Lipopolisacharyd indukuje ekspresję białka translokatora myszy (18 kDa) poprzez kompleks AP-1 w mikrogleju

Doniesiono, że zapalenie układu nerwowego występuje w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u pacjentów z bólem neuropatycznym, chorobą Alzheimera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Białko translokatorowe 18 kDa TSPO jest wykorzystywane jako cel obrazowania w pozytonowej tomografii emisyjnej do wykrywania zapalenia nerwów, a jego ekspresja jest skorelowana z aktywacją mikrogleju.

Jednak mechanizm leżący u podstaw regulacji transkrypcji Tspo indukowanej zapaleniem nie jest jasny. Tutaj wykazaliśmy, że ekspresja Tspo indukowana lipopolisacharydem (LPS) była aktywowana przez kompleks AP-1 w linii komórek mikrogleju myszy, BV-2. Powalenie c-Fos i c-Jun, składników AP-1, zmniejszało ekspresję Tspo indukowaną przez LPS. Ponadto wzbogacenie Sp1 w proksymalnym regionie promotora Tspo było zwiększone w obecności LPS. Ponadto wiązanie deacetylazy histonowej 1 (HDAC1) z regionem wzmacniacza, który zawiera miejsce AP-1, zostało zmniejszone przez traktowanie LPS, ale nie było znaczących różnic w HDAC1wiązanie z proksymalnym regionem promotora z LPS lub bez. Wyniki te wskazują, że HDAC1 jest zaangażowany nie w proksymalny region promotora, ale w region wzmacniacza.

Nasze badanie ujawniło, że sygnały zapalne indukują rekrutację AP-1 do regionu wzmacniacza, a Sp1 do proksymalnego regionu promotora genu Tspo oraz że Sp1 może regulować podstawową ekspresję Tspo.

  1. W tym badaniu wyselekcjonowano unikalny gatunek cytrusów (Citrus australasica) i wstępnie zbadano jego cechy owoców, związki fenolowe oraz zdolność do hamowania stanów zapalnych.
  2. Owoce limonki paluszkowej wykazywały charakterystyczne cechy kształtu, wielkości, masy, barwy, całkowitej zawartości rozpuszczalnych substancji stałych, pektyn rozpuszczalnych w wodzie, cukrów i kwasów. Łącząc analizę UPLC-HRMS i UPLC-DAD, wstępnie zidentyfikowano i oznaczono 31 związków fenolowych, 1 pochodną sekoirydoidu i 1 glikozyd neolignanowy.
  3. Skład fenolowy lipy paluszkowej wykazywał specyficzność odmianową i tkankową. Ocena przeciwutleniaczy wykazała, że ​​ekstrakty z odmiany limonki paluszkowej 'XiangBin’ wykazywały lepsze właściwości antyoksydacyjne niż odmiana 'LiSiKe’, zwłaszcza w skórce.
  4. Model uwalniania NO indukowanego przez LPS przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że limonki palcowe hamują uwalnianie NO i cytokiny związane z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα .
  5. QRT-PCR ujawnił, że ekstrakty z lipy palcowej łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę iNOS, IL-6, JAK2, TNFα, TLR2, TLR4, IL-1β, NF-κB i indukowaną przez LPS regulację w dół IκBα. Badanie to może poszerzyć naszą wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych i bioaktywnych owoców cytrusowych.

W celu ustalenia skutecznej metody separacji polimetoksyflawonów (PMF) i zbadania mechanizmu przeciwzapalnego monomerów PMF, wybrano odmianę cytrusów bogatą w PMF, Ougan ( Citrus reticulata  cv.  Suavissima ) oraz trzy monomery, w tym nobiletynę , tangeretynę i 5-demetylonobiletynę oczyszczono przez ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami, ekstrakcję do fazy stałej i rozdzielanie metodą szybkiej chromatografii przeciwprądowej.

Do identyfikacji trzech monomerów zastosowano UPLC-MS. UPLC określił czystość 99,87% do nobiletyny, 99,76% do tangeretyny i 98,75% do 5-demetylonobiletyny metodą krzywej standardowej.

Model uwalniania NO indukowanego lipopolisacharydem (LPS) przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że monomery PMF hamowały uwalnianie NO i cytokin związanych z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα. QRT-PCR ujawnił , że PMF łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę poziomu  iNOS ,  IL-6 ,  JAK2 ,  TNF α ,  IL-1β oraz  NF- κ B  i LPS indukowaną w dół regulację  I κ B α , podczas gdy nie wpływały na  TLR1 .  TLR2 ,  TLR4 i  TLR6 . STAT3 ekspresja była hamowana przez tangeretynę i 5-demetylonobiletynę, ale nie przez nobiletynę.

Test Western blot wykazał również tłumienie ekspresji i fosforylacji JAK2 przez wszystkie trzy monomery PMF, podczas gdy fosforylację STAT3 hamowały tangeretynę i 5-demetylonobiletynę. Mechanizm został zweryfikowany przede wszystkim przez inhibitor JAK2 Ruxolitinib i inhibitor STAT3, Stattic.

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym o bardzo szybkim postępie, bez narzędzia diagnostycznego dla fazy przedobjawowej i nadal bez skutecznego leczenia choroby.

Chociaż ALS wpływa na neurony ruchowe, ogólny stan patofizjologiczny wskazuje na pozakomórkowe mechanizmy autonomiczne, w których astrocyty i mikroglej odgrywają kluczową rolę w progresji choroby. Wykazaliśmy już, że IgG z surowic pacjentów z ALS (ALS IgG) indukują przejściowe zmiany wapnia i wzrost ruchliwości kwaśnych pęcherzyków w hodowanych astrocytach szczura.

Mając na uwadze rolę mikrogleju w neurodegeneracji oraz dobrze udokumentowany fakt, że stres oksydacyjny jest jednym z wielu elementów przyczyniających się do choroby, postanowiliśmy zbadać wpływ ALS IgG na aktywację, stres oksydacyjny i system antyoksydacyjny BV- 2 mikrogleju oraz w celu oceny ich ostrego wpływu na nadtlenek cytozolowy, pH i wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS).

Wszystkie testowane IgG ALS (w porównaniu z kontrolną IgG) wywoływały stres oksydacyjny (wzrost poziomu tlenku azotu i wskaźnika peroksydacji lipidów), a następnie uwalniały TNF-α i zwiększały obronę antyoksydacyjną (podwyższenie dysmutazy nadtlenkowej Mn i CuZn, katalazy i reduktaza glutationowa ze spadkiem peroksydazy glutationowej i glutationu) po 24 h leczenia. Zarówno IgG ALS, jak i kontrolna IgG wykazywały tę samą lokalizację na błonie komórek BV-2 po 24 godzinach traktowania. Nadtlenek cytozolu i zmiany pH zostały ocenione odpowiednio za pomocą sond fluorescencyjnych HyPer i SypHer, mając na uwadze, że HyPer również reaguje na zmiany pH.

293AD Cell Line

AD-100 Cell Biolabs 1 vial 553.2 EUR

293AAV Cell Line

AAV-100 Cell Biolabs 1 vial 609.6 EUR

293LTV Cell Line

LTV-100 Cell Biolabs 1 vial 609.6 EUR

293RTV Cell Line

RV-100 Cell Biolabs 1 vial 609.6 EUR

293/GFP Cell Line

AKR-200 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

A549/GFP Cell Line

AKR-209 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 1104 EUR

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 Cell Biolabs 500 ?g 414 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135 Cell Biolabs 96 assays 985.2 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4027.2 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140 Cell Biolabs 96 assays 1027.2 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4179.6 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325 Cell Biolabs 96 assays 1027.2 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4033.2 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size

CBA-135-T Cell Biolabs 24 assays 518.4 EUR

CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size

CBA-140-T Cell Biolabs 24 assays 547.2 EUR

Collagen-based Cell Contraction Assay

CBA-201 Cell Biolabs 24 assays 582 EUR

CytoSelect MTT Cell Proliferation Assay

CBA-252 Cell Biolabs 960 assays 490.8 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125 Cell Biolabs 24 assays 602.4 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 2362.8 EUR

Radius 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126 Cell Biolabs 96 assays 686.4 EUR

Radius 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2697.6 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127 Cell Biolabs 384 assays 721.2 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127-5 Cell Biolabs 5 x 384 wells 2802 EUR

Radius 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037 Cell Biolabs 48 assays 622.8 EUR

Radius 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2454 EUR

HIF-1 Alpha Cell Based ELISA Kit

CBA-281 Cell Biolabs 96 assays 734.4 EUR

CytoSelect BrdU Cell Proliferation ELISA Kit

CBA-251 Cell Biolabs 96 assays 637.2 EUR

CytoSelect 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130 Cell Biolabs 96 assays 866.4 EUR

CytoSelect 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3463.2 EUR

CytoSelect 24-well Cell Invasion, Fluorometric

CBA-111 Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 96-well Cell Invasion, Fluorometric

CBA-112 Cell Biolabs 96 assays 908.4 EUR

CytoSelect Cell Viability and Cytotoxicity Assay

CBA-240 Cell Biolabs 96 assays 470.4 EUR

CytoSelect 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160 Cell Biolabs 24 assays 525.6 EUR

CytoSelect 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 2078.4 EUR

CytoSelect 48-Well Cell Contraction Assay Kit

CBA-5021 Cell Biolabs 48 assays 762 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Fluorometric)

CBA-250 Cell Biolabs 10 mL 490.8 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric)

CBA-253 Cell Biolabs 10 mL 490.8 EUR

CytoSelect 24-well Cell Invasion Assay, Colorimetric

CBA-110 Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 24-well Collagen Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-COL Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Laminin Coated)

CBA-125-LN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145 Cell Biolabs 384 assays 1208.4 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145-5 Cell Biolabs 5 x 384 assays 4681.2 EUR

StemTAG PCR Primer Set for Stem Cell Characterization

CBA-303 Cell Biolabs 1 kit 470.4 EUR

CytoSelect 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell)

CBA-220 Cell Biolabs 96 assays 762 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 preps)

CBA-155 Cell Biolabs 5 preps 957.6 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Fibronectin Coated)

CBA-125-FN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (ECM Array Coated)

CBA-125-ECM Cell Biolabs 24 wells 838.8 EUR

CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit

CBA-254 Cell Biolabs 96 assays 672 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Colorimetric)

CBA-056 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Fluorometric)

CBA-057 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 96-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-LN Cell Biolabs 96 assays 908.4 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Collagen I Coated)

CBA-125-COL Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

CytoSelect 24-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-COL Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-COL Cell Biolabs 96 assays 908.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Colorimetric)

CBA-058 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Fluorometric)

CBA-059 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric)

CBA-050 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Fluorometric)

CBA-051 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (8 ?m), Colorimetric

CBA-100 Cell Biolabs 12 assays 651.6 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (8 ?m), Colorimetric

CBA-100-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2745.6 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (8 ?m), Fluorometric

CBA-101 Cell Biolabs 12 assays 664.8 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (8 ?m), Fluorometric

CBA-101-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2787.6 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (5 ?m), Fluorometric

CBA-102 Cell Biolabs 12 assays 664.8 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (5 ?m), Fluorometric

CBA-102-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2787.6 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (3 ?m), Fluorometric

CBA-103 Cell Biolabs 12 assays 664.8 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (3 ?m), Fluorometric

CBA-103-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2787.6 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (3 ?m), Fluorometric

CBA-104 Cell Biolabs 96 assays 762 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (3 ?m), Fluorometric

CBA-104-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3135.6 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (5 ?m), Fluorometric

CBA-105 Cell Biolabs 96 assays 762 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (5 ?m), Fluorometric

CBA-105-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3135.6 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (8 ?m), Fluorometric

CBA-106 Cell Biolabs 96 assays 762 EUR

CytoSelect 96-well Cell Migration Assay (8 ?m), Fluorometric

CBA-106-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3135.6 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (12 ?m), Colorimetric

CBA-107 Cell Biolabs 12 assays 664.8 EUR

CytoSelect 24-well Cell Migration Assay (12 ?m), Fluorometric

CBA-108 Cell Biolabs 12 assays 679.2 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070 Cell Biolabs 48 assays 699.6 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2836.8 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071 Cell Biolabs 48 assays 741.6 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 3045.6 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Colorimetric)

CBA-052 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Fluorometric)

CBA-053 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Colorimetric)

CBA-060 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Fluorometric)

CBA-061 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 x 5 preps)

CBA-155-5 Cell Biolabs 25 preps 3894 EUR

CytoSelect 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (96 assays)

CBA-320 Cell Biolabs 96 assays 644.4 EUR

CytoSelect 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model)

CBA-5020 Cell Biolabs 24 assays 679.2 EUR

CytoSelect 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Colorimetric

CBA-100-FN Cell Biolabs 12 assays 679.2 EUR

Spośród 11 testowanych IgG od pacjentów z ALS, 4 indukowały powolny wykładniczy wzrost sygnału HyPer, z maksymalną znormalizowaną fluorescencją w zakresie 0,2-0,5, również indukując podobny wzrost intensywności SypHer, ale o niższej amplitudzie. Żadna z kontrolnych IgG nie wywołała zmian z żadnym ze wskaźników. Ostrą generację ROS wykryto w jednej z trzech badanych próbek ALS z karboksy-H2DCFDA. Obserwowane zjawiska wskazują na potencjalną rolę zapalnych czynników humoralnych, IgG, jako potencjalnych wyzwalaczy aktywacji mikrogleju, o których wiadomo, że występują w późniejszych stadiach ALS. Dlatego ujawnienie kaskady sygnałowej ALS IgG w komórkach mikrogleju może stanowić cenny biomarker molekularny i/lub potencjalny cel terapeutyczny.

AffiAB https://www.AffiAB.com
AffiASSAY https://www.AffiASSAY.com
AffiCHECK https://www.AffiCHECK.com
AffiCLONE https://www.AffiCLONE.com
AffiCLEAN https://www.AffiCLEAN.com
AffiDETECT https://www.AffiDETECT.com
AffiDYE https://www.AffiDYE.com
AffiELISA Kits https://www.AffiELISA.com Kits
AffiEXTRACT https://www.AffiEXTRACT.com
AffiNEURO https://www.AffiNEURO.com
AffiNGS https://www.AffiNGS.com
AffiPCR https://www.AffiPCR.com
AffiPREP https://www.AffiPREP.com
AffiPURE https://www.AffiPURE.com
AffiREC https://www.AffiREC.com
AffiSHIELD https://www.AffiSHIELD.com
AffiSTAIN https://www.AffiSTAIN.com
AffiVET https://www.AffiVET.com

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.