Lipopolisacharyd indukuje ekspresję białka translokatora myszy (18 kDa) poprzez kompleks AP-1 w mikrogleju

Doniesiono, że zapalenie układu nerwowego występuje w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u pacjentów z bólem neuropatycznym, chorobą Alzheimera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Białko translokatorowe 18 kDa TSPO jest wykorzystywane jako cel obrazowania w pozytonowej tomografii emisyjnej do wykrywania zapalenia nerwów, a jego ekspresja jest skorelowana z aktywacją mikrogleju.

Jednak mechanizm leżący u podstaw regulacji transkrypcji Tspo indukowanej zapaleniem nie jest jasny. Tutaj wykazaliśmy, że ekspresja Tspo indukowana lipopolisacharydem (LPS) była aktywowana przez kompleks AP-1 w linii komórek mikrogleju myszy, BV-2. Powalenie c-Fos i c-Jun, składników AP-1, zmniejszało ekspresję Tspo indukowaną przez LPS. Ponadto wzbogacenie Sp1 w proksymalnym regionie promotora Tspo było zwiększone w obecności LPS. Ponadto wiązanie deacetylazy histonowej 1 (HDAC1) z regionem wzmacniacza, który zawiera miejsce AP-1, zostało zmniejszone przez traktowanie LPS, ale nie było znaczących różnic w HDAC1wiązanie z proksymalnym regionem promotora z LPS lub bez. Wyniki te wskazują, że HDAC1 jest zaangażowany nie w proksymalny region promotora, ale w region wzmacniacza.

Nasze badanie ujawniło, że sygnały zapalne indukują rekrutację AP-1 do regionu wzmacniacza, a Sp1 do proksymalnego regionu promotora genu Tspo oraz że Sp1 może regulować podstawową ekspresję Tspo.

  1. W tym badaniu wyselekcjonowano unikalny gatunek cytrusów (Citrus australasica) i wstępnie zbadano jego cechy owoców, związki fenolowe oraz zdolność do hamowania stanów zapalnych.
  2. Owoce limonki paluszkowej wykazywały charakterystyczne cechy kształtu, wielkości, masy, barwy, całkowitej zawartości rozpuszczalnych substancji stałych, pektyn rozpuszczalnych w wodzie, cukrów i kwasów. Łącząc analizę UPLC-HRMS i UPLC-DAD, wstępnie zidentyfikowano i oznaczono 31 związków fenolowych, 1 pochodną sekoirydoidu i 1 glikozyd neolignanowy.
  3. Skład fenolowy lipy paluszkowej wykazywał specyficzność odmianową i tkankową. Ocena przeciwutleniaczy wykazała, że ​​ekstrakty z odmiany limonki paluszkowej ‘XiangBin’ wykazywały lepsze właściwości antyoksydacyjne niż odmiana ‘LiSiKe’, zwłaszcza w skórce.
  4. Model uwalniania NO indukowanego przez LPS przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że limonki palcowe hamują uwalnianie NO i cytokiny związane z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα .
  5. QRT-PCR ujawnił, że ekstrakty z lipy palcowej łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę iNOS, IL-6, JAK2, TNFα, TLR2, TLR4, IL-1β, NF-κB i indukowaną przez LPS regulację w dół IκBα. Badanie to może poszerzyć naszą wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych i bioaktywnych owoców cytrusowych.

W celu ustalenia skutecznej metody separacji polimetoksyflawonów (PMF) i zbadania mechanizmu przeciwzapalnego monomerów PMF, wybrano odmianę cytrusów bogatą w PMF, Ougan ( Citrus reticulata  cv.  Suavissima ) oraz trzy monomery, w tym nobiletynę , tangeretynę i 5-demetylonobiletynę oczyszczono przez ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami, ekstrakcję do fazy stałej i rozdzielanie metodą szybkiej chromatografii przeciwprądowej.

Do identyfikacji trzech monomerów zastosowano UPLC-MS. UPLC określił czystość 99,87% do nobiletyny, 99,76% do tangeretyny i 98,75% do 5-demetylonobiletyny metodą krzywej standardowej.

Model uwalniania NO indukowanego lipopolisacharydem (LPS) przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że monomery PMF hamowały uwalnianie NO i cytokin związanych z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα. QRT-PCR ujawnił , że PMF łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę poziomu  iNOS ,  IL-6 ,  JAK2 ,  TNF α ,  IL-1β oraz  NF- κ B  i LPS indukowaną w dół regulację  I κ B α , podczas gdy nie wpływały na  TLR1 .  TLR2 ,  TLR4 i  TLR6 . STAT3 ekspresja była hamowana przez tangeretynę i 5-demetylonobiletynę, ale nie przez nobiletynę.

Test Western blot wykazał również tłumienie ekspresji i fosforylacji JAK2 przez wszystkie trzy monomery PMF, podczas gdy fosforylację STAT3 hamowały tangeretynę i 5-demetylonobiletynę. Mechanizm został zweryfikowany przede wszystkim przez inhibitor JAK2 Ruxolitinib i inhibitor STAT3, Stattic.

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym o bardzo szybkim postępie, bez narzędzia diagnostycznego dla fazy przedobjawowej i nadal bez skutecznego leczenia choroby.

Chociaż ALS wpływa na neurony ruchowe, ogólny stan patofizjologiczny wskazuje na pozakomórkowe mechanizmy autonomiczne, w których astrocyty i mikroglej odgrywają kluczową rolę w progresji choroby. Wykazaliśmy już, że IgG z surowic pacjentów z ALS (ALS IgG) indukują przejściowe zmiany wapnia i wzrost ruchliwości kwaśnych pęcherzyków w hodowanych astrocytach szczura.

Mając na uwadze rolę mikrogleju w neurodegeneracji oraz dobrze udokumentowany fakt, że stres oksydacyjny jest jednym z wielu elementów przyczyniających się do choroby, postanowiliśmy zbadać wpływ ALS IgG na aktywację, stres oksydacyjny i system antyoksydacyjny BV- 2 mikrogleju oraz w celu oceny ich ostrego wpływu na nadtlenek cytozolowy, pH i wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS).

Wszystkie testowane IgG ALS (w porównaniu z kontrolną IgG) wywoływały stres oksydacyjny (wzrost poziomu tlenku azotu i wskaźnika peroksydacji lipidów), a następnie uwalniały TNF-α i zwiększały obronę antyoksydacyjną (podwyższenie dysmutazy nadtlenkowej Mn i CuZn, katalazy i reduktaza glutationowa ze spadkiem peroksydazy glutationowej i glutationu) po 24 h leczenia. Zarówno IgG ALS, jak i kontrolna IgG wykazywały tę samą lokalizację na błonie komórek BV-2 po 24 godzinach traktowania. Nadtlenek cytozolu i zmiany pH zostały ocenione odpowiednio za pomocą sond fluorescencyjnych HyPer i SypHer, mając na uwadze, że HyPer również reaguje na zmiany pH.

293RTV Cell Line

RV-100 Cell Biolabs 1 vial 508 EUR

293LTV Cell Line

LTV-100 Cell Biolabs 1 vial 508 EUR

293AAV Cell Line

AAV-100 Cell Biolabs 1 vial 508 EUR

293AD Cell Line

AD-100 Cell Biolabs 1 vial 461 EUR

293/GFP Cell Line

AKR-200 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

A549/GFP Cell Line

AKR-209 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

Bovine BMP-2 PicoKine™ ELISA Kit

EK0311-BV BosterBio 96 wells 456 EUR

Bovine TGF-Beta 2 PicoKine™ ELISA Kit

EK0981-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 Cell Biolabs 1 vial 572 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, COLO1 cell line, 2 vials)

M1048-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, COLO1 cell line, 2 vials)

M1049-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, MM1 cell line, 2 vials)

M1050-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, MM1 cell line, 2 vials)

M1051-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BLCL21 cell line, 2 vials)

M1052-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BLCL21 cell line, 2 vials)

M1053-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, HCT116 cell line, 2 vials)

M1058-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, HCT116 cell line, 2 vials)

M1059-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, PC3 cell line, 2 vials)

M1060-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, PC3 cell line, 2 vials)

M1061-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, DAUD1 cell line, 2 vials)

M1064-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, DAUD1 cell line, 2 vials)

M1065-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, A549 cell line, 2 vials)

M1066-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, A549 cell line, 2 vials)

M1067-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, B16F10 cell line, 2 vials)

M1070-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, B16F10 cell line, 2 vials)

M1071-2 Biovision 718 EUR

Human bacterial vaginosis(BV)ELISA Kit

GA-E1103HM-48T GenAsia Biotech 48T 289 EUR

Human bacterial vaginosis(BV)ELISA Kit

GA-E1103HM-96T GenAsia Biotech 96T 466 EUR

Human bacterial vaginosis,BV ELISA Kit

201-12-1087 SunredBio 96 tests 440 EUR

Human Bacterial vaginosis (BV) ELISA Kit

abx052798-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Human bacterial vaginosis(BV)ELISA Kit

QY-E00922 Qayee Biotechnology 96T 361 EUR

His-Tag Antibody (Clone BV-G020)

3646-100 Biovision 370 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, BPH-1 cell line, 2 vials)

M1062-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, BPH-1 cell line, 2 vials)

M1063-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, K-562 cell line, 2 vials)

M1068-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, K-562 cell line, 2 vials)

M1069-2 Biovision 718 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (30 µg, SK-N-SH cell line, 2 vials)

M1056-2 Biovision 604 EUR

ExoStd? Lyophilized Exosome Standard (100 µg, SK-N-SH cell line, 2 vials)

M1057-2 Biovision 718 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 920 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 920 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 920 EUR

NATtrol BV Negative Control (6 X 0.15mL)

NATBVNEG-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 288.16 EUR

NATtrol BV Positive Control (6 X 0.15mL)

NATBVPOS-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 407.76 EUR

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 Cell Biolabs 500 ?g 345 EUR

Total RNA from Human Normal Lymphocyte Cell Line

R1254148-2 Biochain 4 x 100 ug 644 EUR

Rac2 Activation Assay

STA-401-2 Cell Biolabs 20 assays 757 EUR

Rap2 Activation Assay Kit

STA-406-2 Cell Biolabs 20 assays 757 EUR

Green Fluorescence Protein (GFP) Antibody (Clone BV-F4)

3992-100 Biovision 387 EUR

Bovine GDF5 PicoKine™ ELISA Kit

EK1504-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine Activin A PicoKine™ ELISA Kit

EK0301-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine BDNF PicoKine™ ELISA Kit

EK0307-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine BMP-5 PicoKine™ ELISA Kit

EK0310-BV BosterBio 96 wells 456 EUR

Bovine BMP-4 PicoKine™ ELISA Kit

EK0314-BV BosterBio 96 wells 456 EUR

Bovine FGF9 PicoKine™ ELISA Kit

EK0348-BV BosterBio 96 wells 486 EUR

Bovine IGF-1 PicoKine™ ELISA Kit

EK0376-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine Neurotrophin-3 PicoKine™ ELISA Kit

EK0472-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine TGF Beta 1 PicoKine™ ELISA Kit

EK0513-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine Endothelin PicoKine™ ELISA Kit

EK0945-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine TGF-Beta 3 PicoKine™ ELISA Kit

EK1103-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Bovine CXCL14 PicoKine™ ELISA Kit

EK1285-BV BosterBio 96 wells 425 EUR

Rac2 Activation Assay Kit, Trial Size

STA-401-2-T Cell Biolabs 5 assays 403 EUR

Rap2 Activation Assay Kit, Trial Size

STA-406-2-T Cell Biolabs 5 assays 403 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135 Cell Biolabs 96 assays 821 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3356 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140 Cell Biolabs 96 assays 856 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3483 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325 Cell Biolabs 96 assays 856 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3361 EUR

Human High Density Lipoprotein-2 (HDL-2)

STA-244 Cell Biolabs 100 µg 450 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size

CBA-135-T Cell Biolabs 24 assays 432 EUR

2-Propyl-β-D-glucuronide, 2 mg

0904-2 AthenaES 2 mg 162 EUR

ATPGLO BIOLUMINOMETRIC CELL VIABILITY

30020-2 Biotium 1KIT 389 EUR

CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size

CBA-140-T Cell Biolabs 24 assays 456 EUR

Collagen-based Cell Contraction Assay

CBA-201 Cell Biolabs 24 assays 485 EUR

CytoSelect MTT Cell Proliferation Assay

CBA-252 Cell Biolabs 960 assays 409 EUR

IL-2 Interleukin-2 Human Recombinant Protein, His Tag

PROTP60568-2 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Eosinophil - Mast Cell Stain Kit

CEM-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 120 EUR

ExoPure? Isolation Kit   (Cell Media)

K1237-2 Biovision 392 EUR

CytoSelect 24-well Cell Invasion, Fluorometric

CBA-111 Cell Biolabs 12 assays 595 EUR

CytoSelect 96-well Cell Invasion, Fluorometric

CBA-112 Cell Biolabs 96 assays 757 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125 Cell Biolabs 24 assays 502 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 1969 EUR

Radius 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126 Cell Biolabs 96 assays 572 EUR

Radius 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2248 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127 Cell Biolabs 384 assays 601 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127-5 Cell Biolabs 5 x 384 wells 2335 EUR

CytoSelect 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130 Cell Biolabs 96 assays 722 EUR

CytoSelect 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2886 EUR

CytoSelect Cell Viability and Cytotoxicity Assay

CBA-240 Cell Biolabs 96 assays 392 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Fluorometric)

CBA-250 Cell Biolabs 10 mL 409 EUR

CytoSelect BrdU Cell Proliferation ELISA Kit

CBA-251 Cell Biolabs 96 assays 531 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric)

CBA-253 Cell Biolabs 10 mL 409 EUR

Radius 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037 Cell Biolabs 48 assays 519 EUR

Spośród 11 testowanych IgG od pacjentów z ALS, 4 indukowały powolny wykładniczy wzrost sygnału HyPer, z maksymalną znormalizowaną fluorescencją w zakresie 0,2-0,5, również indukując podobny wzrost intensywności SypHer, ale o niższej amplitudzie. Żadna z kontrolnych IgG nie wywołała zmian z żadnym ze wskaźników. Ostrą generację ROS wykryto w jednej z trzech badanych próbek ALS z karboksy-H2DCFDA. Obserwowane zjawiska wskazują na potencjalną rolę zapalnych czynników humoralnych, IgG, jako potencjalnych wyzwalaczy aktywacji mikrogleju, o których wiadomo, że występują w późniejszych stadiach ALS. Dlatego ujawnienie kaskady sygnałowej ALS IgG w komórkach mikrogleju może stanowić cenny biomarker molekularny i/lub potencjalny cel terapeutyczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.