Determination of prophylactic and therapeutic effectiveness of probiotic strain Escherichia coli 39-SN

Obecnie istotne jest zachowanie i wychowanie zdrowych, dobrze rozwiniętych nowonarodzonych zwierząt przystosowanych do nowych warunków, które stanowią podstawę do zwiększenia wydajności chowu zwierząt. Choroby przewodu pokarmowego powodują główne straty młodych zwierząt. Ostre choroby przewodu pokarmowego cieląt, jagniąt, prosiąt i kurcząt są w Kazachstanie szeroko rozpowszechnione.

Badanie ma na celu opracowanie konkurencyjnej kompozycji leczniczej i profilaktycznej opartej na probiotycznych szczepach bakterii. W badaniach uwzględniono nowoczesne certyfikowane i standaryzowane badania biochemiczne, mikrobiologiczne, biologii molekularnej . Właściwości morfologiczne, kulturowe i biochemiczne kultur badano zgodnie z ogólnie przyjętymi schematami. Do matematycznej obróbki wyników wykorzystano standardowe metody wyznaczania średnich i ich błędów średnich.

Najczęstszymi metodami zwalczania chorób u młodych zwierząt są antybiotyki, sulfonamidy i nitrofurany. Jednak stosowanie środków przeciwbakteryjnych często prowadzi do śmierci normalnej mikroflory, zaburzania mikrobiocenozy przewodu pokarmowego, pojawienia się drobnoustrojów o oporności na leki oraz obniżenia jakości produktu. W związku z tym bardzo istotny jest kierunek biotechnologii zaangażowany w rozwój i tworzenie przyjaznych dla środowiska preparatów mikrobiologicznych o skuteczności profilaktycznej. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej probiotycznego szczepu  Escherichia coli  39-SN.

Białko  C zawierające TIR  (TcpC) uropatogennego  szczepu Escherichia coli  CFT073 moduluje odporność wrodzoną poprzez zakłócanie receptora Toll-podobnego i kaskady sygnalizacji zapalnej NALP3.

 • Podczas infekcji dróg moczowych patogen napotyka na nabłonkowe i wrodzone komórki odpornościowe i replikuje się o kilka rzędów wielkości. W związku z tym przeanalizowaliśmy, czy te typy komórek, a także gęstość patogenu, indukują niedawno zdefiniowany promotor genu CFT073  tcpC  do tłumienia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.
 • Stosując konstrukty reporterowe stwierdziliśmy, że linia komórek uroepitelialnych T24/83 i linia komórek monocytowych THP-1 indukowały  promotor tcpC  . Różnicowanie monocytowych komórek THP-1 do makrofagów zwiększyło ich potencjał włączania promotora. Związany z komórkami CFT073 wykazywał najwyższą aktywność promotora. Ponieważ potas stanowi najliczniejszy jon wewnątrzkomórkowy i jest wydzielany w celu indukowania inflamasomu NLRP3, przetestowaliśmy jego zdolność do aktywacji  promotora tcpC  .
 • Potas indukował promotor z wysoką wydajnością. Sód, który jest wzbogacony w korze nerek, powodując przeciwbakteryjne nadmierne zasolenie, również indukował  promotor tcpC  . Wreszcie gęstość bakterii modulowała   aktywność promotora tcpC .
 • W poszukiwaniu białek regulujących promotor odkryliśmy, że białko wiążące DNA H-NS tłumi aktywność promotora. Podsumowując, różne typy komórek i sole obecne w nerkach są w stanie indukować  promotor tcpC  i mogą wyjaśniać mechanizm indukcji TcpC podczas infekcji nerek uropatogennymi  szczepami E. coli .
 • Odporna na karbapenemy Escherichia coli (E. coli) wzbudza coraz większe zainteresowanie na całym świecie, zwłaszcza pod względem oporności na imipenem (IMP).
 • Mechanizm molekularny oporności na IMP pozostaje niejasny. To badanie miało na celu zbadanie mechanizmów oporności IMP u E. coli. Wrażliwy szczep Sx181-0-1 został zaindukowany do szczepów opornych przez adaptacyjną ewolucję laboratoryjną.

Spektrum lekooporności mierzono metodą dyfuzji krążkowej i rozcieńczenia w mikrobulionie.

Do analizy niesynonimicznych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (nsSNP) między pierwotnym szczepem podatnym a szczepem opornym zastosowano sekwencjonowanie i resekwencjonowanie całego genomu.

Poziomy ekspresji tych genów z nsSNPs zidentyfikowano za pomocą ilościowej PCR w czasie rzeczywistym (RT-qPCR). W indukowanym 15 pokoleniu pojawił się fenotyp oporności (czas indukcji = 183 godz.). Sx181-32 i Sx181-256, które miały minimalne hamujące stężenia IMP wynoszące 8 i 64 µg mL-1, zostały wyizolowane podczas ciągłej podhodowli odpowiednio wystawionej na rosnące stężenia IMP. Zaobserwowano dziewiętnaście nsSNP zarówno w Sx181-32, jak i Sx181-256, w tym rpsU, sdaC, zwf, ttuC, araJ, dacC, mrdA, secF, dacD, lpxD, mrcB, ftsI, envZ i dwa nieznane geny funkcji (orf01892 i orf01 ).

Spośród tych 15 genów pięć genów (dacC, mrdA, lpxD, mrcB i ftsI) było głównie zaangażowanych w syntezę ściany komórkowej. mrdA (V338A, L378P i M574I) i mrcB (P784L, A736V i T708A) miały odpowiednio trzy podstawienia aminokwasów. Poziomy ekspresji rpsU, ttuC i orf01933 były podwyższone zarówno w Sx181-32, jak i Sx181-256 w porównaniu z Sx181-0-1. Poziomy ekspresji tych genów były podwyższone w Sx181-256, z wyjątkiem araJ. Bakterie rozwinęły oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez regulację różnych procesów biologicznych, wśród których najbardziej zaangażowana jest synteza ściany komórkowej (dacC, mrdA, lpxD, mrcB i ftsI). Połączone mutacje genów mrdA, envZ i ftsI mogą zwiększać oporność na IMP. Nasze badanie może lepiej zrozumieć mechanizm molekularny leżący u podstaw oporności E. coli na IMP.

Enterotoksygenne szczepy Escherichia coli (ETEC) są główną przyczyną biegunki u dzieci i podróżnych.

Opracowanie skutecznych szczepionek przeciwko tej heterologicznej grupie okazało się trudne ze względu na zróżnicowaną naturę toksyn i adhezyn, które determinują ich patologię.

Opracowano multiwalentną szczepionkę kandydującą przy użyciu platformy wakcynologicznej wieloepitopowego antygenu fuzyjnego (MEFA) i wykazano, że skutecznie wywołuje szerokie reakcje ochronne w postaci przeciwciał u myszy i świń . Jednak w tych systemach nie zmierzono bezpośredniej ochrony przed kolonizacją jelita cienkiego przez ETEC. Wiadomo, że kolonizacja szczepów ETEC jest czynnikiem decydującym o wynikach choroby i jest zależna od adhezyny.

JM108 Escherichia coli Strains

S0105 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Top10F Escherichia coli Strains

S0024 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TG1 Escherichia coli Strains

S0026 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB101 Escherichia coli Strains

S0031 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10B Escherichia coli Strains

S0032 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10Bac Escherichia coli Strains

S0033 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl2 Escherichia coli Strains

S0034 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl3 Escherichia coli Strains

S0035 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183 Escherichia coli Strains

S0036 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM110 Escherichia coli Strains

S0037 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ER2566 Escherichia coli Strains

S0039 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SURE Escherichia coli Strains

S0041 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DB3.1 Escherichia coli Strains

S0043 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TransB Escherichia coli Strains

S0045 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Trans110 Escherichia coli Strains

S0046 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

MC1061 Escherichia coli Strains

S0047 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

T1 Escherichia coli Strains

S0048 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI300 Escherichia coli Strains

S0050 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BW25113 Escherichia coli Strains

S0051 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 Escherichia coli Strains

S0053 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI400 Escherichia coli Strains

S0087 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K802 Escherichia coli Strains

S0089 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB2151 Escherichia coli Strains

S0122 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM109 (DE3) Escherichia coli Strains

S0025 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

M15 (pREP4) Escherichia coli Strains

S0027 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL1-Blue Escherichia coli Strains

S0028 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL10-Gold Escherichia coli Strains

S0029 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) Escherichia coli Strains

S0040 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2-Blue Escherichia coli Strains

S0103 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) Escherichia coli Strains

S0106 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21/ pREP4 Escherichia coli Strains

S0123 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami B (DE3) Escherichia coli Strains

S0019 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami 2 (DE3) Escherichia coli Strains

S0021 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ArcticExpress (DE3) RP Escherichia coli Strains

S0023 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K-12 MG1655 Escherichia coli Strains

S0042 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SM10 位pir Escherichia coli Strains

S0049 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 CodonPlus (DE3) Escherichia coli Strains

S0054 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0095 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tac-mCherry/ MG1655 Escherichia coli Strains

S0114 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) -2 Escherichia coli Strains

S0115 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 (DE3) / pREP4 Escherichia coli Strains

S0124 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183/ pAdEasy-1 Escherichia coli Strains

S0125 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Rosetta-gami-B (DE3) Escherichia coli Strains

S0020 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Rosetta-gami (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0022 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2 blue MRF'-1 Escherichia coli Strains

S0030 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

S17-1 位pir Escherichia coli Strains

S0038 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2 Blue MRF'-2 Escherichia coli Strains

S0044 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami 2 (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0055 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami B (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0099 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH5伪 位pir Escherichia coli Strains

S0120 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-1ml Abbexa 1 ml 861.6 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-1ml Abbexa 1 ml 710.4 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli Agmatinase (speB)

1-CSB-EP001447ENM Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Ribokinase (rbsK)

1-CSB-EP019397ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENVe1 Cusabio
 • 872.40 EUR
 • 510.00 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1266.00 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 615.60 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Exopolyphosphatase (ppx)

1-CSB-EP365319ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Human Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx052493-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Cow Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx055785-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Escherichia coli Protein (ECP) Protein

20-abx066464 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx102354 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1528.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx218321 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Escherichia coli Adenosine deaminase (add)

1-CSB-EP001268ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate cyclase (cyaA)

1-CSB-CF355580ENV Cusabio
 • 1158.00 EUR
 • 798.00 EUR
 • 858.00 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-CF360926ENL Cusabio
 • 1690.80 EUR
 • 819.60 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Malate dehydrogenase (mdh)

1-CSB-EP013623ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Peptide deformylase (def)

1-CSB-EP017707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoserine phosphatase (serB)

1-CSB-EP018938ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Oxidoreductase YdhF (ydhF)

1-CSB-EP300544ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glutaminase 1 (glsA1)

1-CSB-EP302868ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Antitoxin RelB (relB)

1-CSB-EP314742ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-EP314858ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli DNA ligase (ligA)

1-CSB-EP322745ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Metalloprotease LoiP (loiP)

1-CSB-EP326582ENV Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein yebF (yebF)

1-CSB-EP329240ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoenolpyruvate synthase (ppsA)

1-CSB-EP332921ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-EP340707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transketolase 1 (tktA)

1-CSB-EP340865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP348292EOD(M) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoheptose isomerase (gmhA)

1-CSB-EP352401ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP357589ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transaldolase B (talB)

1-CSB-EP359086ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-EP359693ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Methionine aminopeptidase (map)

1-CSB-EP360042ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-EP360926ENL1 Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytidylate kinase (cmk)

1-CSB-EP363865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli LexA repressor (lexA)

1-CSB-EP363985ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate kinase (adk)

1-CSB-RP163274Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoenolpyruvate carboxylase (ppc)

1-CSB-RP183374Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glycerol kinase (glpK)

1-CSB-RP184074Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Dihydrodipicolinate synthase (dapA)

1-CSB-RP185174Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-1 (trxA)

1-CSB-RP186674Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-YP314858ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

W tym badaniu opracowaliśmy niechirurgiczny model kolonizacji królików, aby zbadać ochronę immunologiczną przed kolonizacją ETEC u królików. Przetestowaliśmy zdolność antygenu adhezyny opartego na szczepionce MEFA, w połączeniu z adiuwantem dmLT, do indukowania szerokich odpowiedzi immunologicznych i ochrony przed kolonizacją jelita cienkiego królika przez ETEC. Nasze wyniki wskazują, że kandydat na szczepionkę, antygen MEFA, wywołuje u królików przeciwciała, które reagują na siedem adhezyn zawartych w jego konstrukcji i chroni przed kolonizacją szczepu prowokacyjnego, który konsekwentnie kolonizuje naiwne króliki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.