Tylosine A, Evopure, 10mg 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Enramycin A EvoPure®

E018-10MG TOKU-E 10 mg 347.68 EUR
Description: C107H138CI2N26O31

Enramycin A EvoPure®

E018-50MG TOKU-E 50 mg 172.54 EUR
Description: 34438-27-2

Bacitracin A EvoPure®

B015-10MG TOKU-E 10 mg 545.36 EUR
Description: C66H103N17O16S

Cyclosporin A EvoPure®

C042-100MG TOKU-E 100 mg 58.96 EUR
Description: C62H111N11O12

Cyclosporin A EvoPure®

C042-500MG TOKU-E 500 mg 220.66 EUR
Description: C62H111N11O12

Validamycin A EvoPure®

V011-1G TOKU-E 1 g 145.23 EUR
Description: C20H35NO13

Erythromycin A EvoPure®

E027-10MG TOKU-E 10 mg 192.05 EUR
Description: C37H67NO13 · 2H2O

Erythromycin A EvoPure®

E027-250MG TOKU-E 250 mg 104.4 EUR

Cycloheximide A EvoPure®

C123-1G TOKU-E 1 g 107.51 EUR
Description: C15H23NO4

Cycloheximide A EvoPure®

C123-500MG TOKU-E 500 mg 73.7 EUR
Description: C15H23NO4

Anhydroerythromycin A EvoPure®

A079-5MG TOKU-E 5 mg 310.39 EUR
Description: C37H65NO12

Kanamycin A Sulfate EvoPure®

K013-100MG TOKU-E 100mg 225.86 EUR
Description: C18H36N4O11• xH2SO4 (lot specific)

Gentamicin A sulfate EvoPure®

G035-10MG TOKU-E 10 mg 311.7 EUR
Description: C18H36N4O10• xH2SO4 (lot specific)

Erythromycin A enol ether EvoPure®

E025-10MG TOKU-E 10 mg 225.86 EUR
Description: C37H65NO12

Neomycin A Sulfate (Neamine) EvoPure®

N026-10MG TOKU-E 10 mg 237.13 EUR
Description: C12H26N4O6• xH2SO4

Streptidine EvoPure®

S067-100MG TOKU-E 100 mg 334.24 EUR
Description: C8H18N6O4

Sulfamethoxazole related compound A EvoPure®

S063-25MG TOKU-E 25 mg 107.51 EUR
Description: C12H13N3O4S

Sulfamethoxazole related compound A EvoPure®

S063-500MG TOKU-E 500 mg 314.3 EUR
Description: C12H13N3O4S

Enramycin B EvoPure®

E019-10MG TOKU-E 10 mg 414.87 EUR
Description: C108H140Cl2N26O31

Kanamycin B. EvoPure®

K001-100MG TOKU-E 100 mg 54.96 EUR
Description: C18H37N5O10

Pseudo erythromycin A enol ether EvoPure®

P057-5MG TOKU-E 5 mg 406.2 EUR
Description: C37H65NO12

Bacitracin B3 EvoPure®

B060-2MG TOKU-E 2 mg 612.55 EUR
Description: C65H101N17O16S

Bacitracin A1 EvoPure®

B071-2MG TOKU-E 2 mg 913.41 EUR
Description: C66H103N17O16S

Bacitracin B1 EvoPure®

B016-5MG TOKU-E 5 mg 824.11 EUR
Description: C65H101N17O16S

Bacitracin B2 EvoPure®

B017-2MG TOKU-E 2 mg 678.88 EUR
Description: C65H101N17O16S

Bacitracin F EvoPure®

B021-5MG TOKU-E 5 mg 824.11 EUR
Description: C66H98N16O17S

Bacitracin B1 EvoPure®

B016-2MG TOKU-E 2 mg 437.85 EUR
Description: 57762-79-5

Hygromycin B EvoPure®

H010-1G TOKU-E 1 g 141.32 EUR
Description: C20H37N3O13

Hygromycin B EvoPure®

H010-500MG TOKU-E 500 mg 101.88 EUR
Description: C20H37N3O13

Penicillin G EvoPure®

P044-100MG TOKU-E 100 mg 508.08 EUR
Description: C16H18N2O4S

Avermectin B1a EvoPure®

A063-5MG TOKU-E 5 mg 407.07 EUR
Description: C48H72O14

Cyclosporin B EvoPure®

C043-5MG TOKU-E 5 mg 193.78 EUR
Description: C61H109N11O12

Cyclosporin C EvoPure®

C044-5MG TOKU-E 5 mg 215.02 EUR
Description: C62H111N11O13

Cyclosporin D EvoPure®

C045-5MG TOKU-E 5 mg 279.62 EUR
Description: C63H113N11O12

Cyclosporin H EvoPure®

C046-5MG TOKU-E 5 mg 322.53 EUR
Description: C62H111N11O12

G418 Disulfate EvoPure®

G030-1G TOKU-E 1 g 97.11 EUR
Description: C20H40N4O10 • xH2SO4 (lot specific)

G418 Disulfate EvoPure®

G030-5G TOKU-E 5 g 263.58 EUR
Description: C20H40N4O10 • xH2SO4 (lot specific)

Erythromycin B EvoPure®

E021-10MG TOKU-E 10 mg 141.32 EUR
Description: C37H67NO12

Ertapenem sodium EvoPure®

E008-50MG TOKU-E 50 mg 219.79 EUR
Description: C22H24N3O7S • xN/A (lot specific)

Eprinomectin B1b EvoPure®

E052-0.5MG TOKU-E 0.5 mg 236.26 EUR
Description: C49H73NO14

Tylosine A, Evopure, 10mg