Rzeczywista ocena wpływu dwóch schematów leczenia przeciwciałami monoklonalnymi anty-SARS-CoV-2

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę.

Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu. Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący.

Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie zahamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

  • Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby; jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia.
  • Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą. Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością.
  • Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld. Wyniki pokazują trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczenie odpowiedzi komórek T, w przypadku której trudniej jest uniknąć immunoewaporacji.
  • Gammopatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) oznacza zaburzenia wywołane przez białko monoklonalne wydzielane przez komórki plazmatyczne lub klony komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
  • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia. Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID.
  • Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Preferowane cechy produktów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opisują preferencje dotyczące cech produktów, które pomogłyby zoptymalizować wartość i wykorzystać je w celu zaspokojenia globalnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach.

Mając wcześniej opublikowaną preferowaną charakterystykę produktu zarówno dla matek, jak i pediatrycznych szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), WHO niedawno opublikowała preferowaną charakterystykę produktu dla przeciwciał monoklonalnych w celu zapobiegania ciężkiej chorobie RSV u niemowląt.

W tym artykule podsumowano kluczowe cechy preferowanych cech produktu i omówiono kluczowe kwestie dotyczące przyszłego dostępu i stosowania zapobiegawczych przeciwciał monoklonalnych RSV.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone. Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb.

Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb. W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz.

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10)

KH011 Sceti 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated

KH011-01 Sceti 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Peroxidase conjugated

KH011-02 Sceti 1044 EUR

Leukemia - CML Exosome

P141-CML 101Bio - Ask for price

Leukemia - CML Exosome RNA

P241-CML 101Bio - Ask for price

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G)

KH024 Sceti 856.8 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Biotin conjugated

KH024-01 Sceti 1044 EUR

Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. NF-1G) Peroxidase conjugated

KH024-02 Sceti 1044 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

DLR-CML-Ge-48T DL Develop 48T 690 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

DLR-CML-Ge-96T DL Develop 96T 903.6 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RD-CML-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 703.2 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RD-CML-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 979.2 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RDR-CML-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 735.6 EUR

General Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

RDR-CML-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 1024.8 EUR

Anti-ASFV P72 Antibody | MASF-5A-Clone #10E11

MASF-5A-Clone-10E11 Immunology Consultants Laboratory 1 mg 667 EUR

Anti-ASFV P72 Antibody | MASF-5A-Clone #10G5

MASF-5A-Clone-10G5 Immunology Consultants Laboratory 1 mg 667 EUR

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN ImmunoStep 50 µg 418.8 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#3B11

MALV-30A-Clone-3B11 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#5A4

MALV-30A-Clone-5A4 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#6C2

MALV-30A-Clone-6C2 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#6D7

MALV-30A-Clone-6D7 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM13D1)

A1530-50 Biovision 366 EUR

Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1G28)

A1531-50 Biovision 366 EUR

Anti-RunX3 Monoclonal Antibody (Clone: ABM28D1)

A1536-50 Biovision 366 EUR

Anti-EpCAM Monoclonal Antibody (Clone: ABM2C92)

A1538-50 Biovision 366 EUR

Anti PDG monoclonal Antibody, clone N498

CABT-B8923 Creative Diagnostics 1 mg 814.8 EUR

Anti-PEDV monoclonal antibody, clone 3G8D0

CABT-B8970 Creative Diagnostics 1 mg 1404 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c1)

ADC-AD-011 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Anti-Calicheamicin monoclonal antibody (clone c2)

ADC-AD-012 Creative Biolabs 50 μg 3528 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du1)

ADC-AD-014 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du2)

ADC-AD-015 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Duocarmycin monoclonal antibody (clone du3)

ADC-AD-016 Creative Biolabs 50 μg 2811.6 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a1)

ADC-AD-022 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a2)

ADC-AD-023 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-Amanitin monoclonal antibody (clone a3)

ADC-AD-024 Creative Biolabs 50 μg 3092.4 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb1)

ADC-AD-026 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb2)

ADC-AD-027 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Anti-PBD monoclonal antibody (clone pb3)

ADC-AD-028 Creative Biolabs 50 μg 3219.6 EUR

Goat Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-013 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Rabbit Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody

STA-014 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Carboxymethyl Lysine (CML) Antibody

abx023261-1mg Abbexa 1 mg 1296 EUR

Monoclonal anti-Chlamydia, clone 1

CHLM11-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Chlamydia, clone 2

CHLM12-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Barbital, clone 1

BTL11-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Barbital, clone 2

BTL12-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Buprenorphine, clone 3

BUNO11-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Cotinine, clone 1

COTN11-M Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Monoclonal anti-Benzodiazepine, clone 3

BNZD12-M Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Monoclonal anti-Benzoylecgonine, clone 1

BNZE11-M Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Monoclonal anti-Benzoylecgonine, clone 2

BNZE12-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Oxycodone, clone 2

OXYC11-M Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Monoclonal anti-Methamphetamine, clone 1

METHA11-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Methamphetamine, clone 2

METHA12-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Methadone, clone 1

METHD11-M Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Monoclonal anti-Ketamine, clone 2

KTM11-M Alpha Diagnostics 100ug 416.4 EUR

Monoclonal anti-Gonorrhea, clone 1

GONR11-M Alpha Diagnostics 100ug 416.4 EUR

Monoclonal anti-Gonorrhea, clone 2

GONR12-M Alpha Diagnostics 100ug 416.4 EUR

Anti-Dectin-2 Monoclonal Antibody (Clone: ABM2H28)

A1533-50 Biovision 366 EUR

Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM5F25)

A1537-50 Biovision 366 EUR

Anti-Glut-1 Monoclonal Antibody (Clone: ABM4G40)

A1539-50 Biovision 366 EUR

Rabbit Anti-ACE2 monoclonal antibody, clone TO1865

DCABH-120 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-STMN1 monoclonal antibody, clone TT1564

DCABH-1259 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-STIM1 monoclonal antibody, clone TE1925

DCABH-164 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PIK3C3 monoclonal antibody, clone TZ1397

DCABH-1660 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Insulin monoclonal antibody, clone TB1521

DCABH-2648 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Glucagon monoclonal antibody, clone KG1071

DCABH-2679 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Src monoclonal antibody, clone KG1058

DCABH-2720 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-SLC9A3R1 monoclonal antibody, clone KK1057

DCABH-2810 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-HNRNPC monoclonal antibody, clone TO1763

DCABH-2815 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ACSS2 monoclonal antibody, clone KG1028

DCABH-2851 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FOS monoclonal antibody, clone KK1049

DCABH-2940 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-S100A6 monoclonal antibody, clone KG1087

DCABH-2957 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NTRK2 monoclonal antibody, clone TD1667

DCABH-2960 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CTSD monoclonal antibody, clone TV1471

DCABH-2974 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-STAT2 monoclonal antibody, clone KG1995

DCABH-2996 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PIK3CA monoclonal antibody, clone TK1297

DCABH-3236 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CR2 monoclonal antibody, clone TD1792

DCABH-3596 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NR3C1 monoclonal antibody, clone KG1063

DCABH-3614 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PRKCZ monoclonal antibody, clone TO1864

DCABH-3666 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-SLC2A1 monoclonal antibody, clone TB1488

DCABH-4006 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-APOA1 monoclonal antibody, clone KG1659

DCABH-4233 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PDIA6 monoclonal antibody, clone KG1085

DCABH-4301 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-ZNRF2 monoclonal antibody, clone KK1035

DCABH-4630 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PLAT monoclonal antibody, clone KG1069

DCABH-4923 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-DCX monoclonal antibody, clone KK1060

DCABH-5105 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AGER monoclonal antibody, clone KG1086

DCABH-5751 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-HMGCR monoclonal antibody, clone KG1092

DCABH-6047 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Cdk8 monoclonal antibody, clone TO3141

DCABH-6327 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AKAP14 monoclonal antibody, clone TD1778

DCABH-6711 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PRKCA monoclonal antibody, clone KG1075

DCABH-6947 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-COL10A1 monoclonal antibody, clone KG1072

DCABH-7475 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-LYVE1 monoclonal antibody, clone KG1080

DCABH-7677 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CCNE2 monoclonal antibody, clone TE3146

DCABH-8531 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PPP1R1A monoclonal antibody, clone TO1867

DCABH-8829 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-Hsp70 monoclonal antibody, clone TB1480

DCABH-8890 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-CTNNA1 monoclonal antibody, clone TD1720

DCABH-9026 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-NOTCH1 monoclonal antibody, clone TK316

DCABH-9081 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-UBE2I monoclonal antibody, clone TD1645

DCABH-9655 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-FTH1 monoclonal antibody, clone TD1731

DCABH-9660 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-AP2M1 monoclonal antibody, clone TE0857

DCABH-9663 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.