Łagodne ostre zapalenie mięśni u dzieci związane z grypą A/B w pediatrycznym oddziale ratunkowym

Chociaż pacjenci zakażeni koronawirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) wykazują porównywalne lub bardzo podobne objawy, podejścia terapeutyczne w przypadku tych wirusowych infekcji dróg oddechowych są różne, co wymaga dokładna diagnoza. Niedawno nowy multipleksowy test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym AMPLIQUICK Respiratory Triplex (BioSynex SA, Illkirch-Graffenstaden, Francja) umożliwia jednoczesne wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w układzie oddechowym próbki przewodu.

W niniejszym dokumencie oceniliśmy wydajność potrójnego systemu oddechowego AMPLIQUICK w wykrywaniu czterech wirusów w próbkach z układu oddechowego, stosując testy Allplex Respiratory Panel 1 i testy 2019-nCoV (Seegene, Seul, Korea) jako referencyjne testy porównawcze. Łącznie uwzględniono 359 zarchiwizowanych wcześniej ustalonych próbek z dróg oddechowych, w tym 83, 145, 19 i 95 próbek dodatnich pod kątem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

Test AMPLIQUICK Respiratory Triplex wykazał wysoką zgodność z testami referencyjnymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 97,6%, 98,8%, 98,3% i 100,0% oraz wysokimi wartościami κ w zakresie od 0,93 do 1,00, co wskazuje na prawie idealną zgodność między testami.

Ponadto, wysokie korelacje wartości progowych cyklu (Ct) zaobserwowano dla pozytywnych próbek czterech wirusów między testem AMPLIQUICK Respiratory Triplex i testem porównawczym, z ogólną wysoką zgodnością między wartościami Ct oszacowanymi w analizach Blanda-Altmana. Podsumowując, obserwacje te wskazują, że multipleks AMPLIQUICK Respiratory Triplex jest niezawodnym testem do jakościowego wykrywania i różnicowania SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z układu oddechowego, co może okazać się przydatne do usprawnienia diagnostyki podczas zimowe sezony grypowe.

  • Od pandemii koronawirusa 19 (COVID-19) zgłoszono kilka wariantów SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 VOC). Wariant B.1.1.7 wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i ryzykiem przeniesienia.
  • Co więcej, przypadki klastrów i możliwych koinfekcji mogą wystąpić w następnym sezonie grypowym lub fali pandemii COVID-19, co gwarantuje skuteczną diagnozę i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.
  • Tutaj naszym celem było wykrycie SARS-CoV-2 i innych powszechnych wirusów układu oddechowego za pomocą multipleksowego RT-PCR opracowanego na otwartym systemie LabTurbo AIO 48. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie w celu oceny wydajności i czułości analitycznej systemu LabTurbo AIO 48 pod kątem SARS-CoV-2, grypy A/B i syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) przy użyciu 652 próbek klinicznych wymazów z nosogardła od pacjentów.
  • System LabTurbo AIO 48 wykazał czułość 9,4 kopii/na PCR dla  N2  SARS-CoV-2; 24 kopie/na PCR dla  M  wirusa grypy A i B; oraz 24 kopie/na PCR dla  N  RSV. Test wykazał stałą wydajność w badaniu wieloośrodkowym.
  • Multipleksowy RT-PCR zastosowany na otwartej platformie LabTurbo AIO 48 zapewnił bardzo czułe, solidne i dokładne wyniki oraz umożliwił wysokoprzepustowe wykrywanie B.1.1.7, grypy A/B i RSV z krótkim czasem realizacji. Dlatego ten zautomatyzowany molekularny test diagnostyczny może umożliwić usprawnienie testowania, jeśli COVID-19 stanie się chorobą sezonową.

Objawy COVID-19 mogą pokrywać się z innymi krążącymi wirusami układu oddechowego, które mogą również powodować ciężką chorobę i dla których istnieją specyficzne i potencjalnie ratujące życie terapie.

Test Abbott Alinity m Resp-4-Plex to złożony test PCR, który jednocześnie wykrywa i różnicuje zakażenie SARS-CoV-2, grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV). Scharakteryzowaliśmy jego dokładność, precyzję i czułość analityczną. Wszystkie okazały się solidne pod względem zbadanych środków. W kontekście od próbki do odpowiedzi, prawie losowej automatyzacji dostępu na platformie Alinity m, uważamy, że test Resp-4-Plex oferuje znaczącą użyteczność w zaspokajaniu bieżących potrzeb pandemii SARS-CoV-2 i przyszłych potrzeb podczas przewidywanego endemicznego krążenia SARS-CoV-2 z innymi wirusami układu oddechowego.

Grypa sezonowa to ostra choroba układu oddechowego, która powoduje ogromne straty w populacjach ludzkich, systemach opieki zdrowotnej i gospodarce.

Choroba jest wywoływana przez otoczkowy  wirus grypy  zawierający osiem kompleksów rybonukleoproteinowych (RNP). Każdy RNP zawiera wiele kopii nukleoproteiny (NP), fragment genomu wirusa (vRNA) i wirusową polimerazę RNA zależną od RNA (POL) i jest odpowiedzialny za pakowanie genomu wirusa i wykonywanie krytycznych funkcji, w tym replikacji i transkrypcji.

Kompletny model  RNP grypy  w szczegółach atomowych może wyjaśnić strukturalne podstawy funkcji genomu wirusa i zidentyfikować potencjalne cele dla wirusowych środków terapeutycznych. W tej pracy konstruujemy model kompletnego  kompleksu RNP grypy A  w szczegółach atomowych przy użyciu wielu źródeł informacji strukturalnych i sekwencyjnych oraz szeregu technik modelowania homologii, w tym metody składania fragmentów z dopasowywaniem motywu.

Nasz ostateczny model dostarcza uzasadnienia dla eksperymentalnie obserwowanych zmian aktywności polimerazy wirusowej w licznych testach mutacyjnych. Ponadto nasz model ujawnia specyficzne interakcje między trzema podstawowymi składnikami strukturalnymi RNP, w tym potencjalne cele blokowania wiązania POL z kompleksem NP-vRNA. Metody opracowane w tej pracy otwierają możliwość wyjaśnienia innych funkcjonalnie istotnych interakcji w skali atomowej w dodatkowych strukturach RNP i innych kompleksach biomolekularnych.

Pacjenci zakażeni koronawirusem typu 2 ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), grypą A (grypa A), grypą B (grypa B) i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) mają nakładające się objawy kliniczne, ale podejście do leczenia i postępowania infekcji powodowanych przez te wirusy są różne.

Dlatego szybka diagnoza w połączeniu ze środkami zapobiegania zakażeniom jest ważna, aby zapobiec przenoszeniu chorób. Niedawno nowy test Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Xpert 4-w-1) umożliwia wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z górnych dróg oddechowych. W tym badaniu oceniliśmy wydajność testu Xpert 4-w-1, porównując go z testami Xpert Xpress SARS-CoV-2 i Xpert Xpress Flu/RSV pod kątem wykrywania czterech wirusów w próbkach z nosogardzieli (NP). Łącznie uwzględniono 279 próbek NP, w tym 66, 56, 64 i 53 próbki dodatnie pod względem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

NATtrol Zika Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

TEST Zeptometrix 1 mL 1327.97 EUR

TruStrip RDT Mouse IgG Rapid Test cards, 25/pk

6320-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Rat IgG Rapid Test cards, 25/pk

6420-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Rabbit IgG Rapid Test cards, 25/pk

6520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Goat IgG Rapid Test cards, 25/pk

7520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Chicken IgY Rapid Test cards, 25/pk

6020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Monkey IgG Rapid Test cards, 25/pk

7050-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Pig IgG Rapid Test cards, 25/pk

9020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Llama IgG Rapid test cards, 25/pk

20030-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Human Albumin Rapid test cards, 25/pk

1200-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Sheep IgG Rapid Test cards, 25/pk

7620-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Camel IgG Rapid test cards, 25/pk

7820-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

IAA (Anti-insulin antibody) ELISA test

25 Biobase 96T/Box Ask for price

TruStrip RDT Human Serum Amyloid A (SAA) Rapid Test cards, 25 tests/pack

SAA-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

TruStrip RDT Rabbit Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-30-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Cat Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-40-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Dog Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-50-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Human IgG Rapid test cards, 25/pk

20007-1-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT G. pig IgG Rapid Test cards, 25/pk

7420-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Dog Serum Albumin Rapid Test cards, 25/pk

7000-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Dog Progesterone Ovulation Rapid Test cards, 25/pk

1856-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Human Progesterone Ovulation Rapid Test cards, 25/pk

1857-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Horse Progesterone Ovulation Rapid Test cards, 25/pk

1858-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

RSV (Respiratory Syncytial Virus Antibody IgM) ELISA test

43 Biobase 96T/Box Ask for price

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

TruStrip RDT Bovine Serum Albumin (BSA) Rapid Test cards, 25/pk

9000-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Cow/Bovine IgG (colostrum) Rapid Test cards, 25/pk

8010-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Cow/Bovine Transferrin (colostrum) Rapid Test cards, 25/pk

8070-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Horse IgM (immunodeficiency syndrome) Rapid test cards, 25/pk

7740-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Human Procalcitonin (PCT) Rapid Test cards, 25 tests/pack

PCT-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM Rapid Test Kit

abx092086-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

DNASE TEST AGAR

D04-101-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-10kg Alphabiosciences 10 kg 1018.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 268.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-500g Alphabiosciences 500 g 116.4 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-10kg Alphabiosciences 10 kg 1833.6 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 445.2 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-10kg Alphabiosciences 10 kg 1258.8 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 320.4 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-500g Alphabiosciences 500 g 130.8 EUR

SAM Test Strip

TS00201s-30 Arthus 30 tests 499.2 EUR

SAH Test Strip

TS00301s-30 Arthus 30 tests 604.8 EUR

HCY Test Strip

TS00401s-30 Arthus 30 tests 663.6 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

TruStrip RDT Anthrax Protective antigen 83 (PA83) Rapid Test cards, 25/pk

800-100-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pk 489.6 EUR

HBeAb hepatitis B E antibody ELISA test

80 Biobase 96T/Box Ask for price

HBcAb hepatitis B core antibody ELISA test

81 Biobase 96T/Box Ask for price

HBsAg hepatitis B surface antigen ELISA test

77 Biobase 96T/Box Ask for price

HBsAb hepatitis B surface antibody ELISA test

78 Biobase 96T/Box Ask for price

HBeAg hepatitis B E antigen ELISA test

79 Biobase 96T/Box Ask for price

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092044-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

HAV-Ab hepatitis A antibody ELISA test

76 Biobase 96T/Box Ask for price

TruStrip RDT Chicken Egg Ovalbumin (Ova/Gal d 2) Rapid Test cards, 25/pk

6050-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 424.8 EUR

TruStrip RDT 5-minute Horse meat detection/adulteration rapid test cards, 25 tests/pk

RDT-6050H-25 Alpha Diagnostics 1 pk 351.6 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC034 Zeptometrix RSV Rapid Test Control Pack 117.41 EUR

Human Rotavirus group A (Rota A) Rapid Test Kit

abx092092-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Basic Cytotoxicity Test Kits

CT17001 Neuromics 125 Tests 490.8 EUR

Basic Cytotoxicity Test Kits

CT17002 Neuromics 250 Tests 780 EUR

Total Cytotoxicity Test Kits

CT17003 Neuromics 125 Tests 615.6 EUR

Total Cytotoxicity Test Kits

CT17004 Neuromics 250 Tests 975.6 EUR

Clearview Chlamydia MF test

CV504524 Bionote 1 box 194.4 EUR

FERR ( Ferritin) ELISA test

7 Biobase 96T/Box Ask for price

PRL (Prolactin) ELISA test

4 Biobase 96T/Box Ask for price

E2 (Estradiol) ELISA test

5 Biobase 96T/Box Ask for price

CA72-4 ELISA test

24 Biobase 96T/Box Ask for price

PROG (Progesterone) ELISA test

20 Biobase 96T/Box Ask for price

TESTO (Testosterone) ELISA test

19 Biobase 96T/Box Ask for price

TSH (Thyrotrophin) ELISA test

14 Biobase 96T/Box Ask for price

T3 (Triiodothyronine) ELISA test

15 Biobase 96T/Box Ask for price

T4 (Thyroxine) ELISA test

16 Biobase 96T/Box Ask for price

Syphilis Antibody ELISA test

100 Biobase 96T/Box Ask for price

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

HBcAb Sandwich ELISA test

95 Biobase 96T/Box Ask for price

PreS2-Ag ELISA test

96 Biobase 96T/Box Ask for price

NDV rapid test kit

RG15-03 Bionote 1 box 166.86 EUR

IBD rapid test strip

RG15-04 Bionote 10 boxes 177.6 EUR

Rabies rapid test strip

RG18-01 Bionote 10 boxes 182.3 EUR

TruStrip RDT Horse/Foal IgG (Failure of passive transfer, FPT) Rapid test cards, 25/pk

7730-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

HBsAb quantitative hepatitis B surface antibody ELISA test

83 Biobase 96T/Box Ask for price

HBV Pre-S1 Ag Hepatitis B ELISA test

85 Biobase 96T/Box Ask for price

Porcine Swine FLU virus A (FLU A) ELISA Kit

QY-E40037 Qayee Biotechnology 96T 480 EUR

HAV Hepatitis A Virus Ab IgM ELISA test

138 Biobase 96T/Box Ask for price

Human Hepatitis A Virus IgG Rapid Test Kit

abx092012-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

CYD (Check Your Drink) - Drink Spike Test - Drink Safety Test Strip

CYD-50 Check Your Drink CYD-50 216 EUR

Human Hepatitis B Virus Surface Antibody Rapid Test Kit

abx092013-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

Human Coxsackievirus group B (CVB) IgM Rapid Test Kit

abx092083-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

HBcAb-IgM hepatitis B core IgG antibody ELISA test

82 Biobase 96T/Box Ask for price

Clearview IM Whole Blood test

CV506815 Bionote 1 box 128.38 EUR

Tetrodotoxin (TTX) ELISA Test Kit

DEIANJ48 Creative Diagnostics 96T 1950 EUR

HAV antibody IgM ELISA test

75 Biobase 96T/Box Ask for price

AFP (Alpha fetoprotein) ELISA test

6 Biobase 96T/Box Ask for price

HEV antibody IgM ELISA test

92 Biobase 96T/Box Ask for price

LH (Luteinizing Hormone) ELISA test

2 Biobase 96T/Box Ask for price

FT4 (Free thyroxine) ELISA test

18 Biobase 96T/Box Ask for price

CA125 (Cancer antigen) ELISA test

11 Biobase 96T/Box Ask for price

Test Xpert 4-w-1 wykazał wysoką zgodność z testami porównawczymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 99,64%, 100%, 99,64% i 100%. oraz wysoką wartość kappa w zakresie od 0,99 do 1,00, co wskazuje na prawie doskonałą korelację między testami. Związek wartości progowej cyklu między próbkami dodatnimi również wykazał dobrą korelację między testami. Podsumowując, ogólna wydajność testu Xpert 4-w-1 była wysoce porównywalna z wynikami testów Xpert SARS-CoV-2 i Xpert Flu/RSV do wykrywania i różnicowania SARS CoV-2, grypa A, grypa B i RSV w próbkach NP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.