Łagodne ostre zapalenie mięśni u dzieci związane z grypą A/B w pediatrycznym oddziale ratunkowym

Chociaż pacjenci zakażeni koronawirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) wykazują porównywalne lub bardzo podobne objawy, podejścia terapeutyczne w przypadku tych wirusowych infekcji dróg oddechowych są różne, co wymaga dokładna diagnoza. Niedawno nowy multipleksowy test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym AMPLIQUICK Respiratory Triplex (BioSynex SA, Illkirch-Graffenstaden, Francja) umożliwia jednoczesne wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w układzie oddechowym próbki przewodu.

W niniejszym dokumencie oceniliśmy wydajność potrójnego systemu oddechowego AMPLIQUICK w wykrywaniu czterech wirusów w próbkach z układu oddechowego, stosując testy Allplex Respiratory Panel 1 i testy 2019-nCoV (Seegene, Seul, Korea) jako referencyjne testy porównawcze. Łącznie uwzględniono 359 zarchiwizowanych wcześniej ustalonych próbek z dróg oddechowych, w tym 83, 145, 19 i 95 próbek dodatnich pod kątem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

Test AMPLIQUICK Respiratory Triplex wykazał wysoką zgodność z testami referencyjnymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 97,6%, 98,8%, 98,3% i 100,0% oraz wysokimi wartościami κ w zakresie od 0,93 do 1,00, co wskazuje na prawie idealną zgodność między testami.

Ponadto, wysokie korelacje wartości progowych cyklu (Ct) zaobserwowano dla pozytywnych próbek czterech wirusów między testem AMPLIQUICK Respiratory Triplex i testem porównawczym, z ogólną wysoką zgodnością między wartościami Ct oszacowanymi w analizach Blanda-Altmana. Podsumowując, obserwacje te wskazują, że multipleks AMPLIQUICK Respiratory Triplex jest niezawodnym testem do jakościowego wykrywania i różnicowania SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z układu oddechowego, co może okazać się przydatne do usprawnienia diagnostyki podczas zimowe sezony grypowe.

  • Od pandemii koronawirusa 19 (COVID-19) zgłoszono kilka wariantów SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 VOC). Wariant B.1.1.7 wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i ryzykiem przeniesienia.
  • Co więcej, przypadki klastrów i możliwych koinfekcji mogą wystąpić w następnym sezonie grypowym lub fali pandemii COVID-19, co gwarantuje skuteczną diagnozę i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.
  • Tutaj naszym celem było wykrycie SARS-CoV-2 i innych powszechnych wirusów układu oddechowego za pomocą multipleksowego RT-PCR opracowanego na otwartym systemie LabTurbo AIO 48. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie w celu oceny wydajności i czułości analitycznej systemu LabTurbo AIO 48 pod kątem SARS-CoV-2, grypy A/B i syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) przy użyciu 652 próbek klinicznych wymazów z nosogardła od pacjentów.
  • System LabTurbo AIO 48 wykazał czułość 9,4 kopii/na PCR dla  N2  SARS-CoV-2; 24 kopie/na PCR dla  M  wirusa grypy A i B; oraz 24 kopie/na PCR dla  N  RSV. Test wykazał stałą wydajność w badaniu wieloośrodkowym.
  • Multipleksowy RT-PCR zastosowany na otwartej platformie LabTurbo AIO 48 zapewnił bardzo czułe, solidne i dokładne wyniki oraz umożliwił wysokoprzepustowe wykrywanie B.1.1.7, grypy A/B i RSV z krótkim czasem realizacji. Dlatego ten zautomatyzowany molekularny test diagnostyczny może umożliwić usprawnienie testowania, jeśli COVID-19 stanie się chorobą sezonową.

Objawy COVID-19 mogą pokrywać się z innymi krążącymi wirusami układu oddechowego, które mogą również powodować ciężką chorobę i dla których istnieją specyficzne i potencjalnie ratujące życie terapie.

Test Abbott Alinity m Resp-4-Plex to złożony test PCR, który jednocześnie wykrywa i różnicuje zakażenie SARS-CoV-2, grypą A, grypą B i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV). Scharakteryzowaliśmy jego dokładność, precyzję i czułość analityczną. Wszystkie okazały się solidne pod względem zbadanych środków. W kontekście od próbki do odpowiedzi, prawie losowej automatyzacji dostępu na platformie Alinity m, uważamy, że test Resp-4-Plex oferuje znaczącą użyteczność w zaspokajaniu bieżących potrzeb pandemii SARS-CoV-2 i przyszłych potrzeb podczas przewidywanego endemicznego krążenia SARS-CoV-2 z innymi wirusami układu oddechowego.

Grypa sezonowa to ostra choroba układu oddechowego, która powoduje ogromne straty w populacjach ludzkich, systemach opieki zdrowotnej i gospodarce.

Choroba jest wywoływana przez otoczkowy  wirus grypy  zawierający osiem kompleksów rybonukleoproteinowych (RNP). Każdy RNP zawiera wiele kopii nukleoproteiny (NP), fragment genomu wirusa (vRNA) i wirusową polimerazę RNA zależną od RNA (POL) i jest odpowiedzialny za pakowanie genomu wirusa i wykonywanie krytycznych funkcji, w tym replikacji i transkrypcji.

Kompletny model  RNP grypy  w szczegółach atomowych może wyjaśnić strukturalne podstawy funkcji genomu wirusa i zidentyfikować potencjalne cele dla wirusowych środków terapeutycznych. W tej pracy konstruujemy model kompletnego  kompleksu RNP grypy A  w szczegółach atomowych przy użyciu wielu źródeł informacji strukturalnych i sekwencyjnych oraz szeregu technik modelowania homologii, w tym metody składania fragmentów z dopasowywaniem motywu.

Nasz ostateczny model dostarcza uzasadnienia dla eksperymentalnie obserwowanych zmian aktywności polimerazy wirusowej w licznych testach mutacyjnych. Ponadto nasz model ujawnia specyficzne interakcje między trzema podstawowymi składnikami strukturalnymi RNP, w tym potencjalne cele blokowania wiązania POL z kompleksem NP-vRNA. Metody opracowane w tej pracy otwierają możliwość wyjaśnienia innych funkcjonalnie istotnych interakcji w skali atomowej w dodatkowych strukturach RNP i innych kompleksach biomolekularnych.

Pacjenci zakażeni koronawirusem typu 2 ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), grypą A (grypa A), grypą B (grypa B) i wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) mają nakładające się objawy kliniczne, ale podejście do leczenia i postępowania infekcji powodowanych przez te wirusy są różne.

Dlatego szybka diagnoza w połączeniu ze środkami zapobiegania zakażeniom jest ważna, aby zapobiec przenoszeniu chorób. Niedawno nowy test Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Xpert 4-w-1) umożliwia wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w próbkach z górnych dróg oddechowych. W tym badaniu oceniliśmy wydajność testu Xpert 4-w-1, porównując go z testami Xpert Xpress SARS-CoV-2 i Xpert Xpress Flu/RSV pod kątem wykrywania czterech wirusów w próbkach z nosogardzieli (NP). Łącznie uwzględniono 279 próbek NP, w tym 66, 56, 64 i 53 próbki dodatnie pod względem SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV.

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Flu A & Flu B & Covid-19 Ag Rapid Test

GF101A3 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 Test/kit Ask for price

Human TES(Testin) ELISA Kit

EH1738 FN Test 96T 681.12 EUR

Bird Flu H9 antigen rapid test card

LSY-20057 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Bird Flu H5 antigen rapid test card

LSY-20059 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

T(Testosterone) ELISA Kit

EU0400 FN Test 96T 571.5 EUR

Rat T(Testosterone) ELISA Kit

ER1462 FN Test 96T 628.92 EUR

Recombinant human Testin

P2531 FN Test 100ug Ask for price

Mouse Testosterone ELISA Kit

EM1850 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Testosterone ELISA Kit

EH4850 FN Test 96T 628.92 EUR

Bovine T(Testosterone) ELISA Kit

EB0049 FN Test 96T 681.12 EUR

Human SPOCK2(Testican-2) ELISA Kit

EH2271 FN Test 96T 681.12 EUR

Recombinant human Testican-2

P1475 FN Test 100ug Ask for price

Human TEX101(testis expressed 101) ELISA Kit

EH12903 FN Test 96T 681.12 EUR

Human F-TESTO(Free Testoterone) ELISA Kit

EH3092 FN Test 96T 571.5 EUR

Influenza A B test kit

INV-1041 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.72 EUR

Bird Flu subtype H9 antibody ELISA test kit

LSY-30018 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

Recombinant human Testis-specific Y-encoded-like protein 5

P1359 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant human Protein disulfide-isomerase-like protein of the testis

P2148 FN Test 100ug Ask for price

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Rat Pdha2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

ER0417 FN Test 96T 681.12 EUR

Human PDHA2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

EH1149 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM Rapid Test Kit

abx092086-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Influenza Type A & B differential test

19FK12 Abbott 25 tests/kit 27.5 EUR

Strep A Test Card

INV-811 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.72 EUR

Toc Vial Test (Purgin Method) 3-30Mg/L 25 Test/Box - EACH

WAT3672 Scientific Laboratory Supplies EACH 265.95 EUR

Strep A Rapid Test

IST-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

IST-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Human Respiratory Syncytial Virus IgM (RSV IgM) Rapid Test Kit

abx092086-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Human Respiratory Syncytial Virus IgM (RSV IgM) Rapid Test Kit

abx092086-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Human Respiratory Syncytial Virus IgM (RSV IgM) Rapid Test Kit

abx092086-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

COVID-19 RNA Test, 1 test/pack

U20250 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test Ask for price

Bird Flu/Avian Influenza Virus(AIV) antibody ELISA test kit

LSY-30028 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

Rat IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

ER1097 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat Hepc 25(Hepcidin 25) ELISA Kit

ER1504 FN Test 96T 571.5 EUR

Mouse IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

EM1162 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Hepc 25(Hepcidin 25) ELISA Kit

EM1601 FN Test 96T 628.92 EUR

Quinolone rapid test strip Fluoroquinolone rapid test strip

LSY-20047 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Recombinant human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B

P2616 FN Test 100ug Ask for price

Human MMP-25(Matrix Metalloproteinase 25) ELISA Kit

EH3372 FN Test 96T 628.92 EUR

HBsAg Test Card (Test in Whole Blood)

HBsAg-214 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.2 EUR

HBsAg Test Strip (Test in Whole Blood)

HBsAg-213 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.1 EUR

Rat SNAP-25(Synaptosome Associated Protein 25) ELISA Kit

ER1346 FN Test 96T 628.92 EUR

Human IL-17E/IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit

EH0180 FN Test 96T 681.12 EUR

Soil Micronutrient Test Kit (Six Test Pa

K095L-1KT EWC Diagnostics 1 unit 83.1 EUR

Soil Micronutrient Test Kit (Six Test Pa

K095M-1KT EWC Diagnostics 1 unit 50.75 EUR

Quinolones(QNS) ELISA Test Kit Fluoroquinolone ELISA Test Kit

LSY-10016 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

Melamine Rapid Test Kit Card (test cassette)

C400002 Ring Biotechnology Co 50T 85 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC034 Zeptometrix RSV Rapid Test Control Pack 59 EUR

Test product

testttt National Diagnostics 0 Ask for price

Test Product

ZX001 AAT Bioquest 1mg Ask for price

Test Product

ZX002 AAT Bioquest 5mg Ask for price

Bisphenol A Rapid Test Kit

100068 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Ochratoxin A ELISA test kit

LSY-10034 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

25 mm Test Tube Foam Rack - EACH

MIX1116 Scientific Laboratory Supplies EACH 54 EUR

Test Tube Stand For 25 mm Diameter,

PW066-5NO EWC Diagnostics 1 unit 30.28 EUR

Ochratoxin A Quantitative Test Kit

Q605 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Inhibin B (INH B) Rapid Test Kit

abx092207-100l Abbexa 100 µl 1212.5 EUR

Inhibin B (INH B) Rapid Test Kit

abx092207-1ml Abbexa 1 ml 15000 EUR

Inhibin B (INH B) Rapid Test Kit

abx092207-200l Abbexa 200 µl 4375 EUR

Human Hepc25(Hepcidin 25) ELISA Kit

EH3222 FN Test 96T 628.92 EUR

Flunixin Rapid Test Kit

100028 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit

abx092044-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit

abx092044-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit

abx092044-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

Phenylethanolamine A ELISA Test kit

LSY-10040 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

anti- TES antibody

FNab08600 FN Test 100µg 658.5 EUR

COD Test Kit 25 to 1500mg/L - PK25

WAT4314 Scientific Laboratory Supplies PK25 158.63 EUR

anti- TESC antibody

FNab08601 FN Test 100µg 658.5 EUR

Recombinant human TBC1 domain family member 25

P1203 FN Test 100ug Ask for price

Pregnancy Combo Test Card (Test in serum or urine)

INV-117 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.15 EUR

Barritt Reagent B (for VP test)

R030-100ML EWC Diagnostics 1 unit 2.89 EUR

Rat MTL5(Tesmin) ELISA Kit

ER1521 FN Test 96T 628.92 EUR

Pregnancy Combo Test Strip (Test in serum or urine)

INV-116 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.05 EUR

anti- TESPA1 antibody

FNab08602 FN Test 100µg 702 EUR

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

TB Test Card

INV-312 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.46 EUR

Barritt Reagent A (for VP test)

R029-100ML EWC Diagnostics 1 unit 6.48 EUR

AFP Test Card

INV-1112 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.44 EUR

PSA Test Card

INV-1122 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.52 EUR

CEA Test Card

INV-1132 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.52 EUR

FOB Test Card

INV-1142 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.43 EUR

FSH Test Card

INV-132 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.26 EUR

Soil Test Kit

K054-1KT EWC Diagnostics 1 unit 62.03 EUR

Soil Test Kit

K054L-1KT EWC Diagnostics 1 unit 109.52 EUR

Mouse Snap25(Synaptosomal-associated protein 25) ELISA Kit

EM0642 FN Test 96T 681.12 EUR

Human SNAP25(Synaptosomal-associated protein 25) ELISA Kit

EH1744 FN Test 96T 681.12 EUR

H.Pylori Ab test

04FK10 Abbott 30 tests/kit 71.5 EUR

H.Pylori Ag test

04FK20 Abbott 100 tests/kit 71.5 EUR

BZO Test Strip

BZO-D111 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

Chagas Ab test

49FK10 Abbott 25 tests/kit 55 EUR

AMP Test Strip

AMP-1061 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

THC Test Strip

THC-1091 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

AFP Test Strip

INV-1111 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.26 EUR

PSA Test Strip

INV-1121 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.28 EUR

CEA Test Strip

INV-1131 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.28 EUR

FOB Test Strip

INV-1141 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.24 EUR

FSH Test Strip

INV-131 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.22 EUR

HCV Test Strip

INV-271 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.18 EUR

MET Test Strip

MET-1071 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.23 EUR

TEST TUBE RACK

T078 PhytoTechnology Laboratories 1EA 25.49 EUR

SAM Test Strip

TS00201s-30 Arthus 30 tests 499.2 EUR

SAH Test Strip

TS00301s-30 Arthus 30 tests 604.8 EUR

HCY Test Strip

TS00401s-30 Arthus 30 tests 663.6 EUR

TEST TUBE RACK, 40 PLACES, 25 MM, WIRE

R664 PhytoTechnology Laboratories 1EA 42.64 EUR

TEST TUBE RACK, 80 PLACES, 25 MM, WIRE

R666 PhytoTechnology Laboratories 1EA 49.58 EUR

Ochratoxin A (OTA) Rapid Test Kit

abx092110-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Ochratoxin A (OTA) Rapid Test Kit

abx092110-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Ochratoxin A (OTA) Rapid Test Kit

abx092110-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

DNASE TEST AGAR

D04-101-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

DNASE TEST AGAR

D04-101-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

HBcAb Test Card

HBcAb-252 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.32 EUR

HBeAb Test Card

HBeAb-232 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.32 EUR

HBeAg Test Card

HBeAg-242 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.31 EUR

HBsAb Test Card

HBsAb-222 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.31 EUR

MONO Rapid Test

IMO-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

H2S Test Medium

K019-1PK EWC Diagnostics 1 unit 8.82 EUR

Vitamin B7 Test

R6001 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Vitamin B9 Test

R6002 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-100l Abbexa 100 µl 650 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-1ml Abbexa 1 ml 10500 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-200l Abbexa 200 µl 2100 EUR

Fluoroquinolones Rapid Test Kit

100009 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Cow Milk Test Kit (test cow milk from camel milk)

410003 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Mouse H2-Aa( H-2 class II histocompatibility antigen, A-B alpha chain) ELISA Kit

EM0643 FN Test 96T 681.12 EUR

Protein A

FNSA-0018 FN Test 500 uL 514.08 EUR

HBcAb Test Strip

HBcAb-251 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBeAb Test Strip

HBeAb-231 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBeAg Test Stirp

HBeAg-241 Innovation Biotech 3.0 mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

HBsAb Test Strip

HBsAb-221 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.16 EUR

TEST TUBE BASKET

T719 PhytoTechnology Laboratories 1EA 42.38 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-10kg Alphabiosciences 10 kg 1258.8 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 320.4 EUR

SNYDER TEST AGAR

S19-119-500g Alphabiosciences 500 g 130.8 EUR

HiWater Test Kit

K015-10KT EWC Diagnostics 1 unit 27.8 EUR

HiSurba Test Kit

K060-1PK EWC Diagnostics 1 unit 18.91 EUR

Snyder Test Agar

M106-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.37 EUR

Arsenic Test Kit

WT025-1NO EWC Diagnostics 1 unit 23.69 EUR

Vitamin B12 Test

R6003 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Ochratoxin A (OTA) rapid test strip

LSY-20078 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Rotavirus Ag test

14FK10 Abbott 20 tests/kit 31.9 EUR

BZO Test Cassette

BZO-D112 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.27 EUR

Norovirus Ag test

52FK10 Abbott 20 tests/kit 165 EUR

AMP Test Cassette

AMP-1062 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

THC Test Cassette

THC-1092 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.27 EUR

Albumin Test Card

INV-1151 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.85 EUR

Typhoid test card

INV-T810 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.5 EUR

MET Test Cassette

MET-1072 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.28 EUR

Mouse ACV-A(Activin A) ELISA Kit

EM0013 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat ACV-A(Activin A) ELISA Kit

ER0004 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat Lp-a(Lipoprotein a) ELISA Kit

ER1128 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Gzms-A(granzyme A) ELISA Kit

EM1102 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Lp-a(Lipoprotein a) ELISA Kit

EM1192 FN Test 96T 628.92 EUR

Human CCL25(C-C motif chemokine 25) ELISA Kit

EH0065 FN Test 96T 628.92 EUR

Human HSPB11(Intraflagellar transport protein 25 homolog) ELISA Kit

EH9247 FN Test 96T 681.12 EUR

Recombinant human 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial

P1682 FN Test 100ug Ask for price

Phyto Sterility Test Medium
(Leifert and Waites Sterility Test

PHM015-100G EWC Diagnostics 1 unit 13.81 EUR

Phyto Sterility Test Medium
(Leifert and Waites Sterility Test

PHM015-500G EWC Diagnostics 1 unit 61.78 EUR

Alcohol Test Strip

ALCOHOL-1211 Innovation Biotech 6.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.44 EUR

Syphilis Test Card

INV-1022 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.24 EUR

FSH Test Midstream

INV-133 Innovation Biotech 6.0mm (single pouch) bulk 0.8 EUR

HiFill Test Medium

M2018G-500G EWC Diagnostics 1 unit 30.28 EUR

Motility Test Agar

SM260-5X100ML EWC Diagnostics 1 unit 12.46 EUR

Human Clostridium difficile Toxin A/B Rapid Test Kit

abx472011-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Clostridium difficile Toxin A/B Rapid Test Kit

abx472011-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Clostridium difficile Toxin A/B Rapid Test Kit

abx472011-96tests Abbexa 96 tests 325 EUR

Atrazine Strip Test

AB500009-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 379 EUR

Gonorrhea Test Card

INV-1012 Innovation Biotech 4.0 mm (strip in a card) 25cards/box 0.62 EUR

Syphilis Test Strip

INV-1021 Innovation Biotech 3.0mm(single pouch) 100pouches/box 0.13 EUR

Chlamydia Test Card

INV-411 Innovation Biotech 4.0mm(strip in a card) 25cards/box 0.81 EUR

Syphilis Rapid Test

ISY-N401 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Syphilis Rapid Test

ISY-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Ferritin Rapid Test

OFE-NR402Q Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

CLIA test-systems

WM-5 Awareness Technology 1 unit Ask for price

Glyphosate test kit

N029 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Human HLA-A(Leukocyte Antigen A) ELISA Kit

EH3227 FN Test 96T 628.92 EUR

TruStrip RDT Human Serum Amyloid A (SAA) Rapid Test cards, 25 tests/pack

SAA-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 pack 351.6 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-10kg Alphabiosciences 10 kg 1833.6 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 445.2 EUR

MOTILITY TEST MEDIUM

M13-121-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

Gonorrhea Test Strip

INV-1011 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.55 EUR

Rotavirus Rapid Test

IRO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

ELISA test-systems

WM-4 Awareness Technology 1 unit Ask for price

Motility Test Medium

M260-100G EWC Diagnostics 1 unit 12.1 EUR

Motility Test Medium

M260-500G EWC Diagnostics 1 unit 40.04 EUR

Hach Test Kit FLUORIDE - EACH

LCK323 Scientific Laboratory Supplies EACH 174.15 EUR

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Adenovirus Rapid Test

IAD-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Gluconate Test Medium

M483-500G EWC Diagnostics 1 unit 37.94 EUR

Human POTE-B(Ankyrin Domain Family Member B) ELISA Kit

EH1459 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat β-Hex A(β-hexosaminidase A) ELISA Kit

ER1443 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse β-Hex A(β-hexosaminidase A) ELISA Kit

EM1459 FN Test 96T 628.92 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-10kg Alphabiosciences 10 kg 1018.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 268.8 EUR

DERMATOPHYTE TEST AGAR

D04-107-500g Alphabiosciences 500 g 116.4 EUR

anti- Aurora B antibody

FNab00747 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Aurora B antibody

FNab00748 FN Test 100µg 658.5 EUR

anti- B-Myb antibody

FNab00926 FN Test 100µg 658.5 EUR

anti- Cathepsin B antibody

FNab01304 FN Test 100µg 658.5 EUR

anti- Chromogranin B antibody

FNab01688 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Cyclophilin B antibody

FNab02136 FN Test 100µg 658.5 EUR

anti- Cyclophilin B antibody

FNab02137 FN Test 100µg 702 EUR

anti- Cystatin B antibody

FNab02180 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- UT-B antibody

FNab09345 FN Test 100µg 658.5 EUR

anti- WNT5A-B antibody

FNab09520 FN Test 100µg 702 EUR

anti- fetuin-B antibody

FNab03082 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- neuromedin B antibody

FNab05678 FN Test 100µg 606.3 EUR

Recombinant human Polyubiquitin-B

P1761 FN Test 100ug Ask for price

Schillers Test Solution

RRSP2536-D Atom Scientific 500ml 10.19 EUR

Schillers Test Solution

RRSP2536-E Atom Scientific 1L 14.76 EUR

Leptospirosis Test Card

INV-1031 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 1.45 EUR

Sensitivity Test Medium

M296-500G EWC Diagnostics 1 unit 47.77 EUR

Rat Cyp27b1(25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial) ELISA Kit

ER0420 FN Test 96T 681.12 EUR

Human CYP27B1(25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial) ELISA Kit

EH1158 FN Test 96T 681.12 EUR

Rat VEGF-B(Vascular Endothelial Cell Growth Factor B) ELISA Kit

ER0085 FN Test 96T 571.5 EUR

Mouse F XIII B(Coagulation Factor XIII B Polypeptide) ELISA Kit

EM1013 FN Test 96T 628.92 EUR

Human VEGF-B(Vascular Endothelial Cell Growth Factor B) ELISA Kit

EH3952 FN Test 96T 628.92 EUR

Test Tube Rack Holder (for 50 Ml Test Tube Racks) - EACH

480169 Scientific Laboratory Supplies EACH 66.15 EUR

Cow Milk Test Kit (test cow milk from goat/sheep milk)

400003 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Cow Milk Test Kit (test cow/goat milk from camel milk)

420003 Ring Biotechnology Co 96T 250 EUR

Rat SP-A(Pulmonary Surfatcant-Associated Protein A) ELISA Kit

ER1350 FN Test 96T 628.92 EUR

Disinfectant Test Medium

M353-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.15 EUR

Chloride Test 70-1000 - EACH

WAT3613 Scientific Laboratory Supplies EACH 157.95 EUR

anti- Aurora A antibody

FNab00746 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Cathepsin A antibody

FNab01303 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Chromogranin A antibody

FNab01685 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Chromogranin A antibody

FNab01686 FN Test 100µg 606.3 EUR

anti- Chromogranin A antibody

FNab01687 FN Test 100µg 658.5 EUR

Test Xpert 4-w-1 wykazał wysoką zgodność z testami porównawczymi, z ogólną zgodnością dla SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV odpowiednio na poziomie 99,64%, 100%, 99,64% i 100%. oraz wysoką wartość kappa w zakresie od 0,99 do 1,00, co wskazuje na prawie doskonałą korelację między testami. Związek wartości progowej cyklu między próbkami dodatnimi również wykazał dobrą korelację między testami. Podsumowując, ogólna wydajność testu Xpert 4-w-1 była wysoce porównywalna z wynikami testów Xpert SARS-CoV-2 i Xpert Flu/RSV do wykrywania i różnicowania SARS CoV-2, grypa A, grypa B i RSV w próbkach NP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.