Ocena działania PowerChek SARS-CoV-2, grypa A i B

Ciężki ostry zespół oddechowy, koronawirus-2 (SARS-CoV-2) i wirusy grypy mogą stanowić ogromne wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Oceniliśmy wydajność zestawu PowerChek SARS-CoV-2, Influenza A & B Multiplex Real-time PCR Kit (PowerChek; Kogene Biotech, Seul, Korea) w porównaniu z panelami oddechowymi BioFire 2 i 2.1 (RP2 i RP2.1; bioMérieux, Marcy l’Étoile, Francja), przy użyciu 147 wymazów z nosogardzieli.

Granica wykrywalności (LOD) testu PowerChek została określona przy użyciu standardów SARS-CoV-2, wirusa grypy A i B RNA. Wartości LOD testu PowerChek dla SARS-CoV-2 i grypy A i B wynosiły odpowiednio 1,12, 1,24 i 0,61 kopii/μl. Dodatnie i ujemne zgodności procentowe testu PowerChek w porównaniu z RP2 i RP2.1 wyniosły 97,5% (39/40) i 100% (107/107) dla SARS-CoV-2; 100% (39/39) i 100% (108/108) na grypę A; oraz 100% (35/35) i 100% (112/112) odpowiednio dla grypy B. Wydajność testu PowerChek była porównywalna z wydajnością RP2 i RP2.1 w wykrywaniu SARS-CoV-2 oraz grypy A i B, co sugeruje jego zastosowanie w diagnozowaniu infekcji SARS-CoV-2 i grypy.

Multipleksowe testy amplifikacji kwasów nukleinowych, które jednocześnie wykrywają wiele patogenów układu oddechowego w jednej próbce wymazu z nosogardzieli (NPS), są szeroko stosowane w szybkiej diagnostyce klinicznej.

 • Oceniliśmy panel oddechowy Allplex (RP) 1, 2, 3 oraz test BioFire FilmArray RP pod kątem wykrywania patogenów układu oddechowego z próbek NPS. Ogółem uwzględniono 181 próbek NPS uzyskanych od pacjentów z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych w okresie pozagrypowym (sierpień-grudzień 2019 r.).
 • Allplex RP 1, 2 i 3 wykrył 154 próbki pozytywne dla wirusów układu oddechowego, podczas gdy BioFire FilmArray wykrył wirusy w 98 próbkach.
 • Współinfekcję dwoma lub większą liczbą wirusów wykryto w 41 i 17 próbkach NPS odpowiednio przez Allplex RP i BioFire FilmArray RP. W przypadku adenowirusów Allplex RP 1 wykrył 31 próbek, w porównaniu z 34 przez BioFire FilmArray. W sumie 64 próbki NPS dały wynik pozytywny dla ludzkiego enterowirusa (HEV) i ludzkiego rinowirusa (HRV) na Allplex RP, w przeciwieństwie do 39 HEV/HRV na BioFire FilmArray.
 • Wskaźniki wykrywalności wirusa paragrypy (PIV-1-4) różniły się w obu systemach. Najbardziej rozbieżne wyniki zaobserwowano dla próbek NPS z wysokimi wartościami progowymi cyklu uzyskanymi przez Allplex RP. Badanie to wykazało zgodne działanie Allplex RP 1, 2, 3 i BioFire FilmArray RP w jednoczesnym wykrywaniu wielu wirusów układu oddechowego.
 • Zakaźna biegunka jest globalnym problemem zdrowotnym w pediatrii; dlatego kluczowe znaczenie ma szybkie i dokładne wykrywanie enteropatogenów. Oceniliśmy panel BioFire FilmArray Gastrointestinal (GI) za pomocą porównawczych testów laboratoryjnych.

Prospektywnie pobrano i przebadano próbki kału od pacjentów pediatrycznych z biegunką.

Jako metodę porównawczą dla bakterii zbadano hodowlę, konwencjonalną reakcję PCR dla biegunki  E. coli oraz test Allplex GI-Bacteria(I). Do analizy rozbieżności zastosowano panel bakteryjny dojelitowy BD MAX. Jako metodę porównawczą dla wirusa zastosowano panel BD MAX Enteric Virus Panel i immunochromatografię, a do analizy rozbieżności zastosowano test Allplex GI-Virus Assay.

„Prawdziwie dodatni” został zdefiniowany jako dodatni wynik hodowli i/lub dodatni wynik z więcej niż dwóch testów molekularnych. Spośród 184 przebadanych próbek kału 93 (50,5%) było rzeczywiście pozytywnych dla 128 patogenów, a 31 (16,9%) było pozytywnych dla wielu patogenów. Panel BioFire GI wykrył 123 patogeny w 90 próbkach. Panel BioFire GI wykazał czułość 100% dla 12 celów i swoistość >95% dla 16 celów. Ogólny odsetek dodatnich wyników i odsetek wielu patogenów wśród pacjentów w grupie bez chorób podstawowych był istotnie wyższy niż w grupie z chorobą hematologiczną (57,0% vs. 28,6% (  = 0,001) i 20,4% vs. 4,8% ( p = 0,02)). Panel BioFire GI zapewnia kompleksowe wyniki w ciągu 2 godzin i może być przydatny do szybkiej identyfikacji enteropatogenów

Wdrożyliśmy BioFireFilmArray Meningitis/Encephalitis Panel (MEP) ze wskazówkami dotyczącymi stosowania w oparciu o wiek pacjenta, liczbę białych krwinek (WBC) w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) i stan układu odpornościowego.

Oceniono wyniki MEP w okresie 2 lat (od 1.01.2017 do 31.12.18) i oceniono znaczenie kliniczne pozytywnych wyników MEP u pacjentów z WBC ≤10 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ogółem 12% (51/453) MEP było dodatnich, a 4/184 (2%) dodatnich w przypadku osób z obniżoną odpornością (bez IC) z ≤ 10 WBCs w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Wśród pozytywnych wyników u pacjentów bez IC z ≤10 krwinkami białych krwinek w płynie mózgowo-rdzeniowym żaden nie został oceniony jako istotny klinicznie. Cztery z 6 wyników u pacjentów z obniżoną odpornością i ≤10 leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym były istotne klinicznie. Zbędne testy były powszechne, a przestrzeganie wytycznych mogłoby bezpiecznie zmniejszyć zużycie przez posłów do Parlamentu Europejskiego o 41% oszczędności > 56 000 USD. Stosowanie się do wytycznych było słabe i można bezpiecznie uniknąć stosowania MEP u dorosłych bez IC z <10 CSF WBC, ale klinicznie istotne wyniki wystąpiły u pacjentów z IC z niską liczbą krwinek białych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wsparcie decyzji klinicznych może ograniczyć niepotrzebne testy i skutkować znacznymi oszczędnościami kosztów

Potencjalny współkrążenie SARS-CoV-2, grypy i wirusa RSV może stanowić bezprecedensowe wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Tutaj porównaliśmy wydajność zestawu PowerChek SARS-CoV-2, grypy A&B, RSV Multiplex Real-time PCR Kit (PowerChek) do jednoczesnego wykrywania SARS-CoV-2, grypy A i B oraz syncytialnego wirusa oddechowego z wydajnością Panel oddechowy BioFire 2.1 (RP2.1) wykorzystujący 175 próbek wymazów z nosogardzieli (NPS).

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 594 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002-100ug Biotium 100uG 193.2 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF488a

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF488a

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF594

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF594

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin

00010-1 Biotium 1MG 201.6 EUR

Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

00011 Biotium 500uG 440.4 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-bungarotoxin

00012 Biotium 500uG 459.6 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00013 Biotium 10ST 500.4 EUR

Tetramethylrhodamine-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00014 Biotium 10ST 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (500ug)

00015 Biotium 500uG 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (10x50ug)

00016 Biotium 10ST 627.6 EUR

Biotin-xx-a-bungarotoxin

00017 Biotium 500uG 519.6 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt:

00020 Biotium 1MG 376.8 EUR

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00020-1 Biotium 20ST 501.6 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt:

00021 Biotium 1MG 412.8 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00021-1 Biotium 20ST 537.6 EUR

Cyanine 644-cAMP:

00022 Biotium 1MG 589.2 EUR

Cyanine 644-cAMP: (20x50ug)

00022-1 Biotium 20ST 750 EUR

Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

00023 Biotium 1MG 337.2 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 166.8 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF543

00026 Biotium 500uG 592.8 EUR

Rhodamine phalloidin 300u

00027 Biotium 300 414 EUR

Biotin-xx-phalloidin

00028 Biotium 100U 513.6 EUR

Fluorescein-phalloidin

00030 Biotium 300U 414 EUR

Rhodamine 110 phalloidin

00032 Biotium 300ST 414 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas-Red) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 414 EUR

Phalloidin, CF405M

00034 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF405M

00034-T Biotium 50U 159.6 EUR

CF488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 206.4 EUR

CF640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 206.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF647

00041 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF647

00041-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF488A

00042 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF488A

00042-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF543

00043 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF543

00043-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF568

00044 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF568

00044-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF594

00045 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF594

00045-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF633

00046 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF633

00046-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660R

00047 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660R

00047-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680R

00048 Biotium 300U 559.2 EUR

Phalloidin, CF680R

00048-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF350

00049 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF350

00049-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF640R

00050 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF640R

00050-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF532

00051 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF532

00051-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660C

00052 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660C

00052-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680

00053 Biotium 300U 559.2 EUR

Dodatnia zgodność procentowa i ujemna zgodność procentowa testu PowerChek w porównaniu z RP2.1 były następujące: 100% (40/40) i 100% (135/135) dla SARS-CoV-2; 100% (39/39) i 100% (136/136) na grypę A; 100% (35/35) i 100% (140/140) na grypę B; i 93,1% (27/29) i 100% (146/146) odpowiednio dla RSV. Limit wykrywalności (LOD) uzyskano za pomocą standardów RNA dla każdego wirusa, a wartości LOD testu PowerChek dla SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV wynosiły 0,36, 1,24, 0,09 i 0,63 kopii/μl , odpowiednio. Nasze wyniki pokazują, że test PowerChek jest czuły i dokładny w wykrywaniu SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV, co sugeruje, że test ten może być cennym narzędziem diagnostycznym, gdy SARS-CoV-2, grypa i RSV są w obiegu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.