Szybki dostęp do wielopodstawionych akryloamidów

Strategia uzyskiwania dostępu do różnych wielopodstawionych akryloamidów z cyklicznych ketonów jest realizowana poprzez katalizowane palladem/norbornenem α-karbamoilację i ipsofunkcjonalizację odpowiednich triflatów enolu. Opracowanie obszernych kokatalizatorów norbornenowych podstawionych drugorzędowym amidem C2 jest kluczem do osiągnięcia pożądanej reaktywności i selektywności.

Łatwo dostępne chlorki karbamoilu służą jako skuteczne elektrofile; w pozycji ipso można zainstalować różne ugrupowania, w tym grupy alkenylowe, wodorowe, alkinylowe, arylowe i alkilowe. Ponadto wykazano, że tandemowe α-karbamoilowanie/ipso-anulowanie daje rusztowania policykliczne zawierające laktam. Przykładem użyteczności tej metody jest usprawnione wytwarzanie antagonisty czynnika aktywującego płytki (PAF).

Kategoryzacja na różnych poziomach abstrakcji ma różne przebiegi czasowe, ale różne poziomy są często rozpatrywane osobno.

  • Kategoryzacja na poziomie nadrzędnym jest zwykle szybsza niż kategoryzacja na poziomie podstawowym przy bardzo szybkich czasach ekspozycji (< 33 ms), podczas gdy kategoryzacja na poziomie podstawowym jest szybsza niż kategoryzacja na poziomie nadrzędnym przy dłuższych czasach ekspozycji.
  • Ta różnica może wynikać z dynamiki konkurencji między poziomami kategoryzacji. Wykorzystując maskowanie podstawienia obiektów, znaleźliśmy odrębny przebieg czasowy efektów maskowania dla każdego poziomu kategoryzacji. Kategoryzacja na poziomie nadrzędnym wykazała efekt maskowania wcześniej niż kategoryzacja na poziomie podstawowym.
  • Jednak, gdy kategoryzacja na poziomie podstawowym po raz pierwszy wykazała efekt maskowania, kategoryzacja na poziomie nadrzędnym została oszczędzona pomimo wcześniejszego efektu maskowania. Ten unikalny wzór sugeruje kompromis między dwoma poziomami kategoryzacji w czasie. Taki efekt wspiera ujęcie kategoryzacji, która zależy od interakcji kodowania percepcyjnego, selektywnej uwagi i konkurencji między poziomami reprezentacji kategorii.
  • Legionella , patogen wodny, jest główną przyczyną choroby legionistów. Dlatego kluczowe znaczenie ma szybkie i dokładne wykrywanie i różnicowanie gatunków  Legionella pneumophila  i innych niż Legionella pneumophila  .
  • W tym badaniu opracowaliśmy łatwy i szybki test amplifikacji polimerazy rekombinazy w połączeniu z opartą na EuNPs immunochromatografią z przepływem bocznym (EuNPs-LFIC-RPA) w celu specyficznego rozróżnienia  Legionella pneumophila  i non- Legionella pneumophila .
  • Zaprojektowaliśmy startery w oparciu o   gen  mip Legionella pneumophila  i gen 5S rRNA nie Legionella pneumophila.
  • Reakcja amplifikacji polimerazy rekombinazy może zakończyć się w ciągu 10 minut w 37°C, a produkty amplifikacji można było wykryć w ciągu 5 minut za pomocą pasków EuNPs-LFIC. Używając czytnika fluorescencyjnych pasków testowych, wyniki ilościowe osiągnięto poprzez odczytanie natężenia sygnału barwnego na paskach.
  • Czułość wynosiła 1,6 × 101  CFU/ml, a liniowa standardowa krzywa liniowa wykreślona z czytnika pasków testowych miała współczynnik korelacji do oznaczania  Legionella pneumophila  ( R2  0,9516). 
  • Pełna zgodność na obecność lub brak  Legionella pneumophila  przez EuNPs-LFIC-RPA i qPCR wyniosła 97,32% ( κ  = 0,79, 95% CI), zgodnie z analizą praktycznych próbek wody (  = 112). W skrócie, praca ta pokazuje wykonalność EuNPs-LFIC-RPA w skutecznym i szybkim monitorowaniu  Legionella pneumophila  i non- Legionella pneumophila  w próbkach wody.

Eksperci radiolodzy mogą szybko wyodrębnić podstawową wiedzę o obrazie medycznym po mniej niż drugiej ekspozycji, co prowadzi do klasyfikacji diagnostycznej obrazów ponad szansą.

Większość z tych prac skupiała się na zadaniach radiologicznych (takich jak mammografia przesiewowa) i obecnie nie jest jasne, czy ten wzorzec wyników i natura ekspertyzy wzrokowej leżącej u podstaw tej zdolności mają zastosowanie do patologii, innej dziedziny obrazowania medycznego wymagającej wizualnej interpretacji diagnostycznej.

Aby dokładniej scharakteryzować wykrywanie, lokalizację i diagnostykę obrazów medycznych, w badaniu tym zbadano ruchy gałek ocznych i podejmowanie decyzji diagnostycznych, gdy patolodzy byli krótko eksponowani na cyfrowe obrazy całych slajdów z biopsji melanocytowej skóry. Dwunastu rezydentów (N = 5), kolegi (N = 5) i patologów (N = 2) z doświadczeniem w interpretacji dermatopatologii krótko obejrzało 48 przypadków przedstawionych przez 500 ms każdy, a my prześledziliśmy ich ruchy gałek ocznych w kierunku nieprawidłowości histologicznych, ich zdolność do klasyfikować obrazy jako zawierające lub nie zawierające inwazyjnego czerniaka oraz ich zdolność do lokalizowania krytycznych obszarów obrazu.

Wyniki wykazały szybkie przesuwanie się oczu w kierunku krytycznych nieprawidłowości podczas oglądania obrazów, wysoką czułość i swoistość diagnostyczną oraz zaskakująco dokładną zdolność do lokalizowania krytycznych diagnostycznych obszarów obrazu. Co więcej, gdy patolodzy fiksowali krytyczne obszary wzrokiem, mieli większe prawdopodobieństwo, że uda im się zlokalizować ten obszar na zarysie obrazu. Wyniki omówiono w odniesieniu do modeli interpretacji obrazów medycznych i innowacyjnych metod monitorowania i oceny rozwoju wiedzy podczas edukacji medycznej i szkoleń.

Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wywołana przez koronawirus 2 zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), rozprzestrzeniła się na całym świecie.

Zgłoszono wiele wariantów SARS-CoV-2, z których niektóre mają zwiększoną zdolność przenoszenia i/lub zmniejszoną podatność na szczepionki. Istnieje pilna potrzeba opracowania wariantów fenotypowania w celu nadzoru epidemiologicznego krążących linii. Sekwencjonowanie całego genomu jest złotym standardem identyfikacji wariantów SARS-CoV-2, co stanowi główne wąskie gardło w krajach rozwijających się.

Uproszczenie metodologiczne mogłoby zwiększyć wykonalność i skuteczność nadzoru epidemiologicznego. Opracowaliśmy nowy multipleksowy PCR w czasie rzeczywistym z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) do wykrywania wariantów SARS-CoV-2 z mutacjami genu S. Ta metoda typowania multipleks PCR została opracowana w celu wykrycia 9 mutacji za pomocą specyficznych starterów i sond (ΔHV 69/70, K417T, K417N, L452R, E484K, E484Q, N501Y, P681H i P681R) przeciwko domenie wiążącej receptor białka wypustek Warianty SARS-CoV-2.  Analizy in silico  wykazały wysoką specyficzność testów. Stwierdzono, że wyniki typowania wariantów wzbudzających obawy (VOC) są wysoce specyficzne dla zamierzonych celów, bez zaobserwowania reaktywności krzyżowej z innymi wirusami górnych dróg oddechowych.

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 115.2 EUR

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Ciprofloxacin (CPFX) Rapid Test Kit

abx092066-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 128 EUR

Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Pig Parvovirus Antibody Rapid Test Kit

abx092074-50tests Abbexa 50 tests 385.2 EUR

Aflatoxin Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092054-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit

UNCOV-20 UnScience 20T/kit 186 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092043-50tests Abbexa 50 tests 410.4 EUR

Quinolones Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092046-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092056-50tests Abbexa 50 tests 510 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092040-50tests Abbexa 50 tests 326.4 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092042-50tests Abbexa 50 tests 360 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092051-50tests Abbexa 50 tests 493.2 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092048-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092047-50tests Abbexa 50 tests 661.2 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092052-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092053-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-1 UnScience 1T 9.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

NOVATest Antigen Rapid Kit (NOVA Test)

nCov-500 Atlas Link Technology 20 Tests 162 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092045-50tests Abbexa 50 tests 427.2 EUR

Human Echovirus (ECHO) IgM Rapid Test Kit

abx092093-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Toxoplasma (TOX) IgG Rapid Test Kit

abx092098-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092055-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092050-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092041-10tests Abbexa 10 tests 360 EUR

Human Rubella Virus (RV) IgG Rapid Test Kit

abx092097-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Human Rabies Virus (HRV) IgG Rapid Test Kit

abx092100-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Human Hantavirus (HV) IgM / IgG Rapid Test Kit

abx092094-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Hepatitis A Virus IgG Rapid Test Kit

abx092012-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

Human Enterovirus 71 (EV71) IgM Rapid Test Kit

abx092091-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092044-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Furaltadone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092035-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Furazolidone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092036-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Cattle and Goat Hydatid Antibody Rapid Test Kit

abx092072-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Human Helicobacter Pylori (HP) IgG Rapid Test Kit

abx092090-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Nitrofurazone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092038-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgG Rapid Test Kit

abx092079-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgM Rapid Test Kit

abx092080-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Procalcitonin rapid test (Colloidal Gold)

abx095264-80Units Abbexa 80 Units 1144.8 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgG Rapid Test Kit

abx092081-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgM Rapid Test Kit

abx092082-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Avian Influenza H5N1 Virus Antibody Rapid Test Kit

abx092075-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Aminohydantoin Hydrochloride Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092037-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Human Treponema Pallidum (TP) Antibody Rapid Test Kit

abx092101-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Hepatitis A Virus (HAV) IgM Rapid Test Kit

abx092085-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Hepatitis E Virus (HEV) IgG Rapid Test Kit

abx092088-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Hepatitis E Virus (HEV) IgM Rapid Test Kit

abx092089-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Rotavirus group A (Rota A) Rapid Test Kit

abx092092-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Rabies Virus Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092033-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Human Mycobacterium Tuberculosis (MT) IgG Rapid Test Kit

abx092084-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Parvovirus B19 (HPV-B19) IgM Rapid Test Kit

abx092076-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Chlamydia Rapid Test Device (Swab/Urine)

173-8537306 Abbott 20 Tests/Kit 300 EUR

Metody typowania oparte na PCR zostały następnie poddane walidacji przy użyciu sekwencjonowania całego genomu i komercyjnego zestawu, który zastosowano do próbek klinicznych od 250 pacjentów z COVID-19 z Tajwanu. Badanie przesiewowe tych próbek pozwoliło na identyfikację trendów epidemicznych w odstępach czasu, w tym B.1.617.2 w trzeciej fali epidemii na Tajwanie. Ta strategia typowania PCR umożliwiła wykrycie pięciu głównych wariantów budzących obawy, a także zapewniła test PCR typu open source, który można szybko wdrożyć w laboratoriach na całym świecie w celu wzmocnienia nadzoru pod kątem lokalnego pojawiania się i rozprzestrzeniania B.1.1.7, B. Warianty 1.351, P.1 i B.1.617.2 oraz cztery mutacje Omicron na białku wypustek (ΔHV 69/70, K417N, N501Y, P681H).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.