Rzeczywista ocena wpływu dwóch schematów leczenia przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę.

Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu. Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący.

Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie zahamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

  • Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby; jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia.
  • Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą. Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością.
  • Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld. Wyniki pokazują trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczenie odpowiedzi komórek T, w przypadku której trudniej jest uniknąć immunoewaporacji.
  • Gammopatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) oznacza zaburzenia wywołane przez białko monoklonalne wydzielane przez komórki plazmatyczne lub klony komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
  • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia. Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID.
  • Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Preferowane cechy produktów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisują preferencje dotyczące cech produktów, które pomogłyby zoptymalizować wartość i wykorzystać je w celu zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach.

Mając wcześniej opublikowaną preferowaną charakterystykę produktu zarówno dla matek, jak i pediatrycznych szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), WHO niedawno opublikowała preferowaną charakterystykę produktu dla przeciwciał monoklonalnych w celu zapobiegania ciężkiej chorobie RSV u niemowląt.

W tym artykule podsumowano kluczowe cechy preferowanych cech produktu i omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłego dostępu i stosowania zapobiegawczych przeciwciał monoklonalnych RSV.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone. Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb.

Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb. W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz.

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10)

KH011 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated

KH011-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Peroxidase conjugated

KH011-02 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G)

KH024 Sceti each 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Biotin conjugated

KH024-01 Sceti each 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Peroxidase conjugated

KH024-02 Sceti each 1044 EUR

Anti-CLU monoclonal antibody, clone 460380

DCABY-3973 Creative Diagnostics 500 µg 1659 EUR

Anti-BMP2 monoclonal antibody, clone 200332

DCABY-3968 Creative Diagnostics 500 µg 943.95 EUR

Anti-Calnexin (CNX) Monoclonal Antibody

CAA280Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Vinculin (VCL) Monoclonal Antibody

CAB839Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Vinculin (VCL) Monoclonal Antibody

CAB839Mi22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-SARS monoclonal antibody, clone 4972

DCABH-4693 Creative Diagnostics 1 mg 2093.7 EUR

Anti-GITR monoclonal antibody, clone 209737

DCABY-4176 Creative Diagnostics 25 µg 497.7 EUR

Anti-HBoV monoclonal antibody, clone 4713

CABT-B346 Creative Diagnostics 1 mg 546 EUR

Anti-IDUA monoclonal antibody, clone 563720

CABT-B8833 Creative Diagnostics 100 µg 823.2 EUR

Anti-RSV Monoclonal antibody, Clone 742

CABT-WN1118 Creative Diagnostics 1 mg 882 EUR

Anti-GPR75 monoclonal antibody, clone 790806

DMABT-H39608 Creative Diagnostics 100 µg 744.19 EUR

Anti-TGFB2 monoclonal antibody, clone 9708

DCABY-3988 Creative Diagnostics 100 µg 781.2 EUR

Anti-ROBO1 monoclonal antibody, clone 354807

DCABY-4260 Creative Diagnostics 500 µg 961.8 EUR

Anti-IGFBP1 monoclonal antibody, clone 44738

DCABY-3967 Creative Diagnostics 500 µg 997.5 EUR

Anti-IGFBP3 monoclonal antibody, clone 95839

DCABY-4042 Creative Diagnostics 500 µg 1573.95 EUR

Anti-Histone H3 (H3) Monoclonal Antibody

CAA285Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti- N7 Monoclonal antibody, Clone 89B5

DMAB28208 Creative Diagnostics 100 µg 688.8 EUR

Anti-Lamin B1 (LMNB1) Monoclonal Antibody

CAF548Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody

CAB340Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody

CAB340Mi22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti PDG monoclonal Antibody, clone N498

CABT-B8923 Creative Diagnostics 1 mg 814.8 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb1)

ADC-AD-026 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb2)

ADC-AD-027 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb3)

ADC-AD-028 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-LSD monoclonal antibody, clone MT2

DCABY-623 Creative Diagnostics 1 mg 737.1 EUR

Anti-AU1 monoclonal antibody, clone BV2

DMAB7066 Creative Diagnostics 500 µl 1128.75 EUR

Anti-Tubulin Beta (TUBb) Monoclonal Antibody

CAB870Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Tubulin Beta (TUBb) Monoclonal Antibody

CAB870Mi22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-IBV Monoclonal antibody, Clone KD07

DMABT-Z59734 Creative Diagnostics 1 mg 929.25 EUR

Anti-CD3 monoclonal antibody, clone OKT3

DMABZ020 Creative Diagnostics 1 mg 577.5 EUR

Anti-CGB monoclonal antibody, clone 39B5

CABT-WN1057 Creative Diagnostics 1 mg 567 EUR

Anti-KLK8 monoclonal antibody, clone 2E3

CABT-ZC1197 Creative Diagnostics 100 µl 997.5 EUR

Anti-CTNS monoclonal antibody, clone 6H7

DCABH-11160 Creative Diagnostics 100 µg 792.75 EUR

Anti-AHR monoclonal antibody, clone SQU2

DCABH-8385 Creative Diagnostics 100 µl 845.25 EUR

Anti-CCR8 monoclonal antibody, clone F88

DCABH-8563 Creative Diagnostics 100 µl 1107.75 EUR

Anti-HAV Monoclonal antibody, Clone A819

DMAB3490 Creative Diagnostics 1 mg 2543.1 EUR

Anti-VPA monoclonal antibody, clone A806

DMAB4494 Creative Diagnostics 1 mg 915.6 EUR

Anti-DAG1 monoclonal antibody, clone 3B4

CABT-10029MH Creative Diagnostics 100 µg 926.1 EUR

Anti-ROR1 monoclonal antibody, clone 3I7

CABT-34798MH Creative Diagnostics 100 µl 798 EUR

Anti-MMAE monoclonal antibody, clone 3F3

CABT-B8992 Creative Diagnostics 100 µl 1008 EUR

Anti-CDV monoclonal antibody, clone 95J4

CABT-BL8936 Creative Diagnostics 0.1 mg 737.1 EUR

Anti-Gentamycin monoclonal antibody, clone 204

DMABT-Z60417 Creative Diagnostics 1 mg 714 EUR

Anti-Cytochrome C (CYCS) Monoclonal Antibody

CAA594Mi22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-IL9 monoclonal antibody, clone NI0B4

CABT-WN1726 Creative Diagnostics 500 µg 729.75 EUR

Anti-IL9 monoclonal antibody, clone NI0B5

CABT-WN1730 Creative Diagnostics 500 µg 687.75 EUR

Anti-FGFR2 monoclonal antibody, clone 4C4

CABT-ZC1150 Creative Diagnostics 100 µl 892.5 EUR

Anti-FGFR2 monoclonal antibody, clone 6G8

CABT-ZC1155 Creative Diagnostics 100 µl 892.5 EUR

Anti-KLK8 monoclonal antibody, clone 27H3

CABT-ZC1195 Creative Diagnostics 100 µl 1107.75 EUR

Anti-IRAK4 monoclonal antibody, clone 3I0

DCABH-1241 Creative Diagnostics 100 µl 838.95 EUR

Anti-STAT6 monoclonal antibody, clone 8E4

DCABH-2347 Creative Diagnostics 100 µg 802.2 EUR

Anti-LPAR1 monoclonal antibody, clone 2H7

DCABH-983 Creative Diagnostics 30 µl 682.5 EUR

Anti-GAPDH monoclonal antibody, clone 7G8

DMAB1697MR Creative Diagnostics 1 mg 748.13 EUR

Anti-PIII monoclonal antibody, clone 11D4

DMAB8684 Creative Diagnostics 100 µl 823.2 EUR

Anti-CLDN2 Monoclonal antibody, clone 4G2

CAB-2985MH Creative Diagnostics 100 µg 834.75 EUR

Anti-LAG3 monoclonal antibody, clone 28C5

CABT-34995MH Creative Diagnostics 100 µg 766.5 EUR

Anti-PTHLH monoclonal antibody, clone 5D5.2

CABT-B1338 Creative Diagnostics 100 µg 897.75 EUR

Anti-PD-L1 monoclonal antibody, clone 126

CABT-B8969 Creative Diagnostics 100 µl 687.75 EUR

Anti-Lamin A/C (LMNA) Monoclonal Antibody

CAF550Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody

CAA979Mi22 Cloud-Clone 100ul 252 EUR

Anti-HCoV OC43 monoclonal antibody, clone 4614

CABT-B341 Creative Diagnostics 1 mg 651 EUR

Anti-HCoV OC43 monoclonal antibody, clone 4615

CABT-B342 Creative Diagnostics 1 mg 672 EUR

Anti-HCoV OC43 monoclonal antibody, clone 4616

CABT-B343 Creative Diagnostics 1 mg 672 EUR

Anti-S. aureus Monoclonal antibody, Clone 804

DMABT-Z60320 Creative Diagnostics 100 µg 579.6 EUR

Anti-PEDV monoclonal antibody, clone 3G8D0

CABT-B8970 Creative Diagnostics 1 mg 1404 EUR

Anti-SOX2 monoclonal antibody, clone Cukdf

DMABT-H23512 Creative Diagnostics 100 µg 672 EUR

Anti-C4A monoclonal antibody, clone D5E305

DCABH-10790 Creative Diagnostics 100 µg 960.75 EUR

Anti-CD47 monoclonal antibody, clone C7I23.3

DCABH-10921 Creative Diagnostics 1 mg 647.85 EUR

Anti-PIK3CA monoclonal antibody, clone 5G4

DCABH-1887 Creative Diagnostics 100 µg 651 EUR

Anti-WISP2 monoclonal antibody, clone 2F22

DCABH-2196 Creative Diagnostics 100 µg 827.4 EUR

Anti-SSTR3 monoclonal antibody, clone VNC6

DCABH-3299 Creative Diagnostics 100 µl 892.5 EUR

Anti-FABP3 monoclonal antibody, clone 78E4

DCABH-5233 Creative Diagnostics 1 ml 945 EUR

Anti-ALPPL2 monoclonal antibody, clone 3C4

DMABT-H13035 Creative Diagnostics 100 µg 781.2 EUR

Anti-MUC5AC monoclonal antibody, clone 3B5

CABT-15790MH Creative Diagnostics 100 µg 866.25 EUR

Anti-ATP8B4 monoclonal antibody, clone 5E6

CABT-21138MH Creative Diagnostics 100 µg 866.25 EUR

Anti-SCN2A monoclonal antibody, clone 6I20.3

CABT-B1369 Creative Diagnostics 100 µg 756 EUR

Anti-PSMB10 monoclonal antibody, clone 4G9

CABT-BL5459 Creative Diagnostics 100 µg 723.45 EUR

Anti-IL21 Monoclonal antibody, clone GGB32

CABT-BL7754 Creative Diagnostics 100 µg 523.95 EUR

Anti-Hemagglutinin (HA) Tag Monoclonal Antibody

TAX160Ge22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM13D1)

A1530-50 Biovision each 366 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1G28)

A1531-50 Biovision each 366 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a1)

ADC-AD-022 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a2)

ADC-AD-023 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a3)

ADC-AD-024 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-PIK3C2B monoclonal antibody, clone 3H4

DCABH-3767 Creative Diagnostics 100 µg 823.2 EUR

Anti-PELO monoclonal antibody, clone FQ8641

DCABH-3790 Creative Diagnostics 100 µl 926.1 EUR

Anti-CD8A monoclonal antibody, clone ZUD293.31

DCABH-9274 Creative Diagnostics 200 µg 554.4 EUR

Anti-GAPDH monoclonal antibody, clone C903M

DMAB1847MH Creative Diagnostics 1 mg 748.13 EUR

Anti-ACVR2B monoclonal antibody, clone 2D22

CABT-12569MH Creative Diagnostics 100 µg 787.5 EUR

Anti-TLR4 Monoclonal antibody, clone NUT620

CABT-BL8353 Creative Diagnostics 100 µg 744.45 EUR

Anti-CYP11B2 monoclonal antibody, clone 52-28C

CABT-B1321 Creative Diagnostics 100 µg 705.6 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 322.65

DMABT-Z60015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti-ADAR monoclonal antibody, clone FQS8145

DCABH-1873 Creative Diagnostics 100 µl 895.65 EUR

Anti-ZAN monoclonal antibody, clone FQS22310

DCABH-5501 Creative Diagnostics 100 µl 737.1 EUR

Anti-Estrone Monoclonal antibody, clone N504

DMAB31893 Creative Diagnostics 1 mg 1128.75 EUR

Anti-Folate monoclonal antibody, clone C763F

DMAB3388 Creative Diagnostics 1 mg 934.5 EUR

Anti-FOLH1 monoclonal antibody, clone ZQTNB2

CABT-20172MH Creative Diagnostics 1 mg 1218 EUR

Anti-PPP1R1B monoclonal antibody, clone 4H22

CABT-22918MH Creative Diagnostics 100 µg 991.2 EUR

Anti-CD8B monoclonal antibody, clone 3TU96I8

CABT-24546MH Creative Diagnostics 200 µg 688.8 EUR

Anti PEDF Monoclonal Antibody (Clone No.14K)

KM037 Sceti each 856.8 EUR

Anti-PTH monoclonal antibody, clone C2/81

DCABH-3914 Creative Diagnostics 100 µg 714 EUR

Anti-Lidocaine monoclonal antibody, clone 23-334.6

DMABT-Z60468 Creative Diagnostics 500 µg 892.5 EUR

Monoclonal CD11c FITC Monoclonal Antibody (Clone 3.9), Clone: 3.9

APR15331G Leading Biology 50 tests 580.8 EUR

Anti-RunX3 Monoclonal Antibody (Clone: ABM28D1)

A1536-50 Biovision each 366 EUR

Anti-EpCAM Monoclonal Antibody (Clone: ABM2C92)

A1538-50 Biovision each 366 EUR

Anti-IL20RB monoclonal antibody, clone 31SOUD

DCABH-10362 Creative Diagnostics 100 µg 714 EUR

Anti-PTPN2 monoclonal antibody, clone FQS7823

DCABH-2142 Creative Diagnostics 100 µl 1107.75 EUR

Anti-NPR2 monoclonal antibody, clone FQS23827

DCABH-6447 Creative Diagnostics 100 µl 1207.5 EUR

Anti-ACTN2 monoclonal antibody, clone FQ3630Z

DCABH-9438 Creative Diagnostics 100 µl 798 EUR

Anti-tdTomato monoclonal antibody, clone 27E8

CABT-B268 Creative Diagnostics 100 µg 780.15 EUR

Anti-Transferrin Receptor (TFR) Monoclonal Antibody

CAB171Hu22 Cloud-Clone 100ul 252 EUR

Anti-Transferrin Receptor (TFR) Monoclonal Antibody

CAB171Hu24 Cloud-Clone 100ul 259 EUR

Anti-Hexa Histidine (H6) Tag Monoclonal Antibody

TAX656Ge22 Cloud-Clone 100ul 294 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d1)

ADC-AD-008 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-DM1/DM4 monoclonal antibody (clone d2)

ADC-AD-009 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti AGEs Monoclonal Antibody (Clone No. 6D12)

KH001 Sceti each 856.8 EUR

Anti-MAT2A monoclonal antibody, clone QBU4B3BU

DMABT-H28844 Creative Diagnostics 200 µl 702.45 EUR

Anti-ADORA1 monoclonal antibody, clone FQS7280

DCABH-1604 Creative Diagnostics 20 µl 577.5 EUR

Anti-LIF monoclonal antibody, clone JNH40O8E21

DCABH-3367 Creative Diagnostics 100 µg          838.95 EUR

Anti-MAT2A monoclonal antibody, clone FQS21507

DCABH-6397 Creative Diagnostics 100 µl 997.5 EUR

Anti-Perilipin Monoclonal antibody, clone QFRI

CABT-B8740 Creative Diagnostics 5 ml 787.5 EUR

Sheep Anti-Cortisol monoclonal antibody, clone 21303

CABT-ZB164 Creative Diagnostics 1 mg 1080 EUR

Anti-Lipid A monoclonal antibody, clone 38.7

DMABT-Z59761 Creative Diagnostics 1 ml 739.2 EUR

Anti-MAPT monoclonal antibody, clone Ubv 23

CABT-BL2295 Creative Diagnostics 25 µl 504 EUR

Anti-S15 Oligopeptide (S) Tag Monoclonal Antibody

TAX164Ge22 Cloud-Clone 100ul 350 EUR

Anti-Beta Catenin (β-catenin) Monoclonal Antibody

CAB021Hu22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Beta Catenin (β-catenin) Monoclonal Antibody

CAB021Mi22 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du1)

ADC-AD-014 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du2)

ADC-AD-015 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du3)

ADC-AD-016 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Rhodamine monoclonal antibody, clone 23J22

DMABT-Z59943 Creative Diagnostics 500 µg 795.9 EUR

Anti-CLEC4G monoclonal antibody, clone FQS24835

DCABH-7174 Creative Diagnostics 100 µl 943.95 EUR

Anti-Cotinine monoclonal antibody, clone D58H60

DMAB7637 Creative Diagnostics 1 mg 600.6 EUR

Monoclonal CD28 FITC Monoclonal Antibody (Clone CD28.2), Clone: CD28.2

AMM00025G Leading Biology 0.05mg 475.2 EUR

Anti-CTGF monoclonal antibody, clone 28-84-G2

DCABH-10317 Creative Diagnostics 100 µg 1014.3 EUR

Human Anti-VZV gB Monoclonal antibody, clone 1154

CABT-CS1029 Creative Diagnostics 100 μg, 1 mg Ask for price

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m1)

ADC-AD-005 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Anti-MMAE/MMAF monoclonal antibody (clone m2)

ADC-AD-006 Creative Biolabs 100 μg 2503.2 EUR

Mouse Anti-Dxd monoclonal antibody, clone 13

CABT-L828M Creative Diagnostics 100 μg 735 EUR

Human Anti-DNP monoclonal antibody, clone N3

CABT-L1911 Creative Diagnostics 100 µg 504 EUR

Mouse Anti-PEG monoclonal antibody, clone 4.4

CABT-L3127 Creative Diagnostics 500 µg 1522.5 EUR

Rat Anti-PEG monoclonal antibody, clone S44H

CABT-L3130 Creative Diagnostics 500 µg 1260 EUR

Anti-M13 Monoclonal Antibody, clone NN16 [HRP]

CAB-655M Creative Diagnostics 100 µg 729.75 EUR

Anti-VSV-N monoclonal antibody, clone 20H5

CABT-B183 Creative Diagnostics 100 µg 756 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Fi21 Cloud-Clone 100ul 294 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Fi28 Cloud-Clone 100ul 298 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu21 Cloud-Clone 100ul 424 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu22 Cloud-Clone 100ul 420 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu23 Cloud-Clone 100ul 427 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu24 Cloud-Clone 100ul 427 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu25 Cloud-Clone 100ul 435 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu26 Cloud-Clone 100ul 427 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Hu27 Cloud-Clone 100ul 435 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Po21 Cloud-Clone 100ul 287 EUR

Monoclonal Antibody to Anti-Mullerian Hormone (AMH)

MAA228Ra21 Cloud-Clone 100ul 287 EUR

Humanized Anti-EEEV Monoclonal antibody, clone 249

CABT-CS919 Creative Diagnostics 250 µg, 1 mg Ask for price

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c1)

ADC-AD-011 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c2)

ADC-AD-012 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Rat Anti-Mouse IL7 Monoclonal antibody, clone 315737

CABT-L4077R Creative Diagnostics 25 µg 392.96 EUR

Mouse Anti-HPV6 L1 Monoclonal antibody, clone 2642

CABT-CS174 Creative Diagnostics 200 µg 672 EUR

Mouse Anti-MH monoclonal antibody, clone 9C24

CABT-L3198 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CCV monoclonal antibody, clone B83,4

CABT-L3199 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 6H8

CABT-RM017 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-CPV monoclonal antibody, clone 9I8

CABT-RM018 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Human Anti dsDNA monoclonal antibody, clone D23

CABT-L6005 Creative Diagnostics 1 mg 1250 EUR

Human Anti-PERV Monoclonal Antibody, clone A5

CABT-NS1209 Creative Diagnostics 200 μg 830 EUR

Mouse Anti-PERV Monoclonal Antibody, clone A5

CABT-NS1211 Creative Diagnostics 200 μg 830 EUR

Anti-Human IgG monoclonal antibody, clone DI2

DCABH-9601 Creative Diagnostics 1 mg 367.5 EUR

Anti-DYSF monoclonal antibody, clone Ibn2/8C7

DCABH-9627 Creative Diagnostics 1 ml 956.81 EUR

Mouse Anti-PEG monoclonal antibody, clone F22

CABT-L3126 Creative Diagnostics 500 µg 1118.25 EUR

Anti-ABCG2 monoclonal antibody, clone CYQ-0

CABT-31716RM Creative Diagnostics 100 µg 1008 EUR

Anti-VSV-M monoclonal antibody, clone 34I23

CABT-B182 Creative Diagnostics 100 µg 756 EUR

Mouse Anti-ALV Monoclonal Antibody, Clone 6B5

CABT-CS660 Creative Diagnostics 1mg 550 EUR

Mouse Anti-ALV Monoclonal Antibody, Clone 7E8

CABT-CS661 Creative Diagnostics 1mg 550 EUR

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 448.6

CABT-CS921 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 416.7

CABT-CS922 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 224.4

CABT-CS923 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 276.6

CABT-CS924 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 281.4.2

CABT-CS925 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 333.5

CABT-CS926 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 283.6

CABT-CS927 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 556.3

CABT-CS928 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-Endotoxin Monoclonal antibody, clone 331.2

CABT-CS929 Creative Diagnostics 100 μg, 500 μg Ask for price

Mouse Anti-IAV NS Monoclonal Antibody, Clone 021

CABT-CS783 Creative Diagnostics 100 μg 520 EUR

Mouse Anti-VZV gH Monoclonal antibody, clone 317

CABT-CS1025 Creative Diagnostics 100 μg, 1 mg Ask for price

Mouse Anti-BCoV monoclonal antibody, clone 6B5

CABT-RM020 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti-IL27RA monoclonal antibody, clone JNH45O5H22

DCABH-3425 Creative Diagnostics 100 µg 807.45 EUR

Mouse Anti-BHV-4 Monoclonal antibody, clone 115

CABT-CS949 Creative Diagnostics 1 ml 900 EUR

Anti Rat MFH Monoclonal Antibody (Clone No. A3)

KJ091 Sceti each 856.8 EUR

Mouse Anti-HPV11 L1 Monoclonal antibody, clone 2645

CABT-CS175 Creative Diagnostics 200 µg 840 EUR

Mouse Anti-HPV16 L1 Monoclonal antibody, clone 2646

CABT-CS176 Creative Diagnostics 200 µg 672 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 1076.4 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC18F)

BSV-COV-AB-19 BioServUK 50 ug 209 EUR

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC18F)

BSV-COV-AB-20 BioServUK 100 ug 297 EUR

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC384)

BSV-COV-AB-24 BioServUK 50 ug 243 EUR

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC384)

BSV-COV-AB-25 BioServUK 100 ug 335 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-100ug Creative Diagnostics 100 ug 639.6 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1575.6 EUR

Anti Pyrraline Monoclonal Antibody (Clone No. H12)

KH010 Sceti each 856.8 EUR

Anti-M. bovis Monoclonal antibody, Clone NZC274

DMABT-H21853 Creative Diagnostics 100 µl 913.5 EUR

Anti-LILRB1 monoclonal antibody, clone IQ-G2

DMABT-H24403 Creative Diagnostics 100 µg 677.25 EUR

Mouse Anti-PNA monoclonal antibody, clone PNAD

HMABPY119D Creative Diagnostics 100 µg; 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-PERV Monoclonal Antibody, clone A5

CABT-NS1210 Creative Diagnostics 200 μg 830 EUR

Anti-IBDV VP2 Monoclonal antibody, Clone C939N

CABT-WN1079 Creative Diagnostics 0.5 mg; 1 mg Ask for price

Mouse Anti-NDV Monoclonal Antibody, clone 7I12

CABT-YN1028 Creative Diagnostics 0.2 mg 725 EUR

Rabbit Anti-DM4 monoclonal antibody, clone 4I4

CABT-ZB289 Creative Diagnostics 100 μl 790 EUR

Anti-CD47 monoclonal antibody, clone C7I23 [APC]

DCABH-3079 Creative Diagnostics 1 mg 1732.5 EUR

Anti-TLR4 monoclonal antibody, clone 87C468.2 [PE]

DCABH-8887 Creative Diagnostics 100 µl 972.3 EUR

Anti- Endotoxin Monoclonal antibody, Clone C50/33

DCABY-051 Creative Diagnostics 500 µg 945 EUR

Anti-FK-506 monoclonal antibody, clone C247M

DMAB4350 Creative Diagnostics 1 mg 850.5 EUR

Mouse Anti-M13 monoclonal antibody, clone NN16

CABT-L1059 Creative Diagnostics 200 µg 1102.5 EUR

Mouse Anti-PEG monoclonal antibody, clone BHQ5

CABT-L3132 Creative Diagnostics 500 µg 1417.5 EUR

Anti-CD274 Monoclonal antibody, clone NJI2 [APC]

CABT-BL7171 Creative Diagnostics 100 tests 696.15 EUR

Mouse Anti-HAV Monoclonal antibody, Clone BC13

CABT-CS483 Creative Diagnostics 1mg 500 EUR

Mouse Anti-ECTV Monoclonal antibody, clone 6C2

CABT-CS623 Creative Diagnostics 100 μg 620 EUR

Mouse Anti-HHV6 EA Monoclonal antibody, clone 700

CABT-RM288 Creative Diagnostics 0.5 mg 1950 EUR

Human Anti Human CCP monoclonal antibody, clone 222

CABT-L6001 Creative Diagnostics 1 mg 1250 EUR

Human Anti-MBGV GP Monoclonal antibody, clone 139

DMAB-CS23021 Creative Diagnostics 100 μg 980 EUR

Mouse Anti-RVFV Gn Monoclonal Antibody, clone 241

CABT-CS643 Creative Diagnostics 1mL 845 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-05mg Creative Diagnostics 0.5 mg 936 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1318.8 EUR

Anti-B. abortus Monoclonal antibody, Clone CrF12

DMAB3067 Creative Diagnostics 0.5 mg; 1 mg Ask for price

Sheep Anti-Secobarbital monoclonal antibody, clone 21309

CABT-ZB165 Creative Diagnostics 1 mg 1080 EUR

Anti CD3 Monoclonal Antibody (Clone No. NU-T3)

KN141 Sceti each 856.8 EUR

Anti AGE-3 Monoclonal Antibody (Clone No. 9D8)

KG122 Sceti each 856.8 EUR

Anti AGE-1 Monoclonal Antibody (Clone No. 7C1)

KG132 Sceti each 856.8 EUR

Mouse Anti-ADV monoclonal antibody, clone 23H07

CABT-L3195 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-TGEV monoclonal antibody, clone 2F22

CABT-RM022 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN966

CABT-RM025 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FCV monoclonal antibody, clone IN965

CABT-RM026 Creative Diagnostics 1 mg 2386.8 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN964

CABT-RM030 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Mouse Anti-FPV monoclonal antibody, clone IN963

CABT-RM031 Creative Diagnostics 1 mg 1124.4 EUR

Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM5F25)

A1537-50 Biovision each 366 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p1)

ADC-AD-018 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p2)

ADC-AD-019 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-PUN-159682 monoclonal antibody (clone p3)

ADC-AD-020 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Mouse monoclonal anti-PARP antibody, clone 7A10

TA318859 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-CD2 mouse monoclonal antibody,clone UMAB6

UM500006 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.