Szybki dostęp do wielopodstawionych akryloamidów

Strategia uzyskiwania dostępu do różnych wielopodstawionych akryloamidów z cyklicznych ketonów jest realizowana poprzez katalizowane palladem/norbornenem α-karbamoilację i ipsofunkcjonalizację odpowiednich triflatów enolu. Opracowanie obszernych kokatalizatorów norbornenowych podstawionych drugorzędowym amidem C2 jest kluczem do osiągnięcia pożądanej reaktywności i selektywności.

Łatwo dostępne chlorki karbamoilu służą jako skuteczne elektrofile; w pozycji ipso można zainstalować różne ugrupowania, w tym grupy alkenylowe, wodorowe, alkinylowe, arylowe i alkilowe. Ponadto wykazano, że tandemowe α-karbamoilowanie/ipso-anulowanie daje rusztowania policykliczne zawierające laktam. Przykładem użyteczności tej metody jest usprawnione wytwarzanie antagonisty czynnika aktywującego płytki (PAF).

Kategoryzacja na różnych poziomach abstrakcji ma różne przebiegi czasowe, ale różne poziomy są często rozpatrywane osobno.

  • Kategoryzacja na poziomie nadrzędnym jest zwykle szybsza niż kategoryzacja na poziomie podstawowym przy bardzo szybkich czasach ekspozycji (< 33 ms), podczas gdy kategoryzacja na poziomie podstawowym jest szybsza niż kategoryzacja na poziomie nadrzędnym przy dłuższych czasach ekspozycji.
  • Ta różnica może wynikać z dynamiki konkurencji między poziomami kategoryzacji. Wykorzystując maskowanie podstawienia obiektów, znaleźliśmy odrębny przebieg czasowy efektów maskowania dla każdego poziomu kategoryzacji. Kategoryzacja na poziomie nadrzędnym wykazała efekt maskowania wcześniej niż kategoryzacja na poziomie podstawowym.
  • Jednak, gdy kategoryzacja na poziomie podstawowym po raz pierwszy wykazała efekt maskowania, kategoryzacja na poziomie nadrzędnym została oszczędzona pomimo wcześniejszego efektu maskowania. Ten unikalny wzór sugeruje kompromis między dwoma poziomami kategoryzacji w czasie. Taki efekt wspiera ujęcie kategoryzacji, która zależy od interakcji kodowania percepcyjnego, selektywnej uwagi i konkurencji między poziomami reprezentacji kategorii.
  • Legionella , patogen wodny, jest główną przyczyną choroby legionistów. Dlatego kluczowe znaczenie ma szybkie i dokładne wykrywanie i różnicowanie gatunków  Legionella pneumophila  i innych niż Legionella pneumophila  .
  • W tym badaniu opracowaliśmy łatwy i szybki test amplifikacji polimerazy rekombinazy w połączeniu z opartą na EuNPs immunochromatografią z przepływem bocznym (EuNPs-LFIC-RPA) w celu specyficznego rozróżnienia  Legionella pneumophila  i non- Legionella pneumophila .
  • Zaprojektowaliśmy startery w oparciu o   gen  mip Legionella pneumophila  i gen 5S rRNA nie Legionella pneumophila.
  • Reakcja amplifikacji polimerazy rekombinazy może zakończyć się w ciągu 10 minut w 37°C, a produkty amplifikacji można było wykryć w ciągu 5 minut za pomocą pasków EuNPs-LFIC. Używając czytnika fluorescencyjnych pasków testowych, wyniki ilościowe osiągnięto poprzez odczytanie natężenia sygnału barwnego na paskach.
  • Czułość wynosiła 1,6 × 101  CFU/ml, a liniowa standardowa krzywa liniowa wykreślona z czytnika pasków testowych miała współczynnik korelacji do oznaczania  Legionella pneumophila  ( R2  0,9516). 
  • Pełna zgodność na obecność lub brak  Legionella pneumophila  przez EuNPs-LFIC-RPA i qPCR wyniosła 97,32% ( κ  = 0,79, 95% CI), zgodnie z analizą praktycznych próbek wody (  = 112). W skrócie, praca ta pokazuje wykonalność EuNPs-LFIC-RPA w skutecznym i szybkim monitorowaniu  Legionella pneumophila  i non- Legionella pneumophila  w próbkach wody.

Eksperci radiolodzy mogą szybko wyodrębnić podstawową wiedzę o obrazie medycznym po mniej niż drugiej ekspozycji, co prowadzi do klasyfikacji diagnostycznej obrazów ponad szansą.

Większość z tych prac skupiała się na zadaniach radiologicznych (takich jak mammografia przesiewowa) i obecnie nie jest jasne, czy ten wzorzec wyników i natura ekspertyzy wzrokowej leżącej u podstaw tej zdolności mają zastosowanie do patologii, innej dziedziny obrazowania medycznego wymagającej wizualnej interpretacji diagnostycznej.

Aby dokładniej scharakteryzować wykrywanie, lokalizację i diagnostykę obrazów medycznych, w badaniu tym zbadano ruchy gałek ocznych i podejmowanie decyzji diagnostycznych, gdy patolodzy byli krótko eksponowani na cyfrowe obrazy całych slajdów z biopsji melanocytowej skóry. Dwunastu rezydentów (N = 5), kolegi (N = 5) i patologów (N = 2) z doświadczeniem w interpretacji dermatopatologii krótko obejrzało 48 przypadków przedstawionych przez 500 ms każdy, a my prześledziliśmy ich ruchy gałek ocznych w kierunku nieprawidłowości histologicznych, ich zdolność do klasyfikować obrazy jako zawierające lub nie zawierające inwazyjnego czerniaka oraz ich zdolność do lokalizowania krytycznych obszarów obrazu.

Wyniki wykazały szybkie przesuwanie się oczu w kierunku krytycznych nieprawidłowości podczas oglądania obrazów, wysoką czułość i swoistość diagnostyczną oraz zaskakująco dokładną zdolność do lokalizowania krytycznych diagnostycznych obszarów obrazu. Co więcej, gdy patolodzy fiksowali krytyczne obszary wzrokiem, mieli większe prawdopodobieństwo, że uda im się zlokalizować ten obszar na zarysie obrazu. Wyniki omówiono w odniesieniu do modeli interpretacji obrazów medycznych i innowacyjnych metod monitorowania i oceny rozwoju wiedzy podczas edukacji medycznej i szkoleń.

Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wywołana przez koronawirus 2 zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), rozprzestrzeniła się na całym świecie.

Zgłoszono wiele wariantów SARS-CoV-2, z których niektóre mają zwiększoną zdolność przenoszenia i/lub zmniejszoną podatność na szczepionki. Istnieje pilna potrzeba opracowania wariantów fenotypowania w celu nadzoru epidemiologicznego krążących linii. Sekwencjonowanie całego genomu jest złotym standardem identyfikacji wariantów SARS-CoV-2, co stanowi główne wąskie gardło w krajach rozwijających się.

Uproszczenie metodologiczne mogłoby zwiększyć wykonalność i skuteczność nadzoru epidemiologicznego. Opracowaliśmy nowy multipleksowy PCR w czasie rzeczywistym z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) do wykrywania wariantów SARS-CoV-2 z mutacjami genu S. Ta metoda typowania multipleks PCR została opracowana w celu wykrycia 9 mutacji za pomocą specyficznych starterów i sond (ΔHV 69/70, K417T, K417N, L452R, E484K, E484Q, N501Y, P681H i P681R) przeciwko domenie wiążącej receptor białka wypustek Warianty SARS-CoV-2.  Analizy in silico  wykazały wysoką specyficzność testów. Stwierdzono, że wyniki typowania wariantów wzbudzających obawy (VOC) są wysoce specyficzne dla zamierzonych celów, bez zaobserwowania reaktywności krzyżowej z innymi wirusami górnych dróg oddechowych.

Feline Coronavirus Antigen (FCoV Ag) Rapid Test Kit

HG006 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-96tests Abbexa 96 tests 362.5 EUR

BVDV Ag Rapid Test Kit

T41131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen/Feline Coronavirus Antigen/Feline Giardiasis Antigen (FeliD-3 Ag) Rapid Test Kit (FPV/FCoV/GIA Ag)

HG031 EnoGene 10 Tests/Kit 17.5 EUR

Giardia Ag Rapid Test Kit

HG034 EnoGene 10 Tests/Kit 22.4 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Canine Heartworm Ag (CHW Ag) Rapid Test Kit

HG037 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Rotavirus Ag (CRV Ag) Rapid Test Kit

HG040 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Adenovirus Ag (CAV Ag) Rapid Test Kit

HG038 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

FCV& FHV Ag Rapid Test Card

C11591 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Swine Transmissible Gastroenteritis Ag Rapid Test Kit

T31081 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Feline Corona Virus Antigen (FCoV Ag) Test Kit (Fluorescence Lateral Flow Immunoassay)

HG023 EnoGene 10 Tests/Kit 70 EUR

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Rapid Test Kit

HG001 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag) Rapid Test Kit

HG003 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Herpesvirus Antigen (FHV Ag) Rapid Test Kit

HG005 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) Rapid Test Kit

HG030 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

Peste des petits ruminants (PRRV) Ag Rapid Test Kit

T41151 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Lead Rapid Test Kit

700001 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag) Rapid Test Kit

HG002 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Influenza virus Antigen (CIV Ag) Rapid Test Kit

HG028 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen (FeLv Ag) Rapid Test Kit

HG029 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Canine Relaxin Antigen (RLN Ag) Rapid Pregnancy Test Kit

HG043 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) Ag Rapid Test Kit

T31091 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Estriol Rapid Test Kit

100058 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen (FPV Ag) Rapid Test Kit

HG004 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Neomycin Rapid Test Kit

100010 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Colistin Rapid Test Kit

100026 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Flunixin Rapid Test Kit

100028 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Melamine Rapid Test Kit

400002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Paraquat Rapid Test Kit

N002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbaryl Rapid Test Kit

N007 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Fipronil Rapid Test Kit

N013 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Estradiol Rapid Test Kit

100055 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Natamycin Rapid Test Kit

101305 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Cefalexin Rapid Test Kit

E1012 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11621 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11622 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-200l Abbexa 200 µl 262.5 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Lincomycin Rapid Test Kit

100005 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

100011 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Spiramycin Rapid Test Kit

100031 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Avermectin Rapid Test Kit

100045 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Bacitracin Rapid Test Kit

100046 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

100061 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Olaquindox Rapid Test Kit

100062 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metamizole Rapid Test Kit

100064 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Pirlimycin Rapid Test Kit

100066 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Macrolides Rapid Test Kit

100323 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Albendazol Rapid Test Kit

300001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Cyromazine Rapid Test Kit

N006 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbofuran Rapid Test Kit

N010 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-1ml Abbexa 1 ml 487.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-200l Abbexa 200 µl 325 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

100032 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

100059 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

100060 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

100334 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

100335 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

E1020 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

N001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

N004 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-100l Abbexa 100 µl 287.5 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-1ml Abbexa 1 ml 625 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-200l Abbexa 200 µl 450 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

100008 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Streptomycin Rapid Test Kit

100012 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

100047 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Erythromycin Rapid Test Kit

100065 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Trimethoprim Rapid Test Kit

100070 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

102205 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

E1014 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Imidacloprid Rapid Test Kit

N005 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Thiamethoxam Rapid Test Kit

N008 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

*Rapid HiEnterococci Test Kit

K017-1KT EWC Diagnostics 1 unit 5.03 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100006 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Dexamethasone Rapid Test Kit

100044 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Betamethasone Rapid Test Kit

100067 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100307 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Cefalosporins Rapid Test Kit

E1011 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metronidazole Rapid Test Kit

E1025 Ring Biotechnology Co 72T 200 EUR

Chlorothalonil Rapid Test Kit

N003 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Dermatophytosis Rapid Test Kit

C10901 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-1ml Abbexa 1 ml 412.5 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100014 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100314 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

E1705 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

AIV Ab Rapid Test Kit

T20191 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

PCV Ab Rapid Test Kit

T30051 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Fluoroquinolones Rapid Test Kit

100009 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Quinolones Rapid Test Kit Kit

100309 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

LYME Ab Rapid Test Kit

HG035 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

PRRS Ab Rapid Test Kit

T30021 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

BVDV Ab Rapid Test Kit

T40131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-100l Abbexa 100 µl 1750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-1ml Abbexa 1 ml 23750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-200l Abbexa 200 µl 6000 EUR

CCBTS 5in1 Rapid Test Kit

100056 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Melamine Rapid Test Kit Card (test cassette)

C400002 Ring Biotechnology Co 50T 85 EUR

Quinolone rapid test strip Fluoroquinolone rapid test strip

LSY-20047 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-1ml Abbexa 1 ml 4200 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-200l Abbexa 200 µl 1225 EUR

TriTest BTG Rapid Test Kit

100071 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest CCB Rapid Test Kit

100072 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest SQT Rapid Test Kit

100336 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest TME Rapid Test Kit

100337 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest MDL Rapid Test Kit

100338 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest CAC Rapid Test Kit

N017 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Canine Influenza Virus(CIV) Ag Rapid Test card

LSY-20092 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-96tests Abbexa 96 tests 262.5 EUR

Flu A & Flu B & Covid-19 Ag Rapid Test

GF101A3 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 Test/kit Ask for price

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Beta Lactams Rapid Test Kit

100001 Ring Biotechnology Co 96T 80 EUR

Benzoic Acid Rapid Test Kit

100030 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

QuaTest MTST Rapid Test Kit

100052 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

QuaTest BTPL Rapid Test Kit

100053 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Bisphenol A Rapid Test Kit

100068 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

QuaTest DEMN Rapid Test Kit

100339 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

QuaTest BTSC Rapid Test Kit

103018 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

400001 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Fumonisin FB Rapid Test Kit

600003 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

*Rapid HiColiform™ Test Kit

K016-1KT EWC Diagnostics 1 unit 4.74 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Methadone (MTD) Rapid Test Kit

abx092215-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-1ml Abbexa 1 ml 4200 EUR

Oxycodone (OXY) Rapid Test Kit

abx092232-200l Abbexa 200 µl 1225 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Lysergide (LSD) Rapid Test Kit

abx092238-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Ofloxacin (OFL) Rapid Test Kit

abx092282-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Toxoplasma Ab Rapid Test Kit

T30141 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-200l Abbexa 200 µl 475 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-100l Abbexa 100 µl 275 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-1ml Abbexa 1 ml 612.5 EUR

Florfenicol (FF) Rapid Test Kit

abx092113-200l Abbexa 200 µl 437.5 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Transferrin (Tf) Rapid Test Kit

abx092254-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Ferritin Rapid Test Kit

abx472037-96tests Abbexa 96 tests 237.5 EUR

QuaTest BTSCef Rapid Test Kit

100054 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Ochratoxin OTA Rapid Test Kit

600005 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-200l Abbexa 200 µl 731.25 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-1ml Abbexa 1 ml 475 EUR

Total Aflatoxin Rapid Test Kit

abx092054-200l Abbexa 200 µl 312.5 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Amphetamine (AMP) Rapid Test Kit

abx092191-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Chikungunya IgM Rapid Test Kit

abx092259-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Pefloxacin (PLFX) Rapid Test Kit

abx092283-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-100l Abbexa 100 µl 200 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Sulfadiazine (SD) Rapid Test Kit

abx092287-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Chlamydia Rapid Test Kit

abx472013-96tests Abbexa 96 tests 250 EUR

Zearalenone ZEA Rapid Test Kit

400004 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Meat Lincomycin Rapid Test Kit

510005 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

Meat Macrolides Rapid Test Kit

510023 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

Meat Olaquindox Rapid Test Kit

510035 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

MONO Rapid Test

IMO-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Metody typowania oparte na PCR zostały następnie poddane walidacji przy użyciu sekwencjonowania całego genomu i komercyjnego zestawu, który zastosowano do próbek klinicznych od 250 pacjentów z COVID-19 z Tajwanu. Badanie przesiewowe tych próbek pozwoliło na identyfikację trendów epidemicznych w odstępach czasu, w tym B.1.617.2 w trzeciej fali epidemii na Tajwanie. Ta strategia typowania PCR umożliwiła wykrycie pięciu głównych wariantów budzących obawy, a także zapewniła test PCR typu open source, który można szybko wdrożyć w laboratoriach na całym świecie w celu wzmocnienia nadzoru pod kątem lokalnego pojawiania się i rozprzestrzeniania B.1.1.7, B. Warianty 1.351, P.1 i B.1.617.2 oraz cztery mutacje Omicron na białku wypustek (ΔHV 69/70, K417N, N501Y, P681H).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.