonorrhea, clone 1

GONR11-M Alpha Diagnostics 100ug 347 EUR

Monoclonal anti-Gonorrhea, clone 2

GONR12-M Alpha Diagnostics 100ug 347 EUR

Anti-mTOR Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM274

M00003-1 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-PTEN Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM265

M00006-3 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-HER2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM228

M00010-2 BosterBio 100ul 375 EUR

Anti-Akt1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM252

M00024-3 BosterBio 100ul 375 EUR

Anti-MYD88 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM306

M00025-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD44 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM264

M00052-2 BosterBio 100uL 375 EUR

Anti-Smad4 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM277

M00074-1 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-BRAF Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM308

M00075-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-MSH2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM375

M00140-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD19 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM332

M00154-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD56 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM315

M00184-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-GFAP Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM246

M00213-7 BosterBio 100ul 385 EUR

Anti-GAPDH Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM114

M00227-5 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-Vimentin Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM289

M00235-6 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-KI67 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM360

M00254-5 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-ALK Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM361

M00301-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD4 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM345

M00344-1 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-Spastin Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM346

M00521 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-MSH6 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM376

M00553-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD45 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM291

M00555-2 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-CD29 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM285

M00772-3 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM371

M00812-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-MyoD1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM369

M00964-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-Paxillin Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM256

M01033-1 BosterBio 100uL 375 EUR

Anti-ACTA2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM253

M01072-4 BosterBio 100ul 375 EUR

Anti-LC3B Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM293

M01524-1 BosterBio 100uL 415 EUR

Rabbit Anti-LRP1 monoclonal antibody, clone TB1301

LTF09055 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Anti-CD21 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM372

M01632-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD146 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM249

M01683-2 BosterBio 100ul 375 EUR

Anti-PLAP Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM317

M01718-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-MART1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM333

M02033-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-JAM1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM275

M02068-1 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-SATB2 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM365

M02588-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM314

M02591-1 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM354

M02591-2 BosterBio 100uL 385 EUR

Anti-CD3E Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM344

M02675-3 BosterBio 100uL 397 EUR

Anti-PSMA Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM327

M02846-1 BosterBio 100uL 385 EUR

Rabbit Anti-ACE2 monoclonal antibody, clone TO1865

DCABH-120 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-STMN1 monoclonal antibody, clone TT1564

DCABH-1259 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-STIM1 monoclonal antibody, clone TE1925

DCABH-164 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-PIK3C3 monoclonal antibody, clone TZ1397

DCABH-1660 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-Insulin monoclonal antibody, clone TB1521

DCABH-2648 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-Glucagon monoclonal antibody, clone KG1071

DCABH-2679 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-Src monoclonal antibody, clone KG1058

DCABH-2720 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-SLC9A3R1 monoclonal antibody, clone KK1057

DCABH-2810 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-HNRNPC monoclonal antibody, clone TO1763

DCABH-2815 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-ACSS2 monoclonal antibody, clone KG1028

DCABH-2851 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-FOS monoclonal antibody, clone KK1049

DCABH-2940 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Rabbit Anti-S100A6 monoclonal antibody, clone KG1087

DCABH-2957 Creative Diagnostics 100 ul 777 EUR

Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Leave a Reply

Your email address will not be published.