Determination of prophylactic and therapeutic effectiveness of probiotic strain Escherichia coli 39-SN

Obecnie istotne jest zachowanie i wychowanie zdrowych, dobrze rozwiniętych nowonarodzonych zwierząt przystosowanych do nowych warunków, które stanowią podstawę do zwiększenia wydajności chowu zwierząt. Choroby przewodu pokarmowego powodują główne straty młodych zwierząt. Ostre choroby przewodu pokarmowego cieląt, jagniąt, prosiąt i kurcząt są w Kazachstanie szeroko rozpowszechnione.

Badanie ma na celu opracowanie konkurencyjnej kompozycji leczniczej i profilaktycznej opartej na probiotycznych szczepach bakterii. W badaniach uwzględniono nowoczesne certyfikowane i standaryzowane badania biochemiczne, mikrobiologiczne, biologii molekularnej . Właściwości morfologiczne, kulturowe i biochemiczne kultur badano zgodnie z ogólnie przyjętymi schematami. Do matematycznej obróbki wyników wykorzystano standardowe metody wyznaczania średnich i ich błędów średnich.

Najczęstszymi metodami zwalczania chorób u młodych zwierząt są antybiotyki, sulfonamidy i nitrofurany. Jednak stosowanie środków przeciwbakteryjnych często prowadzi do śmierci normalnej mikroflory, zaburzania mikrobiocenozy przewodu pokarmowego, pojawienia się drobnoustrojów o oporności na leki oraz obniżenia jakości produktu. W związku z tym bardzo istotny jest kierunek biotechnologii zaangażowany w rozwój i tworzenie przyjaznych dla środowiska preparatów mikrobiologicznych o skuteczności profilaktycznej. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej probiotycznego szczepu  Escherichia coli  39-SN.

Białko  C zawierające TIR  (TcpC) uropatogennego  szczepu Escherichia coli  CFT073 moduluje odporność wrodzoną poprzez zakłócanie receptora Toll-podobnego i kaskady sygnalizacji zapalnej NALP3.

  • Podczas infekcji dróg moczowych patogen napotyka na nabłonkowe i wrodzone komórki odpornościowe i replikuje się o kilka rzędów wielkości. W związku z tym przeanalizowaliśmy, czy te typy komórek, a także gęstość patogenu, indukują niedawno zdefiniowany promotor genu CFT073  tcpC  do tłumienia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.
  • Stosując konstrukty reporterowe stwierdziliśmy, że linia komórek uroepitelialnych T24/83 i linia komórek monocytowych THP-1 indukowały  promotor tcpC  . Różnicowanie monocytowych komórek THP-1 do makrofagów zwiększyło ich potencjał włączania promotora. Związany z komórkami CFT073 wykazywał najwyższą aktywność promotora. Ponieważ potas stanowi najliczniejszy jon wewnątrzkomórkowy i jest wydzielany w celu indukowania inflamasomu NLRP3, przetestowaliśmy jego zdolność do aktywacji  promotora tcpC  .
  • Potas indukował promotor z wysoką wydajnością. Sód, który jest wzbogacony w korze nerek, powodując przeciwbakteryjne nadmierne zasolenie, również indukował  promotor tcpC  . Wreszcie gęstość bakterii modulowała   aktywność promotora tcpC .
  • W poszukiwaniu białek regulujących promotor odkryliśmy, że białko wiążące DNA H-NS tłumi aktywność promotora. Podsumowując, różne typy komórek i sole obecne w nerkach są w stanie indukować  promotor tcpC  i mogą wyjaśniać mechanizm indukcji TcpC podczas infekcji nerek uropatogennymi  szczepami E. coli .
  • Odporna na karbapenemy Escherichia coli (E. coli) wzbudza coraz większe zainteresowanie na całym świecie, zwłaszcza pod względem oporności na imipenem (IMP).
  • Mechanizm molekularny oporności na IMP pozostaje niejasny. To badanie miało na celu zbadanie mechanizmów oporności IMP u E. coli. Wrażliwy szczep Sx181-0-1 został zaindukowany do szczepów opornych przez adaptacyjną ewolucję laboratoryjną.

Spektrum lekooporności mierzono metodą dyfuzji krążkowej i rozcieńczenia w mikrobulionie.

Do analizy niesynonimicznych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (nsSNP) między pierwotnym szczepem podatnym a szczepem opornym zastosowano sekwencjonowanie i resekwencjonowanie całego genomu.

Poziomy ekspresji tych genów z nsSNPs zidentyfikowano za pomocą ilościowej PCR w czasie rzeczywistym (RT-qPCR). W indukowanym 15 pokoleniu pojawił się fenotyp oporności (czas indukcji = 183 godz.). Sx181-32 i Sx181-256, które miały minimalne hamujące stężenia IMP wynoszące 8 i 64 µg mL-1, zostały wyizolowane podczas ciągłej podhodowli odpowiednio wystawionej na rosnące stężenia IMP. Zaobserwowano dziewiętnaście nsSNP zarówno w Sx181-32, jak i Sx181-256, w tym rpsU, sdaC, zwf, ttuC, araJ, dacC, mrdA, secF, dacD, lpxD, mrcB, ftsI, envZ i dwa nieznane geny funkcji (orf01892 i orf01 ).

Spośród tych 15 genów pięć genów (dacC, mrdA, lpxD, mrcB i ftsI) było głównie zaangażowanych w syntezę ściany komórkowej. mrdA (V338A, L378P i M574I) i mrcB (P784L, A736V i T708A) miały odpowiednio trzy podstawienia aminokwasów. Poziomy ekspresji rpsU, ttuC i orf01933 były podwyższone zarówno w Sx181-32, jak i Sx181-256 w porównaniu z Sx181-0-1. Poziomy ekspresji tych genów były podwyższone w Sx181-256, z wyjątkiem araJ. Bakterie rozwinęły oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez regulację różnych procesów biologicznych, wśród których najbardziej zaangażowana jest synteza ściany komórkowej (dacC, mrdA, lpxD, mrcB i ftsI). Połączone mutacje genów mrdA, envZ i ftsI mogą zwiększać oporność na IMP. Nasze badanie może lepiej zrozumieć mechanizm molekularny leżący u podstaw oporności E. coli na IMP.

Enterotoksygenne szczepy Escherichia coli (ETEC) są główną przyczyną biegunki u dzieci i podróżnych.

Opracowanie skutecznych szczepionek przeciwko tej heterologicznej grupie okazało się trudne ze względu na zróżnicowaną naturę toksyn i adhezyn, które determinują ich patologię.

Opracowano multiwalentną szczepionkę kandydującą przy użyciu platformy wakcynologicznej wieloepitopowego antygenu fuzyjnego (MEFA) i wykazano, że skutecznie wywołuje szerokie reakcje ochronne w postaci przeciwciał u myszy i świń . Jednak w tych systemach nie zmierzono bezpośredniej ochrony przed kolonizacją jelita cienkiego przez ETEC. Wiadomo, że kolonizacja szczepów ETEC jest czynnikiem decydującym o wynikach choroby i jest zależna od adhezyny.

JM108 Escherichia coli Strains

S0105 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM110 Escherichia coli Strains

S0037 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM109 (DE3) Escherichia coli Strains

S0025 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

T1 Escherichia coli Strains

S0048 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TG1 Escherichia coli Strains

S0026 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DB3.1 Escherichia coli Strains

S0043 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SURE Escherichia coli Strains

S0041 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 Escherichia coli Strains

S0053 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K802 Escherichia coli Strains

S0089 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB101 Escherichia coli Strains

S0031 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10B Escherichia coli Strains

S0032 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl2 Escherichia coli Strains

S0034 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl3 Escherichia coli Strains

S0035 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Top10F Escherichia coli Strains

S0024 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183 Escherichia coli Strains

S0036 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ER2566 Escherichia coli Strains

S0039 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TransB Escherichia coli Strains

S0045 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

MC1061 Escherichia coli Strains

S0047 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI300 Escherichia coli Strains

S0050 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI400 Escherichia coli Strains

S0087 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB2151 Escherichia coli Strains

S0122 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10Bac Escherichia coli Strains

S0033 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BW25113 Escherichia coli Strains

S0051 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Trans110 Escherichia coli Strains

S0046 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

M15 (pREP4) Escherichia coli Strains

S0027 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) Escherichia coli Strains

S0040 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) Escherichia coli Strains

S0106 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL1-Blue Escherichia coli Strains

S0028 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2-Blue Escherichia coli Strains

S0103 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21/ pREP4 Escherichia coli Strains

S0123 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL10-Gold Escherichia coli Strains

S0029 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SM10 位pir Escherichia coli Strains

S0049 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) -2 Escherichia coli Strains

S0115 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K-12 MG1655 Escherichia coli Strains

S0042 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami B (DE3) Escherichia coli Strains

S0019 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami 2 (DE3) Escherichia coli Strains

S0021 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 (DE3) / pREP4 Escherichia coli Strains

S0124 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0095 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 CodonPlus (DE3) Escherichia coli Strains

S0054 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183/ pAdEasy-1 Escherichia coli Strains

S0125 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2 blue MRF'-1 Escherichia coli Strains

S0030 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

S17-1 位pir Escherichia coli Strains

S0038 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2 Blue MRF'-2 Escherichia coli Strains

S0044 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH5伪 位pir Escherichia coli Strains

S0120 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ArcticExpress (DE3) RP Escherichia coli Strains

S0023 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tac-mCherry/ MG1655 Escherichia coli Strains

S0114 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami 2 (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0055 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Origami B (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0099 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Rosetta-gami-B (DE3) Escherichia coli Strains

S0020 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Rosetta-gami (DE3) pLysS Escherichia coli Strains

S0022 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Recombinant Escherichia coli cysZ Protein (aa 1-253) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02277-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli dapB Protein (aa 1-273) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02308-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4728 EUR

Recombinant Escherichia coli dapB Protein (aa 1-273) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02308-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3342 EUR

Recombinant Escherichia coli dapB Protein (aa 1-273) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02308-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2287.2 EUR

Recombinant Escherichia coli dapD Protein (aa 1-274) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02325-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4728 EUR

Recombinant Escherichia coli dapD Protein (aa 1-274) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02325-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3360 EUR

Recombinant Escherichia coli dapD Protein (aa 1-274) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02325-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2287.2 EUR

Recombinant Escherichia coli mdtI Protein (aa 1-109) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02501-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli ubiB Protein (aa 1-546) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02680-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli yqhA Protein (aa 1-164) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02999-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli zntB Protein (aa 1-327) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx03035-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli zupT Protein (aa 1-257) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx03052-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli aaeX Protein (aa 1-67) (strain S88 / ExPEC)

VAng-Lsx02146-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli lgt Protein (aa 1-291) (strain HS)

VAng-Lsx02463-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cobS Protein (aa 1-247) (strain 55989 / EAEC)

VAng-Lsx02219-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli crcB Protein (aa 1-127) (strain 55989 / EAEC)

VAng-Lsx02243-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cysZ Protein (aa 1-253) (strain 55989 / EAEC)

VAng-Lsx02274-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli dapA Protein (aa 1-292) (strain 55989 / EAEC)

VAng-Lsx02294-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4876.8 EUR

Recombinant Escherichia coli dapA Protein (aa 1-292) (strain 55989 / EAEC)

VAng-Lsx02294-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3442.8 EUR

W tym badaniu opracowaliśmy niechirurgiczny model kolonizacji królików, aby zbadać ochronę immunologiczną przed kolonizacją ETEC u królików. Przetestowaliśmy zdolność antygenu adhezyny opartego na szczepionce MEFA, w połączeniu z adiuwantem dmLT, do indukowania szerokich odpowiedzi immunologicznych i ochrony przed kolonizacją jelita cienkiego królika przez ETEC. Nasze wyniki wskazują, że kandydat na szczepionkę, antygen MEFA, wywołuje u królików przeciwciała, które reagują na siedem adhezyn zawartych w jego konstrukcji i chroni przed kolonizacją szczepu prowokacyjnego, który konsekwentnie kolonizuje naiwne króliki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.