Lipopolisacharyd indukuje ekspresję białka translokatora myszy (18 kDa) poprzez kompleks AP-1 w mikrogleju

Doniesiono, że zapalenie układu nerwowego występuje w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u pacjentów z bólem neuropatycznym, chorobą Alzheimera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Białko translokatorowe 18 kDa TSPO jest wykorzystywane jako cel obrazowania w pozytonowej tomografii emisyjnej do wykrywania zapalenia nerwów, a jego ekspresja jest skorelowana z aktywacją mikrogleju.

Jednak mechanizm leżący u podstaw regulacji transkrypcji Tspo indukowanej zapaleniem nie jest jasny. Tutaj wykazaliśmy, że ekspresja Tspo indukowana lipopolisacharydem (LPS) była aktywowana przez kompleks AP-1 w linii komórek mikrogleju myszy, BV-2. Powalenie c-Fos i c-Jun, składników AP-1, zmniejszało ekspresję Tspo indukowaną przez LPS. Ponadto wzbogacenie Sp1 w proksymalnym regionie promotora Tspo było zwiększone w obecności LPS. Ponadto wiązanie deacetylazy histonowej 1 (HDAC1) z regionem wzmacniacza, który zawiera miejsce AP-1, zostało zmniejszone przez traktowanie LPS, ale nie było znaczących różnic w HDAC1wiązanie z proksymalnym regionem promotora z LPS lub bez. Wyniki te wskazują, że HDAC1 jest zaangażowany nie w proksymalny region promotora, ale w region wzmacniacza.

Nasze badanie ujawniło, że sygnały zapalne indukują rekrutację AP-1 do regionu wzmacniacza, a Sp1 do proksymalnego regionu promotora genu Tspo oraz że Sp1 może regulować podstawową ekspresję Tspo.

  1. W tym badaniu wyselekcjonowano unikalny gatunek cytrusów (Citrus australasica) i wstępnie zbadano jego cechy owoców, związki fenolowe oraz zdolność do hamowania stanów zapalnych.
  2. Owoce limonki paluszkowej wykazywały charakterystyczne cechy kształtu, wielkości, masy, barwy, całkowitej zawartości rozpuszczalnych substancji stałych, pektyn rozpuszczalnych w wodzie, cukrów i kwasów. Łącząc analizę UPLC-HRMS i UPLC-DAD, wstępnie zidentyfikowano i oznaczono 31 związków fenolowych, 1 pochodną sekoirydoidu i 1 glikozyd neolignanowy.
  3. Skład fenolowy lipy paluszkowej wykazywał specyficzność odmianową i tkankową. Ocena przeciwutleniaczy wykazała, że ​​ekstrakty z odmiany limonki paluszkowej 'XiangBin’ wykazywały lepsze właściwości antyoksydacyjne niż odmiana 'LiSiKe’, zwłaszcza w skórce.
  4. Model uwalniania NO indukowanego przez LPS przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że limonki palcowe hamują uwalnianie NO i cytokiny związane z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα .
  5. QRT-PCR ujawnił, że ekstrakty z lipy palcowej łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę iNOS, IL-6, JAK2, TNFα, TLR2, TLR4, IL-1β, NF-κB i indukowaną przez LPS regulację w dół IκBα. Badanie to może poszerzyć naszą wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych i bioaktywnych owoców cytrusowych.

W celu ustalenia skutecznej metody separacji polimetoksyflawonów (PMF) i zbadania mechanizmu przeciwzapalnego monomerów PMF, wybrano odmianę cytrusów bogatą w PMF, Ougan ( Citrus reticulata  cv.  Suavissima ) oraz trzy monomery, w tym nobiletynę , tangeretynę i 5-demetylonobiletynę oczyszczono przez ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami, ekstrakcję do fazy stałej i rozdzielanie metodą szybkiej chromatografii przeciwprądowej.

Do identyfikacji trzech monomerów zastosowano UPLC-MS. UPLC określił czystość 99,87% do nobiletyny, 99,76% do tangeretyny i 98,75% do 5-demetylonobiletyny metodą krzywej standardowej.

Model uwalniania NO indukowanego lipopolisacharydem (LPS) przeprowadzono w mysiej linii komórkowej mikrogleju BV-2. Wyniki pokazały, że monomery PMF hamowały uwalnianie NO i cytokin związanych z zapaleniem, w tym podwyższenie poziomu IL-1β, IL-6 i TNFα. QRT-PCR ujawnił , że PMF łagodziły indukowaną przez LPS regulację w górę poziomu  iNOS ,  IL-6 ,  JAK2 ,  TNF α ,  IL-1β oraz  NF- κ B  i LPS indukowaną w dół regulację  I κ B α , podczas gdy nie wpływały na  TLR1 .  TLR2 ,  TLR4 i  TLR6 . STAT3 ekspresja była hamowana przez tangeretynę i 5-demetylonobiletynę, ale nie przez nobiletynę.

Test Western blot wykazał również tłumienie ekspresji i fosforylacji JAK2 przez wszystkie trzy monomery PMF, podczas gdy fosforylację STAT3 hamowały tangeretynę i 5-demetylonobiletynę. Mechanizm został zweryfikowany przede wszystkim przez inhibitor JAK2 Ruxolitinib i inhibitor STAT3, Stattic.

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym o bardzo szybkim postępie, bez narzędzia diagnostycznego dla fazy przedobjawowej i nadal bez skutecznego leczenia choroby.

Chociaż ALS wpływa na neurony ruchowe, ogólny stan patofizjologiczny wskazuje na pozakomórkowe mechanizmy autonomiczne, w których astrocyty i mikroglej odgrywają kluczową rolę w progresji choroby. Wykazaliśmy już, że IgG z surowic pacjentów z ALS (ALS IgG) indukują przejściowe zmiany wapnia i wzrost ruchliwości kwaśnych pęcherzyków w hodowanych astrocytach szczura.

Mając na uwadze rolę mikrogleju w neurodegeneracji oraz dobrze udokumentowany fakt, że stres oksydacyjny jest jednym z wielu elementów przyczyniających się do choroby, postanowiliśmy zbadać wpływ ALS IgG na aktywację, stres oksydacyjny i system antyoksydacyjny BV- 2 mikrogleju oraz w celu oceny ich ostrego wpływu na nadtlenek cytozolowy, pH i wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS).

Wszystkie testowane IgG ALS (w porównaniu z kontrolną IgG) wywoływały stres oksydacyjny (wzrost poziomu tlenku azotu i wskaźnika peroksydacji lipidów), a następnie uwalniały TNF-α i zwiększały obronę antyoksydacyjną (podwyższenie dysmutazy nadtlenkowej Mn i CuZn, katalazy i reduktaza glutationowa ze spadkiem peroksydazy glutationowej i glutationu) po 24 h leczenia. Zarówno IgG ALS, jak i kontrolna IgG wykazywały tę samą lokalizację na błonie komórek BV-2 po 24 godzinach traktowania. Nadtlenek cytozolu i zmiany pH zostały ocenione odpowiednio za pomocą sond fluorescencyjnych HyPer i SypHer, mając na uwadze, że HyPer również reaguje na zmiany pH.

293AD Cell Line

AD-100 Cell Biolabs 1 vial 365 EUR

293AAV Cell Line

AAV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

293LTV Cell Line

LTV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

293RTV Cell Line

RV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

293/GFP Cell Line

AKR-200 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

A549/GFP Cell Line

AKR-209 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 Cell Biolabs 500 ?g 414 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325 Cell Biolabs 96 assays 1027.2 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4033.2 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135 Cell Biolabs 96 assays 715 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3095 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140 Cell Biolabs 96 assays 750 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3215 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size

CBA-135-T Cell Biolabs 24 assays 518.4 EUR

CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size

CBA-140-T Cell Biolabs 24 assays 547.2 EUR

Collagen-based Cell Contraction Assay

CBA-201 Cell Biolabs 24 assays 420 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127 Cell Biolabs 384 assays 721.2 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127-5 Cell Biolabs 5 x 384 wells 2802 EUR

HIF-1 Alpha Cell Based ELISA Kit

CBA-281 Cell Biolabs 96 assays 734.4 EUR

CytoSelect™ MTT Cell Proliferation Assay

CBA-252 Cell Biolabs 960 assays 320 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125 Cell Biolabs 24 assays 425 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 1820 EUR

Radius™ 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126 Cell Biolabs 96 assays 495 EUR

Radius™ 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2095 EUR

Radius™ 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037 Cell Biolabs 48 assays 445 EUR

Radius™ 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 1895 EUR

CytoSelect™ BrdU Cell Proliferation ELISA Kit

CBA-251 Cell Biolabs 96 assays 455 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Fluorometric)

CBA-250 Cell Biolabs 10 mL 490.8 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130 Cell Biolabs 96 assays 640 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2695 EUR

CytoSelect™ Cell Viability and Cytotoxicity Assay

CBA-240 Cell Biolabs 96 assays 305 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160 Cell Biolabs 24 assays 365 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 1585 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay Kit

CBA-5021 Cell Biolabs 48 assays 575 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145 Cell Biolabs 384 assays 1208.4 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145-5 Cell Biolabs 5 x 384 assays 4681.2 EUR

CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric)

CBA-253 Cell Biolabs 10 mL 320 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Laminin Coated)

CBA-125-LN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

StemTAG PCR Primer Set for Stem Cell Characterization

CBA-303 Cell Biolabs 1 kit 470.4 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 preps)

CBA-155 Cell Biolabs 5 preps 957.6 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Fibronectin Coated)

CBA-125-FN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-COL Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (ECM Array Coated)

CBA-125-ECM Cell Biolabs 24 wells 838.8 EUR

CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit

CBA-254 Cell Biolabs 96 assays 672 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Colorimetric)

CBA-056 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Fluorometric)

CBA-057 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 96-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-LN Cell Biolabs 96 assays 908.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Colorimetric)

CBA-058 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Fluorometric)

CBA-059 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell)

CBA-220 Cell Biolabs 96 assays 540 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Collagen I Coated)

CBA-125-COL Cell Biolabs 24 assays 520 EUR

CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-COL Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-COL Cell Biolabs 96 assays 705 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 x 5 preps)

CBA-155-5 Cell Biolabs 25 preps 3894 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric)

CBA-050 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Fluorometric)

CBA-051 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Invasion (Basement Membrane), Fluorometric

CBA-111 Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric

CBA-100 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric

CBA-100-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-101 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-101-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-102 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-102-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-103 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-103-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-104 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-104-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-105 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-105-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-106 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-106-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Colorimetric

CBA-107 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Fluorometric

CBA-108 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070 Cell Biolabs 48 assays 515 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2275 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071 Cell Biolabs 48 assays 555 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2430 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Colorimetric)

CBA-052 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Fluorometric)

CBA-053 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Colorimetric)

CBA-060 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Fluorometric)

CBA-061 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Invasion Assay (Basement Membrane), Colorimetric

CBA-110 Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Invasion Assay (Basement Membrane), Fluorometric

CBA-112 Cell Biolabs 96 assays 705 EUR

CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (96 assays)

CBA-320 Cell Biolabs 96 assays 440 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model)

CBA-5020 Cell Biolabs 24 assays 495 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Colorimetric

CBA-100-FN Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Fluorometric

CBA-101-FN Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Colorimetric

CBA-100-COL Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Fluorometric

CBA-101-COL Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect 24-Well Cell Migration Assay (5 µm, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-102-T Cell Biolabs 4 assays 358.8 EUR

CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (5 x 96 assays)

CBA-320-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 1885 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Colorimetric Format), Trial Size

CBA-100-T Cell Biolabs 4 assays 240 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-101-T Cell Biolabs 4 assays 240 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (3 µm, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-103-T Cell Biolabs 4 assays 240 EUR

CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size

CBA-130-T Cell Biolabs 24 assays 320 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit

CBA-100-C Cell Biolabs 2 x 12 assays 915 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit

CBA-100-C-5 Cell Biolabs 10 x 12 assays 3950 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit

CBA-101-C Cell Biolabs 2 x 12 assays 915 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit

CBA-106-C Cell Biolabs 2 x 96 assays 1080 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Colorimetric Format), Trial Size

CBA-110-T Cell Biolabs 4 assays 265 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-111-T Cell Biolabs 4 assays 265 EUR

MEF Feeder Cells

CBA-310 Cell Biolabs 1 vial 300 EUR

JK1 Feeder Cells

CBA-315 Cell Biolabs 1 vial 922.8 EUR

SNL Feeder Cells

CBA-316 Cell Biolabs 1 vial 635 EUR

OxiSelect Comet Assay Control Cells

STA-354 Cell Biolabs 1 set 303.6 EUR

Human High Density Lipoprotein-2 (HDL-2)

STA-244 Cell Biolabs 100 µg 540 EUR

MEF Feeder Cells (Neomycin-resistant)

CBA-311 Cell Biolabs 1 vial 553.2 EUR

MEF Feeder Cells (Puromycin-resistant)

CBA-312 Cell Biolabs 1 vial 365 EUR

MEF Feeder Cells (Hygromycin-resistant)

CBA-313 Cell Biolabs 1 vial 553.2 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232 Cell Biolabs 10 assays 345 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232-5 Cell Biolabs 5 x 10 assays 1485 EUR

96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity)

CBA-231 Cell Biolabs 120 assays 560 EUR

96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity)

CBA-231-5 Cell Biolabs 5 x 120 assays 2490 EUR

Cellular Autophagy ELISA Kit (LC3-II Quantitation)

CBA-5117 Cell Biolabs 48 assays 450 EUR

OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD)

STA-326 Cell Biolabs 96 assays 595 EUR

OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD)

STA-326-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2580 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP)

STA-328 Cell Biolabs 96 assays 790.8 EUR

Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining)

CBA-230 Cell Biolabs 50 assays 435 EUR

Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining)

CBA-230-5 Cell Biolabs 5 x 50 assays 1895 EUR

OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD)

STA-327 Cell Biolabs 96 assays 595 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP)

STA-329 Cell Biolabs 96 assays 790.8 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD), Trial Size

STA-326-T Cell Biolabs 32 assays 421.2 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP), Trial Size

STA-328-T Cell Biolabs 32 assays 421.2 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD), Trial Size

STA-327-T Cell Biolabs 32 assays 421.2 EUR

OxiSelect Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP), Trial Size

STA-329-T Cell Biolabs 32 assays 421.2 EUR

OxiSelect™ Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-349 Cell Biolabs 192 assays 475 EUR

96-Well Cellular Senescence Assay Kit (SA-β-gal Activity, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-231-T Cell Biolabs 24 assays 280 EUR

Human Alpha 2 Macroglobulin ELISA Kit

PRB-5033 Cell Biolabs 96 assays 686.4 EUR

Human Beta 2 Microglobulin ELISA Kit

PRB-5038 Cell Biolabs 96 assays 686.4 EUR

AAV-2 Helper Free Packaging System

VPK-402 Cell Biolabs 1 kit 815 EUR

AAV-2 Helper Free Expression System

VPK-410-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1055 EUR

scAAV-2 Helper Free Expression System

VPK-430-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1486.8 EUR

SARS-CoV-2 Nucleocapsid ELISA Kit

VPK-5145 Cell Biolabs 96 assays 660 EUR

SARS-CoV-2 Nucleocapsid ELISA Kit

VPK-5145-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2840 EUR

FAM-FMK - Caspase 2 Detection - 25 Tests

FAM700-1 Cell Technology 25 Tests 225 EUR

FAM-FMK - Caspase 2 Detection - 100 Tests

FAM700-2 Cell Technology 100 Tests 610 EUR

AAV-2 Helper Free Promoterless Expression System

VPK-411-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1055 EUR

2-Methylthio-N6-isopentenyl Adenosine (ms2i6A) ELISA Kit

MET-5105 Cell Biolabs 96 assays 686.4 EUR

AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro)

VPK-415-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1486.8 EUR

AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo)

VPK-416-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1486.8 EUR

AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro)

VPK-417-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1486.8 EUR

AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP)

VPK-418-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1055 EUR

AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin)

VPK-419-SER2 Cell Biolabs 1 kit 1486.8 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 ELISA Kit

VPK-5155 Cell Biolabs 96 assays 660 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 ELISA Kit

VPK-5155-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2840 EUR

Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation)

STA-380 Cell Biolabs 96 assays 545 EUR

Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation)

STA-380-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2345 EUR

CEL-BSA Control

STA-302 Cell Biolabs 100 µg 245 EUR

OxiSelect™ Nε-(carboxyethyl) lysine (CEL) Competitive ELISA Kit

STA-813 Cell Biolabs 96 assays 725 EUR

Apo 3/7 HTS - 100 Tests

APO200-2 Cell Technology 100 Tests 300 EUR

Apo 3/7 HTS - 500 Tests

APO200-3 Cell Technology 500 Tests 880 EUR

Apo 3/7 HTS - 1000 Tests

APO200-4 Cell Technology 1000 Tests 1590 EUR

CytoSelect™ 24-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric)

CBA-080 Cell Biolabs 24 assays 505 EUR

CytoSelect™ 96-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric)

CBA-081 Cell Biolabs 96 assays 525 EUR

CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay

CBA-120 Cell Biolabs 24 assays 595 EUR

CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay

CBA-120-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 2465 EUR

CytoSelect™ 24-Well Wound Healing Assay, Trial Size

CBA-120-T Cell Biolabs 6 assays 295 EUR

CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation)

CBA-150 Cell Biolabs 96 assays 670 EUR

CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation)

CBA-150-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2935 EUR

CytoSelect 96-Well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size

CBA-150-T Cell Biolabs 24 assays 483.6 EUR

Endothelial Tube Formation Assay (In Vitro Angiogenesis Assay)

CBA-200 Cell Biolabs 50 assays 470 EUR

CytoSelect™ 96-well Leukocyte-endothelium Adhesion Kit

CBA-210 Cell Biolabs 100 assays 495 EUR

CytoSelect 96-well Leukocyte-epithelium Adhesion Kit

CBA-211 Cell Biolabs 100 assays 692.4 EUR

CytoSelect™ Leukocyte Transmigration Assay

CBA-212 Cell Biolabs 24 assays 670 EUR

CytoSelect Tumor-endothelium Adhesion Assay

CBA-215 Cell Biolabs 100 assays 692.4 EUR

CytoSelect™ Tumor Transendothelial Migration Assay

CBA-216 Cell Biolabs 24 assays 670 EUR

CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli, Colorimetric Format)

CBA-222 Cell Biolabs 96 assays 595 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

CBA-224 Cell Biolabs 96 assays 620 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan)

CBA-224-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2670 EUR

CytoSelect 96-Well Phagocytosis Assay(Zymosan Substrate), Trial Size

CBA-224-T Cell Biolabs 20 assays 463.2 EUR

CytoSelect™ LDH Cytotoxicity Assay Kit

CBA-241 Cell Biolabs 960 assays 320 EUR

HIF-1 Alpha Sandwich ELISA Kit

CBA-280 Cell Biolabs 96 assays 672 EUR

HIF-1 Alpha DNA Binding Activity Assay Kit

CBA-282 Cell Biolabs 96 assays 762 EUR

StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Red)

CBA-300 Cell Biolabs 100 assays 385 EUR

StemTAG™ Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Colorimetric

CBA-301 Cell Biolabs 100 assays 330 EUR

StemTAG Alkaline Phosphatase Staining and Activity Assay Kit, Colorimetric

CBA-302 Cell Biolabs 2 x 100 assays 769.2 EUR

StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Purple)

CBA-306 Cell Biolabs 100 assays 385 EUR

StemTAG Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Fluorometric

CBA-307 Cell Biolabs 100 assays 540 EUR

StemTAG Alkaline Phosphatase Staining and Activity Assay Kit, Fluorometric

CBA-308 Cell Biolabs 2 x 100 assays 846 EUR

pCMV-GFP-LC3 Expression Vector

CBA-401 Cell Biolabs 100 µL 1243.2 EUR

CytoSelect BrdU Competitive ELISA Kit

CBA-5098 Cell Biolabs 96 assays 651.6 EUR

CytoSelect IdU Competitive ELISA Kit

CBA-5100 Cell Biolabs 96 assays 651.6 EUR

CytoSelect EdU Competitive ELISA Kit

CBA-5101 Cell Biolabs 96 assays 651.6 EUR

Autophagy ELISA Kit (LC3-II Quantitation)

CBA-5116 Cell Biolabs 96 assays 525 EUR

aCella - AChE 100 Tests

CLACHE100-2 Cell Technology 100 Tests 435 EUR

aCella - AChE 500 Tests

CLACHE100-3 Cell Technology 500 Tests 1430 EUR

aCella - AChE 1000 Tests

CLACHE100-4 Cell Technology 1000 Tests 2425 EUR

aCella - TOX 500 Tests

CLATOX100-3 Cell Technology 500 Tests 855 EUR

aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates)

CLATOX100-3L Cell Technology 500 Tests 910 EUR

aCella - TOX 500 Tests (with 5 Lumi Plates + 5 TC Plates)

CLATOX100-3P Cell Technology 500 Tests 965 EUR

aCella - TOX 1000 Tests

CLATOX100-4 Cell Technology 1000 Tests 1650 EUR

Fluoro AChE - 100 tests

AChE100-2 Cell Technology 100 Tests 470 EUR

Fluoro AChE - 500 Tests

AChE100-3 Cell Technology 500 Tests 1870 EUR

Flow Cytometry Cytotoxicity - 100 Tests

ACT100-2 Cell Technology 100 Tests 300 EUR

ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (10 Transductions)

AD-200 Cell Biolabs 10 transductions 325 EUR

ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (50 Transductions)

AD-201 Cell Biolabs 50 transductions 815 EUR

Ultra Pure ADP 1ml

ADP100-2 Cell Technology 1mL 380 EUR

Ultra Pure ADP 5ml

ADP100-3 Cell Technology 5mL 1590 EUR

Null Control Recombinant Adenovirus

ADV-001 Cell Biolabs 50 ?L 888 EUR

?-Galalactosidase Recombinant Adenovirus

ADV-002 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

GFP Recombinant Adenovirus

ADV-004 Cell Biolabs 50 ?L 745 EUR

Cre Recombinant Adenovirus

ADV-005 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Firefly Luciferase Recombinant Adenovirus

ADV-008 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Ras N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus

ADV-145 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Ras V12 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus

ADV-146 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Rac1 Recombinant Adenovirus

ADV-149 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Rac1 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus

ADV-150 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Rac1 L61 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus

ADV-151 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Cdc42 Recombinant Adenovirus

ADV-152 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Cdc42 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus

ADV-153 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Cdc42 L61 (constitutively active) Recombinant Adenovirus

ADV-154 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Rho A N19 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus

ADV-156 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Rho A L63 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus

ADV-157 Cell Biolabs 50 ?L 1069.2 EUR

Mouse Anti-GAPDH Monoclonal Antibody

AKR-001 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-ß-Actin Monoclonal Antibody

AKR-002 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-His Tag Monoclonal Antibody

AKR-003 Cell Biolabs 100 µg 405 EUR

Mouse Anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody

AKR-004 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-GST Tag Monoclonal Antibody

AKR-005 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-HA Tag Monoclonal Antibody

AKR-006 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-Myc Tag Monoclonal Antibody

AKR-007 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody

AKR-008 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-ß-Tubulin Monoclonal Antibody

AKR-009 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

Mouse Anti-GFP Monoclonal Antibody

AKR-020 Cell Biolabs 100 µg 405 EUR

Mouse Anti-RFP Monoclonal Antibody

AKR-021 Cell Biolabs 100 µg 609.6 EUR

β-Galactosidase Staining Kit

AKR-100 Cell Biolabs 1 kit 345 EUR

Phospho Antibody Stripping Solution

AKR-102 Cell Biolabs 1 kit 470.4 EUR

PhosphoBlocker™ Blocking Reagent

AKR-103 Cell Biolabs 1L 265 EUR

PhosphoBlocker™ Blocking Reagent

AKR-104 Cell Biolabs 4L 630 EUR

Phosphoprotein Purification Kit

AKR-105 Cell Biolabs 2 preps 358.8 EUR

Phosphoprotein Purification Kit

AKR-106 Cell Biolabs 5 preps 582 EUR

Rapid GST Inclusion Body Solubilization and Renaturation Kit

AKR-110 Cell Biolabs 1 kit 415 EUR

Spośród 11 testowanych IgG od pacjentów z ALS, 4 indukowały powolny wykładniczy wzrost sygnału HyPer, z maksymalną znormalizowaną fluorescencją w zakresie 0,2-0,5, również indukując podobny wzrost intensywności SypHer, ale o niższej amplitudzie. Żadna z kontrolnych IgG nie wywołała zmian z żadnym ze wskaźników. Ostrą generację ROS wykryto w jednej z trzech badanych próbek ALS z karboksy-H2DCFDA. Obserwowane zjawiska wskazują na potencjalną rolę zapalnych czynników humoralnych, IgG, jako potencjalnych wyzwalaczy aktywacji mikrogleju, o których wiadomo, że występują w późniejszych stadiach ALS. Dlatego ujawnienie kaskady sygnałowej ALS IgG w komórkach mikrogleju może stanowić cenny biomarker molekularny i/lub potencjalny cel terapeutyczny.

AffiAB https://www.AffiAB.com
AffiASSAY https://www.AffiASSAY.com
AffiCHECK https://www.AffiCHECK.com
AffiCLONE https://www.AffiCLONE.com
AffiCLEAN https://www.AffiCLEAN.com
AffiDETECT https://www.AffiDETECT.com
AffiDYE https://www.AffiDYE.com
AffiELISA Kits https://www.AffiELISA.com Kits
AffiEXTRACT https://www.AffiEXTRACT.com
AffiNEURO https://www.AffiNEURO.com
AffiNGS https://www.AffiNGS.com
AffiPCR https://www.AffiPCR.com
AffiPREP https://www.AffiPREP.com
AffiPURE https://www.AffiPURE.com
AffiREC https://www.AffiREC.com
AffiSHIELD https://www.AffiSHIELD.com
AffiSTAIN https://www.AffiSTAIN.com
AffiVET https://www.AffiVET.com

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.