Łagodne ostre zapalenie mięśni u dzieci związane z grypą A/B w pediatrycznym oddziale ratunkowym

Chociaż pacjenci zakażeni koronawirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) wykazują porównywalne lub bardzo podobne objawy, podejścia terapeutyczne w przypadku tych wirusowych infekcji dróg oddechowych są różne, co wymaga dokładna diagnoza. Niedawno nowy multipleksowy test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym AMPLIQUICK Respiratory Triplex (BioSynex SA, Illkirch-Graffenstaden, Francja) umożliwia jednoczesne wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w układzie oddechowym próbki przewodu.

W niniejszym dokumencie oceniliśmy wydajność potrójnego systemu oddechowego AMPLIQUICK w wykrywaniu czterech wirusów w próbkach z układu oddechowego, stosując testy Allplex Respiratory Panel 1 i testy 2019-nCoV (Seegene, Seul, Korea) jako referencyjne testy porównawcze. Łącznie uwzględniono 359 zarchiwizowanych wcześniej ustalonych próbek z dróg oddechowych, w tym 83, 145, 19 i 95 próbek dodatnich pod kątem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

Test AMPLIQUICK Respiratory Triplex wykazał wysoką zgodność z testami referencyjnymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 97,6%, 98,8%, 98,3% i 100,0% oraz wysokimi wartościami κ w zakresie od 0,93 do 1,00, co wskazuje na prawie idealną zgodność między testami.

Ponadto, wysokie korelacje wartości progowych cyklu (Ct) zaobserwowano dla pozytywnych próbek czterech wirusów między testem AMPLIQUICK Respiratory Triplex i testem porównawczym, z ogólną wysoką zgodnością między wartościami Ct oszacowanymi w analizach Blanda-Altmana. Podsumowując, obserwacje te wskazują, że multipleks AMPLIQUICK Respiratory Triplex jest niezawodnym testem do jakościowego wykrywania i różnicowania SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z układu oddechowego, co może okazać się przydatne do usprawnienia diagnostyki podczas zimowe sezony grypowe.

  • Od pandemii koronawirusa 19 (COVID-19) zgłoszono kilka wariantów SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 VOC). Wariant B.1.1.7 wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i ryzykiem przeniesienia.
  • Co więcej, przypadki klastrów i możliwych koinfekcji mogą wystąpić w następnym sezonie grypowym lub fali pandemii COVID-19, co gwarantuje skuteczną diagnozę i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.
  • Tutaj naszym celem było wykrycie SARS-CoV-2 i innych powszechnych wirusów układu oddechowego za pomocą multipleksowego RT-PCR opracowanego na otwartym systemie LabTurbo AIO 48. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie w celu oceny wydajności i czułości analitycznej systemu LabTurbo AIO 48 pod kątem SARS-CoV-2, grypy A/B i syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) przy użyciu 652 próbek klinicznych wymazów z nosogardła od pacjentów.
  • System LabTurbo AIO 48 wykazał czułość 9,4 kopii/na PCR dla  N2  SARS-CoV-2; 24 kopie/na PCR dla  M  wirusa grypy A i B; oraz 24 kopie/na PCR dla  N  RSV. Test wykazał stałą wydajność w badaniu wieloośrodkowym.
  • Multipleksowy RT-PCR zastosowany na otwartej platformie LabTurbo AIO 48 zapewnił bardzo czułe, solidne i dokładne wyniki oraz umożliwił wysokoprzepustowe wykrywanie B.1.1.7, grypy A/B i RSV z krótkim czasem realizacji. Dlatego ten zautomatyzowany molekularny test diagnostyczny może umożliwić usprawnienie testowania, jeśli COVID-19 stanie się chorobą sezonową.

Objawy COVID-19 mogą pokrywać się z innymi krążącymi wirusami układu oddechowego, które mogą również powodować ciężką chorobę i dla których istnieją specyficzne i potencjalnie ratujące życie terapie.

Test Abbott Alinity m Resp-4-Plex to złożony test PCR, który jednocześnie wykrywa i różnicuje zakażenie SARS-CoV-2, grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV). Scharakteryzowaliśmy jego dokładność, precyzję i czułość analityczną. Wszystkie okazały się solidne pod względem zbadanych środków. W kontekście od próbki do odpowiedzi, prawie losowej automatyzacji dostępu na platformie Alinity m, uważamy, że test Resp-4-Plex oferuje znaczącą użyteczność w zaspokajaniu bieżących potrzeb pandemii SARS-CoV-2 i przyszłych potrzeb podczas przewidywanego endemicznego krążenia SARS-CoV-2 z innymi wirusami układu oddechowego.

Grypa sezonowa to ostra choroba układu oddechowego, która powoduje ogromne straty w populacjach ludzkich, systemach opieki zdrowotnej i gospodarce.

Choroba jest wywoływana przez otoczkowy  wirus grypy  zawierający osiem kompleksów rybonukleoproteinowych (RNP). Każdy RNP zawiera wiele kopii nukleoproteiny (NP), fragment genomu wirusa (vRNA) i wirusową polimerazę RNA zależną od RNA (POL) i jest odpowiedzialny za pakowanie genomu wirusa i wykonywanie krytycznych funkcji, w tym replikacji i transkrypcji.

Kompletny model  RNP grypy  w szczegółach atomowych może wyjaśnić strukturalne podstawy funkcji genomu wirusa i zidentyfikować potencjalne cele dla wirusowych środków terapeutycznych. W tej pracy konstruujemy model kompletnego  kompleksu RNP grypy A  w szczegółach atomowych przy użyciu wielu źródeł informacji strukturalnych i sekwencyjnych oraz szeregu technik modelowania homologii, w tym metody składania fragmentów z dopasowywaniem motywu.

Nasz ostateczny model dostarcza uzasadnienia dla eksperymentalnie obserwowanych zmian aktywności polimerazy wirusowej w licznych testach mutacyjnych. Ponadto nasz model ujawnia specyficzne interakcje między trzema podstawowymi składnikami strukturalnymi RNP, w tym potencjalne cele blokowania wiązania POL z kompleksem NP-vRNA. Metody opracowane w tej pracy otwierają możliwość wyjaśnienia innych funkcjonalnie istotnych interakcji w skali atomowej w dodatkowych strukturach RNP i innych kompleksach biomolekularnych.

Pacjenci zakażeni koronawirusem typu 2 ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), grypą A (grypa A), grypą B (grypa B) i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) mają nakładające się objawy kliniczne, ale podejście do leczenia i postępowania infekcji powodowanych przez te wirusy są różne.

Dlatego szybka diagnoza w połączeniu ze środkami zapobiegania zakażeniom jest ważna, aby zapobiec przenoszeniu chorób. Niedawno nowy test Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Xpert 4-w-1) umożliwia wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z górnych dróg oddechowych. W tym badaniu oceniliśmy wydajność testu Xpert 4-w-1, porównując go z testami Xpert Xpress SARS-CoV-2 i Xpert Xpress Flu/RSV pod kątem wykrywania czterech wirusów w próbkach z nosogardzieli (NP). Łącznie uwzględniono 279 próbek NP, w tym 66, 56, 64 i 53 próbki dodatnie pod względem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Influenza A B test kit

INV-1041 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.72 EUR

Human TES(Testin) ELISA Kit

EH1738 FN Test 96T 681.12 EUR

T(Testosterone) ELISA Kit

EU0400 FN Test 96T 571.5 EUR

Rat T(Testosterone) ELISA Kit

ER1462 FN Test 96T 628.92 EUR

Recombinant human Testin

P2531 FN Test 100ug Ask for price

Mouse Testosterone ELISA Kit

EM1850 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Testosterone ELISA Kit

EH4850 FN Test 96T 628.92 EUR

Human SPOCK2(Testican-2) ELISA Kit

EH2271 FN Test 96T 681.12 EUR

Bovine T(Testosterone) ELISA Kit

EB0049 FN Test 96T 681.12 EUR

Recombinant human Testican-2

P1475 FN Test 100ug Ask for price

Human F-TESTO(Free Testoterone) ELISA Kit

EH3092 FN Test 96T 571.5 EUR

Human TEX101(testis expressed 101) ELISA Kit

EH12903 FN Test 96T 681.12 EUR

Toc Vial Test (Purgin Method) 3-30Mg/L 25 Test/Box

WAT3672 Scientific Laboratory Supplies EACH 236.4 EUR

Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM Rapid Test Kit

abx092086-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Influenza Type A & B differential test

19FK12 Abbott 25 tests/kit 27.5 EUR

Recombinant human Testis-specific Y-encoded-like protein 5

P1359 FN Test 100ug Ask for price

Strep A Test Card

INV-811 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.72 EUR

Strep A Rapid Test

IST-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

IST-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Recombinant human Protein disulfide-isomerase-like protein of the testis

P2148 FN Test 100ug Ask for price

COVID-19 RNA Test, 1 test/pack

U20250 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test Ask for price

25 mm Test Tube Foam Rack

MIX1116 Scientific Laboratory Supplies EACH 48 EUR

HBsAg Test Card (Test in Whole Blood)

HBsAg-214 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.2 EUR

HBsAg Test Strip (Test in Whole Blood)

HBsAg-213 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.1 EUR

Rat Pdha2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

ER0417 FN Test 96T 681.12 EUR

Human PDHA2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

EH1149 FN Test 96T 681.12 EUR

COD Test Kit 25 to 1500mg/L

WAT4314 Scientific Laboratory Supplies PK25 141 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC034 Zeptometrix RSV Rapid Test Control Pack 59 EUR

Test product

testttt National Diagnostics 0 Ask for price

Test Product

ZX001 AAT Bioquest 1mg Ask for price

Test Product

ZX002 AAT Bioquest 5mg Ask for price

Hach Test Kit FLUORIDE

LCK323 Scientific Laboratory Supplies EACH 154.8 EUR

Mouse IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

EM1162 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Hepc 25(Hepcidin 25) ELISA Kit

EM1601 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

ER1097 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat Hepc 25(Hepcidin 25) ELISA Kit

ER1504 FN Test 96T 571.5 EUR

Recombinant human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B

P2616 FN Test 100ug Ask for price

TESTO (Testosterone) ELISA test

19 Biobase 96T/Box Ask for price

Pregnancy Combo Test Card (Test in serum or urine)

INV-117 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.15 EUR

Human MMP-25(Matrix Metalloproteinase 25) ELISA Kit

EH3372 FN Test 96T 628.92 EUR

Chloride Test 70-1000

WAT3613 Scientific Laboratory Supplies EACH 140.4 EUR

Pregnancy Combo Test Strip (Test in serum or urine)

INV-116 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.05 EUR

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

TB Test Card

INV-312 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.46 EUR

AFP Test Card

INV-1112 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.44 EUR

PSA Test Card

INV-1122 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.52 EUR

CEA Test Card

INV-1132 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.52 EUR

FOB Test Card

INV-1142 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.43 EUR

FSH Test Card

INV-132 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.26 EUR

Rat SNAP-25(Synaptosome Associated Protein 25) ELISA Kit

ER1346 FN Test 96T 628.92 EUR

Human IL-17E/IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

EH0180 FN Test 96T 681.12 EUR

H.Pylori Ab test

04FK10 Abbott 30 tests/kit 71.5 EUR

H.Pylori Ag test

04FK20 Abbott 100 tests/kit 71.5 EUR

Chagas Ab test

49FK10 Abbott 25 tests/kit 55 EUR

AMP Test Strip

AMP-1061 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

BZO Test Strip

BZO-D111 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

AFP Test Strip

INV-1111 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.26 EUR

PSA Test Strip

INV-1121 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.28 EUR

CEA Test Strip

INV-1131 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.28 EUR

FOB Test Strip

INV-1141 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.24 EUR

FSH Test Strip

INV-131 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.22 EUR

HCV Test Strip

INV-271 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.18 EUR

MET Test Strip

MET-1071 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

THC Test Strip

THC-1091 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

5mL Test Tubes

TUB0228 Scientific Laboratory Supplies PK1400 168 EUR

SAM Test Strip

TS00201s-30 Arthus 30 tests 499.2 EUR

SAH Test Strip

TS00301s-30 Arthus 30 tests 604.8 EUR

HCY Test Strip

TS00401s-30 Arthus 30 tests 663.6 EUR

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

TEST TUBE RACK

T078 PhytoTechnology Laboratories 1EA 25.49 EUR

DNASE TEST AGAR

D04-101-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

HBcAb Test Card

HBcAb-252 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.32 EUR

HBeAb Test Card

HBeAb-232 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.32 EUR

HBeAg Test Card

HBeAg-242 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.31 EUR

HBsAb Test Card

HBsAb-222 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.31 EUR

MONO Rapid Test

IMO-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Test Tube Rack Holder (for 50 Ml Test Tube Racks)

480169 Scientific Laboratory Supplies EACH 58.8 EUR

TEST TUBE RACK, 40 PLACES, 25 MM, WIRE

R664 PhytoTechnology Laboratories 1EA 42.64 EUR

TEST TUBE RACK, 80 PLACES, 25 MM, WIRE

R666 PhytoTechnology Laboratories 1EA 49.58 EUR

HBcAb Test Strip

HBcAb-251 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBeAb Test Strip

HBeAb-231 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBeAg Test Stirp

HBeAg-241 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBsAb Test Strip

HBsAb-221 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-10kg Alphabiosciences 10 kg 1258.8 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 320.4 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-500g Alphabiosciences 500 g 130.8 EUR

TEST TUBE BASKET

T719 PhytoTechnology Laboratories 1EA 42.38 EUR

Thermal Test Film

PCR0890 Scientific Laboratory Supplies PK25 465.6 EUR

Rotavirus Ag test

14FK10 Abbott 20 tests/kit 31.9 EUR

Norovirus Ag test

52FK10 Abbott 20 tests/kit 165 EUR

AMP Test Cassette

AMP-1062 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

BZO Test Cassette

BZO-D112 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.27 EUR

Albumin Test Card

INV-1151 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.85 EUR

Typhoid test card

INV-T810 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.5 EUR

MET Test Cassette

MET-1072 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

THC Test Cassette

THC-1092 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.27 EUR

Test Tube 16x100mm

3840/16X100 Scientific Laboratory Supplies PK100 66 EUR

Alcohol Test Strip

ALCOHOL-1211 Innovation Biotech 6.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.44 EUR

Syphilis Test Card

INV-1022 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.24 EUR

FSH Test Midstream

INV-133 Innovation Biotech 6.0mm (single pouch) bulk 0.8 EUR

Gonorrhea Test Card

INV-1012 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.62 EUR

Syphilis Test Strip

INV-1021 Innovation Biotech 3.0mm(single pouch) 100pouches/box 0.13 EUR

Chlamydia Test Card

INV-411 Innovation Biotech 4.0mm(strip in a card) 25cards/box 0.81 EUR

Syphilis Rapid Test

ISY-N401 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Syphilis Rapid Test

ISY-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Ferritin Rapid Test

OFE-NR402Q Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Atrazine Strip Test

AB500009-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 379 EUR

CLIA test-systems

WM-5 Awareness Technology 1 unit Ask for price

Phenols Cuvette Test

LCK345 Scientific Laboratory Supplies EACH 158.4 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-10kg Alphabiosciences 10 kg 1833.6 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 445.2 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

Sulphite Test Strips

MN91306 Scientific Laboratory Supplies PK100 64.24 EUR

Phosphate Total Test

WAT3655 Scientific Laboratory Supplies EACH 213.7 EUR

Gonorrhea Test Strip

INV-1011 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.55 EUR

Rotavirus Rapid Test

IRO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

ELISA test-systems

WM-4 Awareness Technology 1 unit Ask for price

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Dryslide Oxidase Test

231746 Scientific Laboratory Supplies PK75 243.6 EUR

Spectroquant COD test

WAT1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 110.98 EUR

Adenovirus Rapid Test

IAD-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-10kg Alphabiosciences 10 kg 1018.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 268.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-500g Alphabiosciences 500 g 116.4 EUR

TruStrip RDT Human Serum Amyloid A (SAA) Rapid Test cards, 25 tests/pack

SAA-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

Leptospirosis Test Card

INV-1031 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.45 EUR

Schillers Test Solution

RRSP2536-D Atom Scientific 500ml 10.19 EUR

Schillers Test Solution

RRSP2536-E Atom Scientific 1L 14.76 EUR

Total N Test 20-100TN

WAT3649 Scientific Laboratory Supplies EACH 231.17 EUR

Dermatophyte Test Medium

MED1484 Scientific Laboratory Supplies EACH 106.8 EUR

Nitrite Test 0.016-0.6 No2

WAT3641 Scientific Laboratory Supplies EACH 151.87 EUR

Test for Enteropathogenic.C

MIC6774 Scientific Laboratory Supplies PK50 215.46 EUR

GC/MS Test Mix

625-T2 Scientific Laboratory Supplies 1ML 141.6 EUR

Peroxide 100 Test Strips

DAI2110 Scientific Laboratory Supplies PK100 51.6 EUR

Human Hepc25(Hepcidin 25) ELISA Kit

EH3222 FN Test 96T 628.92 EUR

Total N Test 1-16TN

WAT3645 Scientific Laboratory Supplies EACH 231.17 EUR

Total N Test 5-40TN

WAT3647 Scientific Laboratory Supplies EACH 231.17 EUR

Sulphate Cuvette Test 150-900MG

LCK353 Scientific Laboratory Supplies EACH 170.4 EUR

rat LBP test kit

043a Biometec GmbH reagents for 96 wells 440 EUR

CYD (Check Your Drink) - Drink Spike Test - Drink Safety Test Strip

CYD-50 Check Your Drink CYD-50 216 EUR

TEST TUBE RACK, 12 PLACES, 25 MM, NO-WIRE

R662 PhytoTechnology Laboratories 1EA 27.45 EUR

CK-MB Test Card

CB-1431 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.58 EUR

3M Oil Test Strips

LRSM200 Scientific Laboratory Supplies PK200 153.6 EUR

mouse LBP test kit

43 Biometec GmbH reagents for 96 wells 440 EUR

human LBP test kit

44 Biometec GmbH reagents for 96 wells 440 EUR

HBeAg hepatitis B E antigen ELISA test

79 Biobase 96T/Box Ask for price

CA72-4 ELISA test

24 Biobase 96T/Box Ask for price

Strips Test Type Cs

2628-990 Scientific Laboratory Supplies PK100 38.4 EUR

human CD14 test kit

41 Biometec GmbH reagents for 96 wells 440 EUR

mouse CD14 test kit

42 Biometec GmbH reagents for 96 wells 440 EUR

D-Dimer Test Card

DD-1231 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.87 EUR

Chagas Ab Test Card

INV-1037 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.7 EUR

HIV Test Serum Card

INV-611 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.32 EUR

Testis cancer test tissue array

T233 TissueArray each 66 EUR

HBeAb hepatitis B E antibody ELISA test

80 Biobase 96T/Box Ask for price

TruStrip RDT Rat IgG Rapid Test cards, 25/pk

6420-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Pig IgG Rapid Test cards, 25/pk

9020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Recombinant human TBC1 domain family member 25

P1203 FN Test 100ug Ask for price

Water Hardness Test 1-20dH

LCK327 Scientific Laboratory Supplies EACH 147.6 EUR

anti- TES antibody

FNab08600 FN Test 100µg 658.5 EUR

Hach Test Kit COPPER

LCK329 Scientific Laboratory Supplies EACH 198 EUR

Hach Test Kit NICKEL

LCK337 Scientific Laboratory Supplies EACH 205.2 EUR

Anti-HCV Test Card

INV-272 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.27 EUR

TruStrip RDT Goat IgG Rapid Test cards, 25/pk

7520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

anti- TESC antibody

FNab08601 FN Test 100µg 658.5 EUR

Hach Test Kit CYANIDE

LCK315 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.2 EUR

Surface ATP Test Swab

FSA1094 Scientific Laboratory Supplies PK100 415.2 EUR

COC Cocaine Test Card

COC-1052 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

HBsAg Serum Test Card

HBsAg-212 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.16 EUR

HIV Saliva Test Strip

INV-613 Innovation Biotech one test in one individual box or pouch 6 EUR

Test Tube Cell Holder

SPE9206 Scientific Laboratory Supplies EACH 758.4 EUR

Dengue NS1 Rapid Test

IDES-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Malaria P.f./P.v.Rapid Test

IMPV-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

HBcAb hepatitis B core antibody ELISA test

81 Biobase 96T/Box Ask for price

Rat MTL5(Tesmin) ELISA Kit

ER1521 FN Test 96T 628.92 EUR

TruStrip RDT Human IgG Rapid test cards, 25/pk

20007-1-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Llama IgG Rapid test cards, 25/pk

20030-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Sheep IgG Rapid Test cards, 25/pk

7620-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Camel IgG Rapid test cards, 25/pk

7820-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Mouse IgG Rapid Test cards, 25/pk

6320-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TEST TUBE RACK, 40 PLACES, 25 MM, WIRE, PHYTOTECH

T8080 PhytoTechnology Laboratories 1EA 29 EUR

anti- TESPA1 antibody

FNab08602 FN Test 100µg 702 EUR

HAV-Ab hepatitis A antibody ELISA test

76 Biobase 96T/Box Ask for price

Hach Test Kit SULPHIDE

LCK653 Scientific Laboratory Supplies EACH 181.2 EUR

Elga Chlorine Test Kit

WAT4098 Scientific Laboratory Supplies EACH 441.29 EUR

COC Cocaine Test Strip

COC-1051 Innovation Biotech 3.0mm(single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

HBsAg Serum Test Strip

HBsAg-211 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.08 EUR

h-FABP Test Cassette

HF-1331 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.91 EUR

MOR Morphine Test Card

MOR-1082 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

TruStrip RDT Monkey IgG Rapid Test cards, 25/pk

7050-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Rabbit IgG Rapid Test cards, 25/pk

6520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TEST TUBE RACK, 40 PLACES, 25 MM, STAINLESS STEEL

T171 PhytoTechnology Laboratories 1EA 154.64 EUR

COD test 150-1000mg per L

LCK114 Scientific Laboratory Supplies PK25 142.46 EUR

COD Test 15-150mg per L

WAT3624 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 142.46 EUR

COD Test 50-300mg per L

WAT3626 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 142.46 EUR

COD Test 100-2000mg per L

WAT3628 Scientific Laboratory Supplies EACH 142.46 EUR

HBsAg hepatitis B surface antigen ELISA test

77 Biobase 96T/Box Ask for price

TruStrip RDT Cat Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-40-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Dog Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-50-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Chicken IgY Rapid Test cards, 25/pk

6020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

T4 (Thyroxine) ELISA test

16 Biobase 96T/Box Ask for price

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

E2 (Estradiol) ELISA test

5 Biobase 96T/Box Ask for price

MOR Morphine Test Strip

MOR-1081 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

Dengue Combo Rapid Test

IDEC-N425 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

HCV Rapid Test Cassette

IHC-402 Hangzhou AllTest Biotech 40 Tests 14 EUR

Multi-Drug Rapid Test

DOA-N1144 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

TSH Rapid Test Cassette

OTS-402H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1.5 EUR

FOB Rapid Test Cassette

TFO-602H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1 EUR

Human SNAP25(Synaptosomal-associated protein 25) ELISA Kit

EH1744 FN Test 96T 681.12 EUR

Mouse Snap25(Synaptosomal-associated protein 25) ELISA Kit

EM0642 FN Test 96T 681.12 EUR

HBsAb hepatitis B surface antibody ELISA test

78 Biobase 96T/Box Ask for price

PRL (Prolactin) ELISA test

4 Biobase 96T/Box Ask for price

FERR ( Ferritin) ELISA test

7 Biobase 96T/Box Ask for price

Urinary Indican Test Kit

I1000N BioAssay Systems 20 299 EUR

IKA Test Tube Attachment

SHA2002 Scientific Laboratory Supplies EACH 590.4 EUR

FSH Rapid Test Midstream

FFS-103H Hangzhou AllTest Biotech 2 Tests 0.92 EUR

Nitrate Test 0.23-13.5mg per L

WAT3638 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 206.98 EUR

pH 9-14 Test Strips

GR238014 Genorise Scientific Pack of 100 10 EUR

pH 1-14 Test Strips

GR238015 Genorise Scientific Pack of 100 10 EUR

TruStrip RDT Human Albumin Rapid test cards, 25/pk

1200-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Mouse H2-Aa( H-2 class II histocompatibility antigen, A-B alpha chain) ELISA Kit

EM0643 FN Test 96T 681.12 EUR

Surface Protein Test Swab

FSA1104 Scientific Laboratory Supplies PK60 272.4 EUR

Pregnancy Test Urine Card

INV-114 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.11 EUR

Troponin I Test Cassette

TroponinI-1221 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.76 EUR

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Sulphate Test 40-150mg per L

WAT3642 Scientific Laboratory Supplies EACH 170.4 EUR

TruStrip RDT Rabbit Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-30-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Test Xpert 4-w-1 wykazał wysoką zgodność z testami porównawczymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 99,64%, 100%, 99,64% i 100%. oraz wysoką wartość kappa w zakresie od 0,99 do 1,00, co wskazuje na prawie doskonałą korelację między testami. Związek wartości progowej cyklu między próbkami dodatnimi również wykazał dobrą korelację między testami. Podsumowując, ogólna wydajność testu Xpert 4-w-1 była wysoce porównywalna z wynikami testów Xpert SARS-CoV-2 i Xpert Flu/RSV do wykrywania i różnicowania SARS CoV-2, grypa A, grypa B i RSV w próbkach NP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.