Ocena działania PowerChek SARS-CoV-2, grypa A i B

Ciężki ostry zespół oddechowy, koronawirus-2 (SARS-CoV-2) i wirusy grypy mogą stanowić ogromne wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Oceniliśmy wydajność zestawu PowerChek SARS-CoV-2, Influenza A & B Multiplex Real-time PCR Kit (PowerChek; Kogene Biotech, Seul, Korea) w porównaniu z panelami oddechowymi BioFire 2 i 2.1 (RP2 i RP2.1; bioMérieux, Marcy l’Étoile, Francja), przy użyciu 147 wymazów z nosogardzieli.

Granica wykrywalności (LOD) testu PowerChek została określona przy użyciu standardów SARS-CoV-2, wirusa grypy A i B RNA. Wartości LOD testu PowerChek dla SARS-CoV-2 i grypy A i B wynosiły odpowiednio 1,12, 1,24 i 0,61 kopii/μl. Dodatnie i ujemne zgodności procentowe testu PowerChek w porównaniu z RP2 i RP2.1 wyniosły 97,5% (39/40) i 100% (107/107) dla SARS-CoV-2; 100% (39/39) i 100% (108/108) na grypę A; oraz 100% (35/35) i 100% (112/112) odpowiednio dla grypy B. Wydajność testu PowerChek była porównywalna z wydajnością RP2 i RP2.1 w wykrywaniu SARS-CoV-2 oraz grypy A i B, co sugeruje jego zastosowanie w diagnozowaniu infekcji SARS-CoV-2 i grypy.

Multipleksowe testy amplifikacji kwasów nukleinowych, które jednocześnie wykrywają wiele patogenów układu oddechowego w jednej próbce wymazu z nosogardzieli (NPS), są szeroko stosowane w szybkiej diagnostyce klinicznej.

 • Oceniliśmy panel oddechowy Allplex (RP) 1, 2, 3 oraz test BioFire FilmArray RP pod kątem wykrywania patogenów układu oddechowego z próbek NPS. Ogółem uwzględniono 181 próbek NPS uzyskanych od pacjentów z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych w okresie pozagrypowym (sierpień-grudzień 2019 r.).
 • Allplex RP 1, 2 i 3 wykrył 154 próbki pozytywne dla wirusów układu oddechowego, podczas gdy BioFire FilmArray wykrył wirusy w 98 próbkach.
 • Współinfekcję dwoma lub większą liczbą wirusów wykryto w 41 i 17 próbkach NPS odpowiednio przez Allplex RP i BioFire FilmArray RP. W przypadku adenowirusów Allplex RP 1 wykrył 31 próbek, w porównaniu z 34 przez BioFire FilmArray. W sumie 64 próbki NPS dały wynik pozytywny dla ludzkiego enterowirusa (HEV) i ludzkiego rinowirusa (HRV) na Allplex RP, w przeciwieństwie do 39 HEV/HRV na BioFire FilmArray.
 • Wskaźniki wykrywalności wirusa paragrypy (PIV-1-4) różniły się w obu systemach. Najbardziej rozbieżne wyniki zaobserwowano dla próbek NPS z wysokimi wartościami progowymi cyklu uzyskanymi przez Allplex RP. Badanie to wykazało zgodne działanie Allplex RP 1, 2, 3 i BioFire FilmArray RP w jednoczesnym wykrywaniu wielu wirusów układu oddechowego.
 • Zakaźna biegunka jest globalnym problemem zdrowotnym w pediatrii; dlatego kluczowe znaczenie ma szybkie i dokładne wykrywanie enteropatogenów. Oceniliśmy panel BioFire FilmArray Gastrointestinal (GI) za pomocą porównawczych testów laboratoryjnych.

Prospektywnie pobrano i przebadano próbki kału od pacjentów pediatrycznych z biegunką.

Jako metodę porównawczą dla bakterii zbadano hodowlę, konwencjonalną reakcję PCR dla biegunki  E. coli oraz test Allplex GI-Bacteria(I). Do analizy rozbieżności zastosowano panel bakteryjny dojelitowy BD MAX. Jako metodę porównawczą dla wirusa zastosowano panel BD MAX Enteric Virus Panel i immunochromatografię, a do analizy rozbieżności zastosowano test Allplex GI-Virus Assay.

„Prawdziwie dodatni” został zdefiniowany jako dodatni wynik hodowli i/lub dodatni wynik z więcej niż dwóch testów molekularnych. Spośród 184 przebadanych próbek kału 93 (50,5%) było rzeczywiście pozytywnych dla 128 patogenów, a 31 (16,9%) było pozytywnych dla wielu patogenów. Panel BioFire GI wykrył 123 patogeny w 90 próbkach. Panel BioFire GI wykazał czułość 100% dla 12 celów i swoistość >95% dla 16 celów. Ogólny odsetek dodatnich wyników i odsetek wielu patogenów wśród pacjentów w grupie bez chorób podstawowych był istotnie wyższy niż w grupie z chorobą hematologiczną (57,0% vs. 28,6% (  = 0,001) i 20,4% vs. 4,8% ( p = 0,02)). Panel BioFire GI zapewnia kompleksowe wyniki w ciągu 2 godzin i może być przydatny do szybkiej identyfikacji enteropatogenów

Wdrożyliśmy BioFireFilmArray Meningitis/Encephalitis Panel (MEP) ze wskazówkami dotyczącymi stosowania w oparciu o wiek pacjenta, liczbę białych krwinek (WBC) w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) i stan układu odpornościowego.

Oceniono wyniki MEP w okresie 2 lat (od 1.01.2017 do 31.12.18) i oceniono znaczenie kliniczne pozytywnych wyników MEP u pacjentów z WBC ≤10 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ogółem 12% (51/453) MEP było dodatnich, a 4/184 (2%) dodatnich w przypadku osób z obniżoną odpornością (bez IC) z ≤ 10 WBCs w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Wśród pozytywnych wyników u pacjentów bez IC z ≤10 krwinkami białych krwinek w płynie mózgowo-rdzeniowym żaden nie został oceniony jako istotny klinicznie. Cztery z 6 wyników u pacjentów z obniżoną odpornością i ≤10 leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym były istotne klinicznie. Zbędne testy były powszechne, a przestrzeganie wytycznych mogłoby bezpiecznie zmniejszyć zużycie przez posłów do Parlamentu Europejskiego o 41% oszczędności > 56 000 USD. Stosowanie się do wytycznych było słabe i można bezpiecznie uniknąć stosowania MEP u dorosłych bez IC z <10 CSF WBC, ale klinicznie istotne wyniki wystąpiły u pacjentów z IC z niską liczbą krwinek białych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wsparcie decyzji klinicznych może ograniczyć niepotrzebne testy i skutkować znacznymi oszczędnościami kosztów

Potencjalny współkrążenie SARS-CoV-2, grypy i wirusa RSV może stanowić bezprecedensowe wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Tutaj porównaliśmy wydajność zestawu PowerChek SARS-CoV-2, grypy A&B, RSV Multiplex Real-time PCR Kit (PowerChek) do jednoczesnego wykrywania SARS-CoV-2, grypy A i B oraz syncytialnego wirusa oddechowego z wydajnością Panel oddechowy BioFire 2.1 (RP2.1) wykorzystujący 175 próbek wymazów z nosogardzieli (NPS).

Protein G Beads (25ml)

Alphabioregen 5ml 0.1 EUR

Stepped Micro Tip (includes Interface Washers)

0-120-0005 Biologics 4 mm 483 EUR

Tapered Micro Tips

0-120-0007 Biologics 3 mm 344 EUR

Tapered Micro Tips 5 mm Diameter Tapered Titanium Micro Tip

0-120-0008 Biologics 5 mm 358 EUR

10 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0009 Biologics 10 mm 504 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0010 Biologics 13 mm 595 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0011 Biologics 13 mm 533 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0012 Biologics 19 mm 639 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0013 Biologics 19 mm 570 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0014 Biologics 25 mm 682 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0015 Biologics 25 mm 614 EUR

Flat Replaceable Tips 13 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0016 Biologics 13 mm 86 EUR

Flat Replaceable Tips 19 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0017 Biologics 19 mm 92 EUR

Flat Replaceable Tips 25 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0018 Biologics 25 mm 100 EUR

Titanium Cup Tip, 250 ml

0-120-0019 Biologics 250 ml 1377 EUR

Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

0-120-0021 Biologics each 113 EUR

Continuous Flow Chamber

0-120-0026 Biologics each 774 EUR

Interface Washers 1.5” Diameter, 5/Pkg

0-120-003 Biologics 1.5'' Diameter 31 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0032 Biologics 13 mm 301 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0033 Biologics 13 mm 362 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0034 Biologics 19 mm 315 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0035 Biologics 19 mm 375 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0036 Biologics 25 mm 328 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0037 Biologics 25 mm 389 EUR

KoldPod, 1.5ml Micro Tube

0-120-0038 Biologics 1.5 ml 152 EUR

KoldPod, 15ml Conical Tube

0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

KoldPod, 50ml Conical Tube

0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

SONABOZ Sound Abating Chamber

0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

OMNICON® Zone Reader, 210-240V/50-60Hz

0-131-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 35200 EUR

OMNI-Noculator Peni Cylinder Filler, 210-240V/50-60Hz

0-134-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 32200 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Manual Hopper

0-144-0002 Biologics each 5406 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Motorized Hopper, 100-240V/50-60Hz

0-144-0003 Biologics 100-240V/50-60Hz 6254 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Chamfered Face

0-144-0006 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 412 EUR

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom 602 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002 Biotium 1UG 527 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 594 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug

00002-100ug Biotium 100uG 132 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

00003-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

00004-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

00005-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

00006-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

00007-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®594 100ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

00009-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®633 100ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

SARS-CoV-2 Indicator Cell Line for RNA Replication - GFP Reporter only

0001-PP-001 IBT Bioservices 1 cell line (can order x amount) 12000 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1 Biotium 1MG 193 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1-1 Biotium EA 193 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011 Biotium 500uG 376 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011-1 Biotium EA 376 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012 Biotium 500uG 394 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012-1 Biotium EA 394 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013 Biotium 10ST 436 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013-1 Biotium EA 436 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014 Biotium 10ST 494 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015 Biotium 500uG 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016 Biotium 10ST 560 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016-1 Biotium EA 560 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017 Biotium 500uG 455 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017-1 Biotium EA 455 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

00018-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555 100ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-100 Polysciences Europe GmbH 100g 101.52 EUR

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-500 Polysciences Europe GmbH 500g 270 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020 Biotium 1MG 298 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020-1 Biotium 20ST 298 EUR

Biotin-cAMP, 50 ug

00020-1-1 Biotium EA 414 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021 Biotium 1MG 331 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021-1 Biotium 20ST 331 EUR

Biotin-cGMP, 20x50 ug

00021-1-1 Biotium EA 447 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022 Biotium 1MG 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022-1 Biotium 20ST 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 20x50 ug

00022-1-1 Biotium EA 647 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023 Biotium 1MG 285 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023-1 Biotium EA 285 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 100 EUR

Staurosporine

00025-1 Biotium EA 100 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026 Biotium 500uG 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 100 ug

00026-100ug Biotium 1UG 132 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027 Biotium 300 364 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027-1 Biotium EA 364 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028 Biotium 100U 466 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028-1 Biotium EA 466 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030 Biotium 300U 364 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030-1 Biotium EA 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032 Biotium 300ST 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032-1 Biotium EA 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033-1 Biotium EA 364 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T-1 Biotium EA 101 EUR

CF®488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 136 EUR

CF®488A-cAMP

00036-1 Biotium EA 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037-1 Biotium EA 136 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T Biotium 50U 118 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T-1 Biotium EA 118 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064 Biotium 1U 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T Biotium 1U 108 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T-1 Biotium EA 108 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068-1 Biotium EA 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069-1 Biotium EA 236 EUR

Sox2 Adenovirus (Human)

000691A ABM 750 μl 375 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079 Biotium 100ug 280 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079-1 Biotium EA 280 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083-1 Biotium EA 111 EUR

EOS-C (3+)-EiP Adenovirus

000834A ABM 1.0 ml 375 EUR

EOS-S (4+)-EiP Adenovirus

000835A ABM 1.0 ml 375 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087 Biotium 1mg 119 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087-1 Biotium EA 119 EUR

Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200)

00096-100 Polysciences Europe GmbH 100g 139.32 EUR

ACTH (Human)

001-01 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 86.4 EUR

[D-Arg8]-ACTH (4-10) (Human)

001-03 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 129.6 EUR

ACTH (1-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine)

001-06 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 36.72 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (17-34) (Human)

001-08 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 206.28 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (84-110) (Human)

001-09 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 280.8 EUR

Survivin 2B (80-88) (Human)

001-11 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 189 EUR

ACTH (7-38) / Corticotropin Inhibiting Peptide (CIP) (Human)

001-12 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

ACTH (18-39) / CLIP (Human)

001-14 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

AdipoRon / Adiponectin Receptor Antagonist

001-16 PHOENIX PEPTIDE 1 mg 108 EUR

IDE Inhibitor, 6bK

001-17 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 336.96 EUR

GLP-1 Enhancer, N55

001-18 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 405 EUR

ACTH (22-39) / β-Cell Tropin

001-20 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 81 EUR

ACTH (Rat, Mouse)

001-21 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 114.48 EUR

Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine)

001-23 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 140.4 EUR

[Cys0]-GPR-38-A (384-412)

001-24 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 214.92 EUR

CORS 26 (43-66)

001-26 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

[Cys0]-GPR-134 (301-324) (Human)

001-27 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 189 EUR

Dodatnia zgodność procentowa i ujemna zgodność procentowa testu PowerChek w porównaniu z RP2.1 były następujące: 100% (40/40) i 100% (135/135) dla SARS-CoV-2; 100% (39/39) i 100% (136/136) na grypę A; 100% (35/35) i 100% (140/140) na grypę B; i 93,1% (27/29) i 100% (146/146) odpowiednio dla RSV. Limit wykrywalności (LOD) uzyskano za pomocą standardów RNA dla każdego wirusa, a wartości LOD testu PowerChek dla SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV wynosiły 0,36, 1,24, 0,09 i 0,63 kopii/μl , odpowiednio. Nasze wyniki pokazują, że test PowerChek jest czuły i dokładny w wykrywaniu SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV, co sugeruje, że test ten może być cennym narzędziem diagnostycznym, gdy SARS-CoV-2, grypa i RSV są w obiegu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.